Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Nieuwsbrief IPO met LINK naar Eerste editie Nieuwsbrief Algemene Vergadering - 20016761
   2. Brief GS (oplegnotitie) van 23 juni met Kaderbrief IPO 2021 (20018629) - 20020101
   3. Brief GS 23 juni 2020 met Kaderbrief IPO met een overall financiëel kader ten behoeve van voorbereiding IPO begroting 2021 - 20019803
   4. Brief GS (bijlage) Kaderbrief 2021 IPO - 20019805
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening toezegging nr 8. commissie Bestuur - 20000076
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening nr. 8. Commissie Bestuur (20000076) - 20006083
   2. Brief GS van 7 januari 2020 over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, afdoening toezegging nr 8. commissie Bestuur - 20000076
   3. Brief GS over ondernemingsplan PZEM NV 2020, vragen SGP en antwoorden GS
   4. Brief GS over ondernemingsplan PZEM NV 2020, vragen Prozeeland en antwoorden GS
   5. Brief GS over Ondernemingsplan PZEM NV 2020, vragen FVD en antwoorden GS
  2. Brief GS van 2 juni 2020 met Jaarbericht 2019 PZEM NV - 20016491
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 2 juni 2020 met ter kennisgeving Jaarbericht 2019 PZEM NV (20016491) - 20020258
   2. Brief GS 2 juni 2020 met Jaarbericht 2019 PZEM NV - 20016491
   3. Brief GS 2 juni 2020 (Bijlage) Jaarbericht 2019 PZEM NV - 20017436
 5. Statenvoorstel Digitaal ter inzage leggen van geheime stukken - 20016349
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) digitaal ter inzage leggen van geheime stukken - 20019678 (20016349)
  2. Statenvoorstel Digitaal ter inzage leggen van geheime stukken - 20016349
 6. Statenvoorstel Gedeeltelijke opheffing geheimhouding op PvA Thermphos en Fakton-rapportage - 20017417
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Gedeeltelijke opheffing geheimhouding op PvA Thermphos en Fakton-rapportage - 20020046 (20017417)
  2. Brief GS van 2 juni 2020 met Statenvoorstel gedeeltelijke opheffing geheimhouding op PvA Thermphos en Fakton-rapportage - 20016488
  3. Statenvoorstel Gedeeltelijke opheffing geheimhouding op PvA Thermphos en Fakton-rapportage - 20017417
 7. Brief GS met voortgangsrapportages Q1 2020 grote projecten en risicoparagraaf - 20016492
  1. Brief GS (oplegnotitie) 2 juni 2020 met voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20018814 (20016492)
  2. Brief GS 2 juni 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20016492
  3. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage sanering Thermphos - 20017441
  4. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage Markaz - 20017440
  5. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr Risicoparagraaf - 20017445
  6. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr rapportage NPW incl bijlage - 20017444
  7. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage N673 Zanddijk Kruiningen - Yerseke - 20017443
  8. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage Waterdunen - 20017442
 8. Brief GS van 3 maart 2020 met Rapportage garantstelling North Sea Port 2019 - 20007567
  1. Brief GS van 3 maart 2020 (met bijlage) Rapportage garantstelling North Sea Port 2019 - 20007567
  2. Brief GS met rapportage garantiestelling North Sea Port - Vragen GL en antwoorden GS - 20020098
  3. Brief GS met rapportage garantiestelling NSP - Vragen SGP en antwoorden GS
 9. Brief GS van 3 maart 2020 over KWINK Onderzoeksfunctie Zeeland - 20007607
  1. Brief GS van 3 maart 2020 over KWINK Onderzoeksfunctie Zeeland - 20007607
  2. Brief GS (bijlage) - KWINK - Eindrapport 13-12-2019 Naar een data-alliantie voor Zeeland - 20008105
  3. Brief GS van 3 maart 2020 over KWINK Onderzoeksfunctie Zeeland - Vragen ProZeeland en antwoorden GS- 20020080
  4. Brief GS van 3 maart 2020 over KWINK Onderzoeksfunctie Zeeland - Vragen CU en antwoorden GS - 20020086
 10. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij van 8 april 2020 in kader van tol Westerscheldetunnel - 20012055
  1. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij van 8 april 2020 ikv tol Westerscheldetunnel - 20012055
  2. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij van 8 april 2020 in kader van tol Westerscheldetunnel - Vragen FVD en antwoorden GS - 20020094
 11. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 15 mei 2020 - 20017668
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 15 mei 2020 - 20017668
 12. Volgende vergadering: vrijdag 11 september 2020, 9.00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS van 14 mei 2020 met afdoening toezegging nr. 39 ingediende suggesties voor het compensatietraject Marinierskazerne - 20015062
 15. Brief GS 26 mei 2020 met Jaarverslag NV Westerscheldetunnel 2019 - 20016424
  1. Brief GS 26 mei 2020 met Jaarverslag NV Westerscheldetunnel 2019 - 20016424
  2. Brief GS (bijlage) - Jaarverslag NV Westerscheldetunnel 2019 - 20016778
  3. Publicatie - vragen PvdA - inzake Westerscheldetunnel - 20020072
  4. Brief GS Jaarverslag NV Westerscheldetunnel - vragen FVD en antwoorden GS - 20020102
 16. Brief Taskforce RIEC Brabant -Zeeland met toelichting financiële bijdragen conform convenant overheden tegen ondermijning in Brabant - Zeeland - 20016543
  1. Brief Taskforce RIEC Brabant -Zeeland met toelichting financiële bijdragen conform convenant overheden tegen ondermijning in Brabant - Zeeland - 20016543
  2. Brief Taskforce RIEC Brabant -Zeeland - vragen FVD en antwoorden GS - 20020107
 17. Brief GS van 2 juni 2020 over Subsidieregeling opruiming drugsafval - 20017757
  1. Brief GS 2 juni 2020 Informeren over subsidieregeling opruiming drugsafval - 20017757
 18. Publicatie Nieuwsbrief nummer 10 Overleg Zeeuwse Overheden - 20018939
  1. Publicatie Nieuwsbrief nummer 10 Overleg Zeeuwse Overheden - 20018939

Laatste wijziging 10-07-2020 17:26:27