Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 9 juli 2019 over stand van zaken rond financiën ZB - 19018650
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 juli 2019 over stand van zaken rond financiën ZB - 19421778
  2. Brief GS van 9 juli 2019 over stand van zaken rond financiën ZB - 19018650
 6. Brief GS van 24 september 2019 over consultatie voorlopige bestuurlijke opdracht verkenning samenwerking 3 GR's - 19424787
  1. Brief GS (oplegnotitie) over consultatie voorlopige bestuurlijke opdracht verkenning samenwerking 3 GR's (19424787) - 19427046
  2. Brief GS van 24 september 2019 over consultatie voorlopige bestuurlijke opdracht verkenning samenwerking 3 GR's - 19424787
  3. Brief GS (bijlage 1) - Informatiebrief over verkenning samenwerking 3 GR's - 19425993
  4. Brief GS (bijlage 2) aan AB RUD (afschrift) van 24 september 2019 over consultatie voorlopige bestuurlijke opdracht verkenning samenwerking drie GR's - 19425994
 7. Brief GS van 24 september 2019 over samenwerking Provincie Zeeland met Waterschap Scheldestromen - 19424774
  1. Brief GS (oplegnotitie) over samenwerking Provincie Zeeland met Waterschap Scheldestromen (19424774) - 19426897
  2. Brief GS van 24 september 2019 over samenwerking Provincie Zeeland met Waterschap Scheldestromen - 19424774
 8. Concept besluitenlijst van vergadering van 6 september 2019 - 19425628
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 6 september 2019 - 19425628
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 3 september 2019 met afdoening toezegging nr.172 (PS) over vaccinatiegraad - 19423332
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie Bestuur 4 oktober 2019 - 19427047
 10. Volgende vergadering: vrijdag 29 november 2019, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Brief GS van 17 september 2019 over jaarrekening 2018 North Sea Port SE - 19424742
  1. Brief GS van 17 september 2019 over jaarrekening 2018 North Sea Port SE - 19424742
  2. Brief GS (bijlage) - Jaarrekening 2018 North Sea Port SE - 19425393
 14. E-mail OZO Regiobureau van 13 september 2019 m.b.t. Nieuwsbrief 2
  1. E-mail OZO Regiobureau van 13 september 2019 m.b.t. Nieuwsbrief 2

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:05