Vergadering Commissie Economie 14 juni 2019

14 juni 2019
09:00
Louise de Colignyzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Presentatie door directie van Omroep Zeeland
  1. Statenvoorstel geredigeerd Advies aan Commissariaat voor de Media voor nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland, met bijlage - 19008842
 5. Brief GS van 9 april 2019 over gevolgen CAO-verhogingen bij IKS instellingen - 19010561
  1. Oplegnotitie bij brief GS 9 april 2019 over gevolgen CAO-verhogingen bij IKS instellingen -19016725
  2. Brief GS van 9 april 2019 over Stand van zaken gevolgen CAO-verhogingen bij IKS instellingen - 19010561
  3. vragen over GS brief IKS instellingen
 6. Brief GS van 7 mei 2019 over proces Statenvoorstel inzake samenwerking vrijwilligersorganisaties - 19013224
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 mei 2019 met procesvoorstel aan PS over samenwerking vrijwilligersorganisaties (19013224) - 19016590
  2. Brief GS van 7 mei 2019 over proces Statenvoorstel inzake samenwerking vrijwilligersorganisaties - 19013224
  3. Statenvoorstel samenwerking van de vrijwilligersorganisatie in het cultureel erfgoed (Erfgoedhuis) - 18924190
  4. Brief GS van 28 november 2018 over administratief-secretariële ondersteuning vrijwilligersorganisaties - 18930706
  5. Brief GS van 8 januari 2019 over beantwoording vragen - 19000155
  6. Brief (oplegnotitie) vrijwilligersorganisaties binnen de Netwerken Erfgoed en Ruimte van 29 november 2018 over Statenvoorstel samenwerking Erfgoedhuis (18931268) - 18931378
 7. Bijgewerkte toezeggingenlijst - 19014896
  1. Brief GS van 14 mei 2019 met afdoening motie 61 en 62 - 19013284
   1. Brief GS oplegnotitie 14 mei 2019 afdoening motie 61 en 62 - 19015588
   2. Brief GS van 14 mei 2019 met afdoening motie 61 en 62 - 19013284
  1. Toezeggingenlijst Economie 14 juni 2019 - 19014896
 8. Brief GS jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19000957
  1. Brief GS van 15 januari 2019 over Jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19000957
 9. E-mail van 18 februari 2019 van Bondenberaad Groot Goes over contante betaling in het OV - 19005538
  1. E-mail oplegnotitie Bondenberaad Groot Goes over contante betaling in OV - 19005863
  2. E-mail Bondenberaad Groot Goes van 18 februari 2019 met brief over betalen in het taxiververvoer voor ouderen, met bijlage - 19005538
  3. vragen 50 PLUS over Bondenraad Groot Goes met antwoord
 10. Brief GS van 12 maart 2019 diverse toezeggingen Westerschelde Ferry B.V. - 19006673
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 maart 2019 afdoening toezegging WSF - 19008353
  2. Brief GS van 12 maart 2019 over afdoening toezeggingen nrs. 50, 57 en 164 over Westerschelde Ferry B.V
 11. Brief GS van 16 april 2019 over de quick scan variantenstudie N256 tussen Goes en Noord-Beveland - 19011960
  1. Brief GS oplegnotitie 16 april 2019 over variantenstudie N256 - 19012203
  2. Brief GS over Quick Scan variantenstudie N256 tussen Goes en Noord Beveland, met bijlagen - 19011960
  3. vragen SGP dhr. v.d. Berge over variantenstudie N256
  4. bijlage bij beantwoording vragen SGP 19007241 QS variantenstudie N256
 12. Brief GS van 21 mei voortgangsrapportage projecten N62 eerste kwartaal 2019 - 19014666
  1. Brief GS oplegnotitie van 21 mei voortgangsrapportage projecten N62 eerste kwartaal 2019 (19014666)
  2. Brief GS over Projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) - 19014666
  3. Brief GS (bijlage) - 1e kwartaalrapportage 2019 Tractaatweg B.V. project N62 Tractaatweg - 19014912
  4. Brief GS (bijlage) - voortgangsrapportage1e kwartaal 2019 project N62Sloeweg (fase 2) - 19014913
 13. Besluitenlijst (concept) commissie Economie van 10 mei 2019 - 19014769
  1. Besluitenlijst commissie Economie 10 mei 2019 - 19014769
 14. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 15. Volgende vergadering: 30 augustus 2019
 16. Sluiting
 17. Stukken ter kennisneming
 18. Brief GS van 7 mei 2019 aan Ministerie van Defensie, staatssecretaris mevrouw B. Visser, over bestuurlijk overleg Marinierskazerne (MARKAZ) - 19014394
  1. Brief GS aan Min Defensie over bestuurlijk overleg MARKAZ - 19014394
  2. Brief GS oplegnotitie 7 mei 2019 bestuurlijk overleg MARKAZ - 19015617
 19. Brief GS van 14 mei 2019 over verdiepingsstudie Zanddijk-Molendijk - 19014596
  1. Brief GS oplegnotitie 14 mei 2019 verdiepingsstudie Zanddijk-Molendijk - 19015602
  2. Presentatie 24-5 versie 24-05-2019
  3. Brief GS over verdiepingsstudie Zanddijk-Molendijk , met bijlagen - 19014596
  4. vraag verdiepingsstudie Zanddijk Molendijk
 20. E-mail Impuls Zeeland van 27 mei 2019 over Jaarverslag 2018, met bijlage - 19015696
  1. E-mail Impuls Zeeland van 27 mei 2019 over Jaarverslag 2018, met bijlage - 19015696

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:42