Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Beëdigen burger-commissielid
 3. Vaststellen agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. samenvatting stukken inspreker
 5. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 6. Cultureel erfgoed in de provincie Zeeland
  1. Antwoorden Statenvragen SGP en PvdA over behoud cultureel erfgoed in de provincie Zeeland - 307
  2. Presentatie "Een Erfgoeddeal voor Zeeland!"
 7. Brief GS van 19 maart 2019 over Statenvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media voor een nieuwe zendmachtiging voor Omroep Zeeland - 19007917
  1. Brief GS van 19 maart over Statenvoorstel advies nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland - 19007917
  2. Statenvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media voor nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland, met bijlage - 19008842
 8. Brief GS van 15 januari 2019 met Agenda 2022 Visserij Zuidwest Nederland - 19000785
  1. Brief GS (oplegnotitie) Agenda 2022 Visserij ZW Nederland - 19001588
  2. Brief GS van 15 januari 2019 over Visserij Zuidwest Nederland, met bijlage - 19001456
 9. Brief GS van 15 januari 2019 over het jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19000957
  1. Brief GS (oplegnotitie) jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19001586
  2. Brief GS over Jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19000957
 10. Brief GS van 16 april 2019 over Q1 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19011651
  1. Brief Ministerie van Defensie (afschrift) met stand van zaken vastgoed Defensie - 19012829
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 april 2019 over voortgang grote projecten eerste kwartaal 2019 (19011651) - 19012771
  2. Brief GS van 16 april 2019 over Q1 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19011651
  3. Rapport - 2019 Q1 kwartaalrapportage PS Marinierskazerne - 19012129
  4. Rapport - 2019 Q1 Risicoparagraaf GS en PS - 19012133
 11. Brief GS van 18 januari 2019 met Jaarplan en begroting 2019 N.V. Economische Impuls Zeeland en begroting 2018 Investeringsfonds Zeeland - 19001331
  1. Brief GS (oplegnotitie) 18 januari 2019 jaarplan begroting 2019 Economische Impuls - 19002334
  2. Brief GS van 18 januari 2019 over Jaarplan en begroting 2019 NV Economische Impuls Zeeland en begroting Investeringsfonds Zeeland - 19001331
  3. Brief GS (bijlage 1) - Begroting 2019 NV Economische Impuls Zeeland - 19001840
  4. Brief GS (bijlage 2) - Jaarplan 2019 NV Economische Impuls Zeeland - 19001841
  5. Brief GS (bijlage 3) - Toelichting begroting 2019 Economische Impuls Zeeland - 19001842
  6. Brief GS (bijlage 4) - Begroting 2019 Investeringsfonds Zeeland IFZ - 19001843
 12. Brief GS van 16 april 2019 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 19011652
  1. De Slimme Kracht van Zeeland 2.0
   1. Publicatie - WRZ (oplegnotitie) Slimme kracht van Zeeland 2.0 - 19012184
   2. Publicatie - De Slimme Kracht van Zeeland 2.0 - 19012183
  1. Brief GS (oplegnotitie) 16 april 2019 voortgangsrapportage Campus Zeeland 3e en 4e kwartaal 2018 - 19012208
  2. Brief GS van 16 april 2019 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 19011652
  3. Publicatie - Voortgangsrapportage Campus Zeeland 3e en 4e kwartaal 2018 - 19012125
 13. E-mail Bondenberaad Groot Goes van 18 februari 2019 met brief over betalen in het taxiververvoer voor ouderen, met bijlage - 19005538
  1. E-mail (oplegnotitie) Bondenberaad Groot Goes van 18 februari 2019 over betalen in taxiververvoer voor ouderen, met bijlage (19005538) - 19005863
  2. E-mail Bondenberaad Groot Goes van 18 februari 2019 met brief over betalen in het taxiververvoer voor ouderen, met bijlage - 19005538
 14. Brief CZ aan het Provinciebestuur m.b.t. Apotheken - 19004967
  1. Brief CZ (oplegnotitie) aan provinciebestuur over apotheken (19004967) - 19005898
  2. Brief CZ aan het Provinciebestuur m.b.t. Apotheken - 19004967
 15. Toezeggingenlijst commissie Economie bijgewerkt - 19006211
  1. Brief GS van 26 februari 2019 met Jaarverslag 2018 en Werkplan 2019 ROVZ - 19005493
   1. Brief GS (oplegnotitie) over jaarverslag 2018 en werkplan 2019 ROVZ - 19007531
   2. Brief GS van 26 februari 2019 over jaarverslag 2018 en werkplan 2019 ROVZ - 19005493
  2. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening diverse toezeggingen over de Westerschelde Ferry B.V. - 19006673
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 maart 2019 afdoening toezegging WSF - 19008353
   2. Brief GS van 12 maart 2019 over afdoening toezeggingen nrs. 50, 57 en 164 over Westerschelde Ferry B.V. - 19006673
  3. Brief GS van 12 maart 2019 toezegging nr. 124 over pilot energie uit zeewier - 19006679
   1. Brief GS (oplegnotitie) 12 maart 2019 afdoening toezegging nr. 124 pilot energie uit zeewier - 19008355
   2. Brief GS van 12 maart 2019 over afdoening toezegging nr. 124 mbt stand van zaken pilot energie uit zeewier - 19006679
  4. Brief GSvan 12 maart 2019 toezegging 43 inzake rapportage toegankelijkheid bushaltes - 19007878
   1. Brief GS (oplegnotitie) 12 maart 2019 toezegging 43 rapportage toegankelijkheid bushaltes - 19008664
   2. Brief GS 12 maart 2019 toezegging 43 rapp toegankelijkheid bushaltes - 19007878
  5. Brief GS van 15 maart 2019 toezegging nr. 53 inzake contouren Toekomstbeeld OV 2040 - 19007877
   1. Brief GS (oplegnotitie) 15 maart 2019 toezegging nr. 53 contouren Toekomstbeeld OV 2040 - 19008657
   2. Brief GS van 15 maart 2019 toezegging nr. 53 contouren Toekomstbeeld OV 2040 - 19007877
  6. Brief GS van 26 februari 2019 strategisch plan verkeersveiligheid - 19005492
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 26 februari 2019 over strategisch plan verkeersveiligheid (19005492) - 19007519
   2. Brief GS van 26 februair 2019 over strategisch plan Verkeersveiligheid, met bijlagen - 19005492
  7. Brief GS van 2 april 2019 afdoening diverse toezeggingen - 19009882
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 2 april 2019 over afdoening toezeggingen en moties (19009882) - 19012384
   2. Brief GS van 2 april 2019 afdoening diverse toezeggingen - 19009882
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie per 10 mei 2019 - 19006211
 16. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 22 februari 2019
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 22 februari 2019 - 19006197
 17. Volgende vergadering: 14 juni 2019
 18. Sluiting
 19. Ingekomen stukken ter kennisneming
 20. E-mail Economic Board 18 februari 2019 met jaarverslag 2019 - 19005282
  1. E-mail (oplegnotitie) 18 februari 2019 Economic Board met jaarverslag 2018 - 19012214
  2. E-mail jaarverslag 2018 economic board - 19005282
 21. Brief van een burger van 8 maart 2019 met uitnodiging in kader van OV - 19007790
  1. Brief (oplegnotitie) van een burger van 8 maart 2019 met uitnodiging in kader van OV (19007790) - 19007937
  2. Brief van een burger van 8 maart 2019 met uitnodiging in kader van OV - 19007790
 22. Brief van een burger van 9 april 2019 betreffende vrachtverkeer N253 - 19011211
  1. E-mail (oplegnotitie) burger 9 april 2019 over vrachtverkeer N253 - 19012218
  2. Brief burger van 9 april 2019 betreffende vrachtverkeer N253 - 19011211
 23. Brief GS van 9 april 2019 over Stand van zaken gevolgen CAO-verhogingen bij IKS instellingen - 19010561
  1. Brief GS van 9 april 2019 over Stand van zaken gevolgen CAO-verhogingen bij IKS instellingen - 19010561
 24. E-mail burger van 15 april 2019 over Bewegwijzering naar, vanuit en in Zeeland - 19011927
  1. E-mail (oplegnotitie) burger over bewegwijzering - 19012206
  2. E-mail burger van 15 april 2019 over Bewegwijzering naar, vanuit en in Zeeland - 19011927
 25. Brief GS van 16 april 2019 over Quick Scan variantenstudie N256 tussen Goes en Noord Beveland, met bijlagen - 19011960
  1. Brief GS (oplegnotitie) 16 april 2019 over variantenstudie N256 - 19012203
  2. Brief GS van 16 april 2019 over Quick Scan variantenstudie N256 tussen Goes en Noord Beveland, met bijlagen - 19011960
 26. Brief GS van 16 april 2019 over startmoment 75 jaar vrijheid - 19012388
  1. Brief GS (oplegnotitie) 16 april 2019 over startmoment 75 jaar vrijheid - 19013505
  2. Brief GS van 16 april 2019 over startmoment 75 jaar vrijheid - 19012388
 27. E-mail van Ambassadeur VN verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap van 19 april 2019 over Evaluatie rapport m.b.t. uitvoering van VN-verdrag voor mensen met een beperking en chronisch zieken, met bijlagen - 19012557
  1. E-mail van Ambassadeur VN verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap van 19 april 2019 over Evaluatie rapport m.b.t. uitvoering van VN-verdrag voor mensen met een beperking en chronisch zieken, met bijlagen - 19012557
 28. Brief Stichting Zwembadkeur van 30 april 2019 met aandacht voor (zwem-) veiligheid in Nederlandse zwembaden - 19012313
  1. Brief Stichting Zwembadkeur (oplegnotitie) van 30 april 2019 over zwemveiligheid - 19013497
  2. Brief Stichting Zwembadkeur van 30 april 2019 met aandacht voor (zwem-) veiligheid in Nederlandse zwembaden - 19012313

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:32