Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling gedeputeerde Pijpelink
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 10 december 2019 (met bijlages) inzake Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 - 19434966
  1. Brief GS van 10 december 2019 (met bijlages) over realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 en 2020 - 19434966
  2. Brief GS (oplegnotitie) van 10 december 2019 over realisatie Uitvoerprogramma cultuur 2019 en 2020 (19434966) - 20004536
 6. Brief GS van 14 januari 2020 met afdoening motie nr. 66 m.b.t. Beeldbepalende kerkgebouwen - 20000572
  1. Brief GS oplegnotitie motie 66 beeldbepalende kerkgebouwen - 20003688
  2. Brief GS van 14 januari 2020 met afdoening motie nr. 66 m.b.t. Beeldbepalende kerkgebouwen - 20000572
 7. Informatie uitwisseling (gedeputeerden Van de Velde, Van der Maas en De Bat)
  1. Mededelingen gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 8. Statenvoorstel Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg en Tractaatweg - 20002724
  1. Brief GS van 21 januari 2020 met Statenvoorstel eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg (fase 1 en fase 2) en Tractaatweg - 20002052
  2. Statenvoorstel (bijlage) - Eindafrekening - sluitingsverklaring projecten N62 - Sloeweg fase II & Tractaatweg - 20002725
  3. Statenvoorstel Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - Sloeweg en Tractaatweg - 20002724
  4. Vragen naar feitelijke informatie en beantwoording FVD over rapport Rekenkamer over Eindafrekening en afluiting grote projecten N62 - 20005442
  5. Brief GS (oplegnotitie) van 21 januari 2020 met Statenvoorstel eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 - 20003698
 9. Toezeggingenlijst Economie 14 februari 2020 - 20003733
  1. Toezeggingenlijst Economie 14 februari 2020 - 20003733
 10. Besluitenlijst commissie Economie 17 januari 2020 - 20001921
  1. Besluitenlijst commissie Economie 17 januari 2020 - 20001921
 11. Volgende vergadering: 30 maart 2020
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 14 januari 2020 over Jaarboek Jouw Zeeland 2019-2020 - 20000571
  1. Brief GS van 14 januari 2020 over Jaarboek Jouw Zeeland 2019-2020 - 20000571
 15. Brief GS over voortgang Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 20003638
  1. Brief GS over voortgang Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 20003638.pdf
  2. Brief LNV (bijlage 2.1) Voortgangsrapportage 2 - Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling - 20003648
  3. Brief LNV (bijlage 2.2) Voortgangsrapportage 2 - Innovatiehotspot voor Zeeland - 20003650
  4. Brief LNV (bijlage 2.2.1) - Deel 1 - Innovative PS Foam recycling - 20003665
  5. Brief LNV (bijlage 2.3) Voortgangsrapportage 2 - UCR Engineering and Innovation Department - 20003652
  6. Brief LNV (bijlage 2.4) Voortgangsrapportage 2 - Aanvalsplan voor de Arbeidsmarktregio Zeeland - 20003656
  7. Brief LNV (bijlage 2.4.1) - Additioneel voorstel Arbeidsmarkt - 20003666
  8. Brief LNV (bijlage 2.5) Voortgangsrapportage 2 - Vier Vrijheden & Uitbreiding Bevrijdingsmuseum - 20003662
  9. Brief LNV (bijlage 2.6) Voortgangsrapportage 2 - Kwaliteit Zeeuwse Kust, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsimpuls - 20003654
  10. Brief LNV (bijlage 2.7) Voortgangsrapportage 2 - Smart Mobility Zeeland - 20003655
  11. Brief LNV (bijlage 3.1) Voortgangsrapportage 3 - Samenwerking in de Groene Delta - 20003651
  12. Brief LNV (bijlage 3.2) Voortgangsrapportage 3 - Kwaliteitsimpuls Wonen en leefbaarheid - 20003653
  13. Brief LNV (bijlage 3.3) Voortgangsrapportage 3 - Central Gate - 20003663
  14. Brief LNV (bijlage 3.4) Voortgangsrapportage 3 - Transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen - 20003664
  15. Brief LNV (bijlage 4.1) - Meerjaren perspectief en financiële analyse Rijk - 20003657
  16. Brief GS van 28 januari 2020 (bijlage 1) - Brief aan LNV Voortgang Regio Deal Zeeland en Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 20003647.pdf
  17. Brief LNV (bijlage 4.2) - Definitief tabel stand van zaken januari 2020 - 20003659.pdf
  18. Brief LNV (bijlage 4.3) - Nulmeting en voortgang indicatoren januari 2020 - 20003660.pdf
 16. Brief GS van 28 januari 2020 (met bijlagen) over Jaarverslag 2019 en Werkplan 2020 ROVZ - 20002096
  1. Brief GS van 28 januari 2020 (met bijlagen) over Jaarverslag 2019 en Werkplan 2020 ROVZ - 20002096
  2. Brief GS (bijlage 1) - Werkplan activiteiten 2020 van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) - 20003164
  3. Brief GS (bijlage 2) - Jaarverslag activiteiten 2020 van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) - 20003165
 17. Brief GS van 4 februari 2020 over stand van zaken Tidal Technology Center

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:37