Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
17:30 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
    1. Agenda commissie Bestuur 6 juni 2017 - 17011976
  3. Gelegenheid om in te spreken
  4. Besluit commissie tot besloten vergadering
  5. Heropening vergadering in beslotenheid, en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Provinciewet en Wob
  6. Informatie-uitwisseling over Thermphos
  7. Volgende vergadering: vrijdag 23 juni 2017, 9.00 uur
  8. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:56