Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
16:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Bestuur 9 februari 2018

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Besluit commissie tot besloten vergadering
    1. Brief besloten informatiebijeenkomst -
  4. Heropening vergadering in beslotenheid, en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Provinciewet en Wob
  5. Informatie-uitwisseling
  6. Volgende vergadering: vrijdag 16 februari 2018, 9.00 uur
  7. Sluiting

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:30