Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda (gewijzigd) Commissie Bestuur 4 december 2020 - 20037314
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 15 september 2020 over Visie op ondermijning - 20027985
  1. Brief GS 15 september 2020 Visie op ondermijning - 20027985
  2. Brief GS over ondermijning - Vragen PvdA - C. van der Vliet-Hart, agendapunt 5 - 20036471
 6. Brief Rekenkamer van 21 oktober 2020 over rekenkamerrapport over risico's bij samenwerking (incl. rapport) - 20032706
  1. Brief Rekenkamer (oplegnotitie) over rekenkamerrapport over risico's bij samenwerking (20032706) - 20037935 AP.pdf
  2. Brief Rekenkamer van 21 oktober 2020 over rekenkamerrapport over risico's bij samenwerking (incl. rapport) - 20032706
  3. Statenvoorstel PS (concept) rekenkamerrapport risico's bij samenwerking - 20037982
 7. Statenvoorstel Leges BRIKS taken - 20035431
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Leges BRIKS-taken (20035431) - 20038821
  2. Brief GS van 10 november 2020 over statenvoorstel wijziging legesverordening als gevolg van wijziging Wabo-BRIKS taken - 20034222
  3. Statenvoorstel over leges BRIKS taken - 20035431
 8. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) - 20036508
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) over 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) (20036508) - 20038849
  2. Brief GS van 17 november 2020 over derde ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) - 20035763
  3. Statenvoorstel over 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) - 20036508
  4. Statenvoorstel over 3e ronde budgetbewaking (Bijlage A) - Recapitulatie 11e begrotingswijziging 2020 - 20036509
  5. Statenvoorstel over 3e ronde budgetbewaking (Bijlage B) - Recapitulatie 3e begrotingswijziging 2021 - 20036510
 9. Brief GS van 10 november 2020 over voortgangsrapportages grote projecten over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf - 20034226
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 november 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (20034226) - 20037125
  2. Brief GS van 10 november 2020 over voortgangsrapportages grote projecten over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf - 20034226
  3. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Programma Natuurpakket Westerschelde-20035458
  4. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20035457
  5. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - risicoparagraaf- 20035462
  6. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Waterdunen - 20035460
  7. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage N673 Zanddijk - 20035461
  8. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over voortgangsrapportages grote projecten - voortgangsrapportage Sanering Thermphos - 20035459
 10. Brief WISE Nederland van 16 september 2020 met Verzoek mee te praten over toekomst Kerncentrale Borssele en PZEM - 20028790
  1. Brief WISE Nederland16 september 2020 Verzoek mee te praten over toekomst Kerncentrale Borssele en PZEM - 20028790
  2. Brief GS van 13 oktober 2020 inzake Kerncentrale Borsele en PZEM - 20031286
  3. Brief GS van 13 oktober 2020 (bijlage) aan WISE Nederland inzake Kerncentrale Borssele en PZEM - 20031978
 11. Concept besluitenlijst van vergadering van 16 oktober 2020 - 20033111
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 16 oktober 2020 - 20033111
 12. Toezeggingenlijst - 20037311
   1. Brief GS van 3 november 2020 over afdoening toezegging nr. 16 inzake Plan van Aanpak verkenning samenwerking RUD-GGD-VRZ - 20034157
    1. Brief GS van 3 november 2020 over afdoening toezegging nr. 16 (Commissie Bestuur) inzake Plan van Aanpak verkenning samenwerking RUD-GGD-VRZ - 20034157 adobe proof.pdf
    2. Brief GS 3 november 2020 (bijlage) over afdoening toezegging nr. 16 (Commissie Bestuur) inzake Plan van Aanpak verkenning samenwerking RUD-GGD-VRZ - 20034485
   2. Nieuwsbrief Bureau Berenschot - Verkenning samenwerking GGD, RUD, VRZ - nr. 1 - 20034792
  1. Toezeggingenlijst commissie Bestuur - 20037311 AP.pdf
 13. Volgende vergadering: vrijdag 22 januari 2021, 9.00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 16. Nieuwsbrief nummer 13 Overleg Zeeuwse Overheden - 20031720
  1. Nieuwsbrief nummer 13 Overleg Zeeuwse Overheden - 20031720
 17. Brief CvdK van 28 oktober 2020 over webinar Veiligheidsregio Zeeland - 20033011
  1. Brief CvdK van 28 oktober 2020 over webinar Veiligheidsregio Zeeland - 20033011
  2. Brief CvdK van 28 oktober 2020 (bijlage) webinar VRZ vragen en antwoorden - 20033532
  3. Brief CvdK van 28 oktober 2020 (bijlage) Brief VRZ aan Zeeuwse gemeenteraden ontwikkelingen brandweerzorg - 20033531
 18. Brief GS van 3 november 2020 over eindrapport studiegroep IFV 'Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet'- 20034156
  1. Brief GS van 3 november 2020 over eindrapport studiegroep IFV 'Als één overheid slagvaardig de toekomst tegemoet'- 20034156
 19. Brief VZG van 9 november 2020 over module attenderingen van het Regionaal Informatiesysteem voor de gemeenschappelijke regelingen Zeeland - 20035278
  1. Brief VZG van 9 november 2020 over module attenderingen van het Regionaal Informatiesysteem voor de gemeenschappelijke regelingen Zeeland - 20035278
 20. Brief GS van 10 november 2020 over Samenwerking NV Westerscheldetunnel en Westerschelde Ferry BV - 20034224
  1. Brief GS van 10 november 2020 over Samenwerking NV Westerscheldetunnel en Westerschelde Ferry BV - 20034224
 21. Brief GS van 10 november 2020 inzake Slotverklaring Vlaams-Nederlandse Top - 20034241
  1. Brief GS van 10 november 2020 inzake Slotverklaring Vlaams-Nederlandse Top - 20034241
  2. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) inzake Slotverklaring Vlaams-Nederlandse Top - 20035638
 22. Verslag (concept) Auditcommissie van 30 oktober 2020 - 20037294
  1. Verslag (concept) auditcommissie 30 oktober 2020 - 20037294 AP.pdf
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 1 december 2020 over voorbereiding onderzoeksprogramma 2021 Rekenkamer Zeeland - 20037679

Laatste wijziging 18-12-2020 23:19:18