Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
18:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 28 november 2017 met voortgang overeenkomsten Thermphos in relatie tot havenfusie - 17026285
  1. Brief GS van 28 november 2017 met voortgang overeenkomsten Thermphos in relatie tot havenfusie - 17026285
 5. Besluit commissie tot besloten vergadering
 6. Heropening vergadering in beslotenheid
 7. Uitwisseling van informatie over financierings- en samenwerkingsovereenkomst rapport-Samsom
 8. Volgende vergadering: vrijdag 1 december 2017, 13.30 uur
 9. Sluiting

Laatste wijziging 12-12-2017 18:16:09