Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. agenda cie Bestuur 27 januari 2017 - 17001022
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
  1. Verslag vergadering Scheldemondraad van 7 december 2016
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 17 januari 2017 over verkoop DELTA Retail door DELTA NV - 17000962
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 januari 2017 over verkoop DELTA Retail door DELTA NV - 17000962
   2. Brief GS van 17 januari 2017 over verkoop DELTA Retail door DELTA NV - 17000962
   3. Brief presentatie DELTA NV voor Informatiebijeenkomst aandeelhouders jan 2017
  2. Brief GS van 13 december 2016 over financieel plan 2017 DELTA NV en ondernemingsplan 2017 - 16020475
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 13 december 2016 met financieel plan en ondernemingsplan 2017 DELTA NV - 16020475
   2. Brief GS van 13 december 2016 over financieel plan 2017 DELTA NV en ondernemingsplan 2017 - 16020475
 5. Brief GS van 20 december 2016 met Begroting en jaarplan 2017 Zeeland Seaports NV/GDO rapportage 2016- 16021098
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 20 december 2016 Begroting en Jaarplan 2017 ZSP - 16021098
  2. Brief GS van 20 december 2016 met Begroting en Jaarplan 2017 ZSP -16021098
 6. Brief GS van 6 december 2016 met Jaarplan 2017 NV Westerscheldetunnel - 16019779
  1. Brief GS van 6 december 2016 (oplegnotitie) met Jaarplan 2017 NV Westerscheldetunnel - 16019779
  2. Brief GS van 6 december 2016 met Jaarplan 2017 NV Westerscheldetunnel - 16019779
  1. Nieuwsflits Tafel van 15, september 2016 - 16016411
  2. E-mail van 30 november 2016 met speciale Nieuwsbrief Tafel van 15
   1. E-mail van 30 november 2016 met Nieuwsbrief Tafel van 15
   2. E-mail van 30 november 2016 met Nieuwsbrief Tafel van 15, bijlage
 7. Brief GS van 29 november 2016 over Maak Verschil - 16019765
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Maak Verschil - 16019765
  2. Brief GS van 29 november 2016 over Maak Verschil - 16019765
  1. Brief commissaris van de Koning over veiligheid kerncentrale Doel - 16019179
   1. Brief commissaris van de Koning over veiligheid kerncentrale Doel - 16019179
   2. Brief commissaris van de Koning over veiligheid kerncentrale Doel, bijlage Reactie ANVS
  2. Brief CvdK van 16 januari 2017 over Kerncentrale Doel - 17000509
   1. Brief (oplegnotitie) CvdK van november 2016 en 16 januari 2017 over kerncentrale Doel - 17000509
   2. Brief CvdK van 16 januari 2017 over Kerncentrale Doel - 17000509
 8. Brief commissaris van de Koning van 12 januari 2017 met jaarverslag 2016 - 17000544
  1. Brief (oplegnotitie) CvdK van 12 januari over jaarverslag cvdK over 2016 - 17000544
  2. Brief CvdK van 12 januari 2017 met jaarverslag 2016 - 17000544
 9. Statenvoorstel Protocol Accountantscontrole 2016-2020 - DIO-114
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Protocol Accountantscontrole 2016-2020 - DIO-114
  2. Statenvoorstel Protocol accountantscontrole 2016-2020 - DIO-114
 10. Brief GS van 1 november 2016 over stand van zaken omtrent artikel 12-proces van de gemeente Vlissingen- 16015998
  1. Brief GS van 1 november 2016 over stand van zaken omtrent artikel 12-proces van de gemeente Vlissingen- 16015998
  1. Brief ministerie BZK van 23 december 2016 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2017 - 16021404
   1. Brief (oplegnotitie) BZK over financieel toezicht vorm en bevindingen 2017 - 16021404
   2. Brief ministerie BZK van 23 december 2016 over financieel toezicht Provincie Zeeland - 16021404
  2. Brief GS van 17 januari 2017 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2017 - 17000599
   1. Brief (oplegnotitie) BZK over financieel toezicht vorm en bevindingen 2017
   2. Brief GS van 17 janurari 2017 met reactie op toezichtsbrief minister BZK bij de begroting 2017 - 17000599
  3. Brief (concept) PS aan BZK inzake reactie op financieel toezicht vorm en bevindingen 2017
  1. Verslag (concept) van vergadering van 2 december 2016
  2. Verslag (concept) van vergadering van 23 december 2016 over Thermphos (openbaar deel)
  3. Verslag (concept) van vergadering van 9 januari 2017 over Thermphos (openbaar deel)
 11. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 6 december 2016 met afdoening toezegging 41 en 42 inzake Strategisch Masterplan Zeeland Seaports - 16019777
  2. Brief GS van 20 december 2016 over provinciale rol bij aanpak ondermijning - 16021076
   1. Brief GS (oplegnotitie) over provinciale rol bij aanpak ondermijning - 16021076
   2. Brief GS over provinciale rol bij aanpak ondermijning - 16021076
  1. Toezeggingenlijst
 12. Volgende vergadering: vrijdag 24 februari 2017, 9.00 uur
 13. Informatie-uitwisseling over Thermphos
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 16. Brief GS van 13 december 2016 over Financieel toezicht in 2017 op Zeeuwse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - 16020485
  1. Brief GS van 13 december 2016 over Financieel toezicht in 2017 op Zeeuwse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - 16020485
 17. Brief GS van 20 december 2016 met gevolgen Decembercirculaire Provinciefonds 2016 - 16021068
  1. Brief GS (oplegnotitie) met gevolgen Decembercirculaire 2016 - 16021068
  2. Brief GS van 20 december 2016 met gevolgen Decembercirculaire - 16021068
 18. Brief Rekenkamer Zeeland van 20 december 2016 met onderzoeksplan 2017 - 16021330
  1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer van 20-12-2017 met onderzoeksplan 2017 - 16021330
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 20 december 2016 met onderzoeksplan 2017 - 16021330
 19. Brief Raad voor het Openbaar Bestuur van 4 januari 2017 met advies 'De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen' - 17000338
  1. Brief ROB van 4 januari 2017 met advies 'De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen' - 17000338
 20. Brief GS van 10 januari 2017 over interimcontrole 2016 en aanbieden managementletter 2016 - 17000545
  1. Brief GS van 10 januari 2017 over interimcontrole 2016 en aanbieden managementletter 2016 - 17000545
 21. Verslag commissie Integriteit van 27 juni 2016 - 17001045
  1. verslag commissie Integriteit van 27 juni 2016 - 17001045

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:38