Locatie: 
Digitaal via TEAMS
Aanvang: 
10:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 2 februari 2021 over stand van zaken fiche 1K Evides en PZEM - 17696
  1. Brief GS van 2 februari 2021 over stand van zaken fiche 1K Evides en PZEM - 17696
  2. Vragen FVD en antwoorden over Brief GS van 2 februari 2021 over stand van zaken fiche 1K Evides en PZEM - 17696
  3. Bijlage bij Vragen (aanvullend) FVD en antwoorden over brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
  4. Vragen SGP en antwoorden over brief GS inzake stand van zaken fiche 1K compensatiepakket Wind in de Zeilen
 6. Concept besluitenlijst van vergadering van 5 maart 2021 -
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 5 maart 2021
 7. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 23 februari 2021 over inzet Tweede Kamerverkiezingen decentrale overheden - 27625
   1. Brief GS van 23 februari 2021 over inzet Tweede Kamerverkiezingen decentrale overheden - 27625
   2. Brief GS van 23 februari 2021 (bijlage) over inzet Tweede Kamerverkiezingen decentrale overheden - 27625
   3. Vragen CU en antwoorden over Brief GS over inzet Tweede Kamerverkiezingen decentrale overheden - 27625
  1. Toezeggingenlijst commissie Bestuur
 8. Volgende vergadering: vrijdag 28 mei 2021, 9.00 uur
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 11. Brief GS van 9 februari 2021 over adviesrapport marktconsultatie garantstelling 2020 NSP en garantierapportage NSP 2020 -20965
  1. Brief GS van 9 februari 2021 over adviesrapport marktconsultatie garantstelling 2020 NSP en garantierapportage NSP 2020 -20965
  2. Brief GS (bijlage - rapportage garantstelling) van 9 februari 2021 over adviesrapport marktconsultatie garantstelling 2020 NSP en garantierapportage NSP 2020 - 20965
 12. Brief GS van 9 maart 2021 over (vertraging) Verkenning samenwerking GGD, VRZ en RUD - 37061
  1. Brief GS van 9 maart 2021 over (vertraging) Verkenning samenwerking GGD, VRZ en RUD - 37061
  2. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 over (vertraging) Verkenning samenwerking brief van GGD, VRZ en RUD - 37061
  1. Brief GS van 18 maart 2021 over afschrift beroepschrift burger van 16 maart 2021 - 43694
  2. Brief burger (afschrift) van 16 maart 2021 met beroep tegen de beslissing op bezwaar mbt het besluit in zake het inleidend referendumverzoek
 13. Besluitenlijst Commissie Integriteit 16 oktober 2020 - 20036287
  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 16 oktober 2020 - 20036287
  1. Brief Rekenkamer van 29 maart 2021 met Jaarverslag 2020 - 49898
  1. Brief GS van 1 april 2021 voortgang beveiliging informatiesystemen BIJ12 - 52114
   1. Brief GS van 1 april 2021 voortgang beveiliging informatiesystemen BIJ12 - 52114
   2. Brief GS van 1 april 2021 (bijlage) Managementsamenvatting Sogeti-rapport - 52114

Laatste wijziging 23-04-2021 23:21:02