Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
10:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Oplegnotitie bij Begroting IPO 2020 - 19433165
   2. Verslag (concept) AV IPO op 1 oktober 2019 - 19430766
   3. IPO AV 1a Conceptagenda AV 12 december 2019
   4. IPO AV 2a.1 Programmabegroting IPO-BIJ12 2020
   5. IPO AV 2a.3 Concept Jaarplan en Begroting BIJ12 2020
   6. IPO AV 2b.0 Notitie Najaarsnota IPO-BIJ12 2019
   7. IPO AV 2b.1 Najaarsnota IPO-BIJ12 2019
   8. IPO AV 2c.1 Eerste begrotingswijziging basisbegroting 2020
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 29 oktober 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV - 19428882
   1. Brief GS (oplegnotitie) inzake overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV (19428882) - 19431696
   2. Brief GS van 29 oktober 2019 over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV - 19428882
   3. Brief GS (bijlage 1) - Eindadvies werkgroep Aqua PZEM 29082019 - 19429657
   4. Brief GS (bijlage 2) - Voorstel RvB besluitvorming AV december 2019 (versie 21 oktober 2019) - 19429658
   5. Brief GS (bijlage 3) - Presentatie Evides Raden en Staten 1 oktober 2019 - 19429659
   6. Antwoorden op technische vragen SGP over verhanging aandelen Evides - PZEM - 19432945
   7. Antwoorden op technische vragen PvdA over overdracht aandelen PZEM NV in Evides - 19433223
   1. Brief GS van 26 november 2019 met Uitnodiging informatiebijeenkomst PZEM NV (Sloecentrale) - 19431136
 5. Brief GS van 17 september 2019 over jaarrekening 2018 North Sea Port SE - 19424742
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 september 2019 over jaarrekening 2018 North Sea Ports SE (19424742) - 19431697
  2. Brief GS van 17 september 2019 over jaarrekening 2018 North Sea Port SE - 19424742
  3. Brief GS (bijlage) - Jaarrekening 2018 North Sea Port SE - 19425393
 6. Brief GS van 29 oktober 2019 over Q3 rapportages grote projecten en risicoparagraaf, met de bijbehorende bijlagen - 19428883
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Q3 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19431615
  2. Brief GS van 29 oktober 2019 over Q3 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19428883
  3. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 voortgangsrapportage Markaz - 19429663
  4. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 Risicoparagraaf - 19429664
  5. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 voortgangsrapportage NPW inclusief bijlage - 19429662
  6. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 voortgangsrapportage Waterdunen - 19429660
  7. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 voortgangsrapportage Thermphos - 19429661
 7. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2019 -19431957
  1. Statenvoorstel (Oplegnotitie) 3e rondebudgetbewaking 2019 - 19433014
  2. Brief GS met Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2019 -19431075
  3. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2019 -19431957
  4. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking (bijlage A) - Recap 10e BWN 2019 -19431958
  5. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking (Bijlage B) - Recap 2e BWN 2020 - 19431959
  6. Antwoord op technische vraag GL over statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking - 19433266
 8. Concept besluitenlijst van vergadering van 4 oktober 2019 - 19431216
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 4 oktober 2019 - 19431216
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 8 oktober 2019 met afdoening toezegging nr. 7 m.b.t. maximale effectafstand mogelijke gifwolk afkomstig voormalig Thermphosterrein - 19426249
  2. Brief GS van 12 november 2019 over afdoening PS-toezegging nr. 117 - 19429949
  1. Toezeggingenlijst - 19432057
 10. Volgende vergadering: vrijdag 24 januari 2020, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Brief GS van 8 oktober 2019 over bijdrage aan Taskforce-RIEC Zeeland Brabant - 19426250
  1. Brief GS van 8 oktober 2019 over bijdrage aan Taskforce-RIEC Zeeland Brabant - 19426250
 14. Brief GS van 28 oktober 2019 over Infobulletin KWINK, met bijlage - 19429457
  1. Brief GS van 28 oktober 2019 over Infobulletin KWINK, met bijlage - 19429457
 15. Brief GS van 8 oktober 2019 over kennisgeving van sociaal Jaarverslag 2018 Provincie Zeeland, met bijlage -19428853
  1. Brief GS van 8 oktober 2019 over kennisgeving van sociaal Jaarverslag 2018 Provincie Zeeland -19428853
  2. Brief GS (bijlage) van 8 oktober 2019 Sociaal jaarverslag 2018 Provincie Zeeland - 19429330
 16. Brief GS van 16 oktober 2019 over onderzoek samenwerking RUD Zeeland met VRZ en GGD - 19427662
  1. Brief GS van 16 oktober 2019 over onderzoek samenwerking RUD Zeeland met VRZ en GGD - 19427662
 17. Brief GS van 15 oktober 2019 en bijlage over financiële situatie Zeeuws bibliotheek en meerjarenbegroting 2020-2024 - 19427657
  1. Brief GS van 15 oktober 2015 en bijlage over financiële situatie Zeeuws bibliotheek en meerjarenbegroting 2020-2024 - 19427657
  1. Brief GS van 12 november 2019 over Stand van zaken intentieverklaring N.V. Westerscheldetunnel - 19429966
 18. Besluitenlijst Commissie Integriteit 19 augustus 2019 - 19423031
  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 19 augustus 2019 - 19423031
 19. Besluitenlijst Auditcommissie 6 september 2019 - 19425799
  1. Besluitenlijst Auditcommissie 6 september 2019 - 19425799
 20. Besluitenlijst Auditcommissie 1 november 2019 - 19431861
  1. Verslag (concept) Auditcommissie 1 november 2019 - 19431861
 21. Nieuwsbrief OZO nr 4 - Terugblik netwerkbijeenkomst 23-09-2019 - 19427269
  1. Nieuwsbrief OZO nr 4 - Terugblik netwerkbijeenkomst 23-09-2019 - 19427269
 22. Nieuwsbrief OZO nr. 5 - update Zeeuwse Overheden - 19430670
  1. Nieuwsbrief OZO nr. 5 - update Zeeuwse Overheden - 19430670

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:21