Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
13:00 uur
Online uitzending: 
Online uitzending

Agenda voor de openbare vergadering van de commissie Economie

1. Opening en mededelingen

2. Beëdiging van burger-commissieleden

3. Vaststellen van de agenda

4. Voortgang project N62 Sloeweg, de brieven van Gedeputeerde Staten van 31 maart en 21 april 2015, met een feitenrelaas en rapportage over de problemen en de mogelijke oplossingen. 15005092; 15006324, met GS brief van 7 mei 2015 inzake Extern onderzoek interne organisatie Sloeweg 15006997

5. Volgende vergadering: maandag 18 mei 2015, 13.30 uur

6. Sluiting