Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
17:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda commissie Bestuur 9 januari 2017
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Besluit commissie tot besloten vergadering
  1. Heropening vergadering in beslotenheid, en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Wob
  2. Informatieuitwisseling over actuele ontwikkelingen
  1. Conceptverslag van vergadering van 2 december 2016, besloten deel over Thermphos
  2. Conceptverslag van vergadering van 24 november 2016, besloten deel over strategie DELTA NV
  3. Conceptverslag van vergadering van 23 december 2016, besloten deel over Thermphos (dit agendapunt vervalt)
 5. Heropening vergadering in openbaarheid
 6. Statenvoorstel Thermphos - ONTW-116
  1. Statenvoorstel Thermpos (oplegnotitie) - ONTW-116 - 16021069
  2. Statenvoorstel Thermphos - ONTW-116 - 16021069
 7. Verslag (concept) vergadering commissie Bestuur 23 december 2016 over Thermphos
  1. Verslag (concept) vergadering commissie Bestuur 23 december 2016 over Thermphos
 8. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:34