Locatie: 
Digitaal: GoToMeeting: Toegangscode staat in instructie
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 15 december 2020 over Krediet N673 (Zanddijk-Molendijk) - 20041292
  1. Brief GS van 15 december 2020 over Krediet N673 (Zanddijk-Molendijk) - 20041292
  2. Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget grondaankopen - 20041291
  3. Beantwoording op vragen VVD - Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget grondaankopen - 20041291
  4. Beantwoording op vragen CU - Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget grondaankopen - 20041291 AP.pdf
 6. Brief GS van 1 december 2020 over Informeren over busdienstregeling voor de periode van 21 februari 2021 tot 30 juni 2021 - 20037709
  1. Brief GS 1 december 2020 Informeren over busdienstregeling voor de periode van 21 februari 2021 tot 30 juni 2021 - 20037709
  2. Beantwoording op vragen FVD - Brief GS van 1 december 2020 over Informeren over busdienstregeling (20037709) AP.pdf
  3. Beantwoording op vragen CU - Brief GS 1 december 2020 Informeren over busdienstregeling voor de periode van 21 februari 2021 tot 30 juni 2021 - 20037709 AP.pdf
  4. Beantwoording op vragen PvdA - Brief GS 1-12-2020 Informeren over busdienstregeling voor de periode van 21-2- 2021 tot 30-6-2021 - 20037709 AP.pdf
  5. Beantwoording op vragen VVD - Brief GS 1-12-2020 Informeren over busdienstregeling voor de periode van 21-2-2021 tot 30-6-2021 - 20037709 AP.pdf
  6. Beantwoording op vragen 50Plus - Brief GS 1-12-2020 Informeren over busdienstregeling voor de periode van 21-2-2021 tot 30-6-2021 - 20037709 AP.pdf
 7. Brief GS van 29 september 2020 Bidboek OV Toekomstbeeld Zuid-Nederland - 20029929
  1. Brief GS 29 september 2020 Bidboek OV toekomstbeeld Zuid-Nederland - 20029929
  2. Brief GS van 29 september 2020 (bijlage) Bidbook OV Toekomstbeeld 2040 Zuid Nederland - 20029853
  3. Beantwoording op vragen CDA en PvdA n.a.v. teruggevraagde Brief GS van 29 september 2020 Bidbook OV-Toekomstbeeld Zuid- Nederland AP.pdf
  4. Beantwoording op vragen CU n.a.v. teruggevraagde Brief GS van 29 september 2020 Bidbook OV-Toekomstbeeld Zuid- Nederland AP.pdf
  5. Beantwoording op vragen FVD - Brief GS van 29 september 2020 Bidboek OV Toekomstbeeld Zuid-Nederland - 20029929 AP.pdf
 8. Brief GS van 8 december 2020 Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2020 en Uitvoeringsprogramma cultuur 2021 - 20039759
  1. Brief GS van 8 december 2020 Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2020 en Uitvoeringsprogramma cultuur 2021 - 20039759
  2. Brief GS van 8 december 2020 (bijlage 1) Realisatie Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2020 - 20039755
  3. Brief GS van 8 december 2020 (bijlage 2) Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2021 - 20039756
  4. Beantwoording op vragen 50Plus - Brief GS van 8 -12-2020 Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2020 en Uitvoeringsprogramma cultuur 2021 - 20039759
  5. Beantwoording op vragen D66 - brief GS van 8-12-2020 Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2020 en Uitvoeringsprogramma cultuur 2021 - 20039759
  6. Mondeling beantwoord - Vragen CU - Brief GS van 8-12-2020 Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2020 en Uitvoeringsprogramma cultuur 2021 - 20039759
 9. Brief GS van 1 december 2020 over informatie EU programma's en Nationaal Groeifonds - 20039014
  1. Brief GS van 1 december 2020 over informaitie EU programma's en Nationaal Groeifonds - 20039014
  2. Brief GS van 1 december 2020 (bijlage 1 - Koersdocument EU 2021 - 2027 Provincie Zeeland )- over informatie EU programma's en Nationaal Groeifonds - 20039015
  3. Brief GS van 1 december 2020 (Bijlage 2 - matrix EU-kansen Zeeland tab EU-match) over informatie over EU programma's en Nationaal Groeifonds - 20039016
  4. Brief GS van 1 december 2020 (Bijlage 3 - matrix EU-kansen programma s Nationaal Groeifonds en Zeeuwse programma's) over EU programma's en Nationaal Groeifonds - 20039017
  5. Brief GS van 1 december 2020 (Bijlage 4 - Zuid-Nederland Monitoring Europese programma's 2014-2020 peildatum 1 september 2020) over informatie EU programma's en Nationaal Groeifonds - 20039018
  6. Beantwoording op vragen CU - Brief GS van 1 december 2020 over informatie EU programma's en Nationaal Groeifonds (20039014)
 10. Brief GS van 24 november 2020 over Onderzoeken coronacrisis - 20037355
  1. Brief GS van 24 november 2020 over Onderzoeken coronacrisis - 20037355
  2. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage - De Zeeuwse Economie dóór de coronacrisis) over Onderzoeken coronacrisis - 20037356
  3. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage - Analyse Arbeidsmarkt, september 2020) over Onderzoeken coronacrisis - 20037357
  4. Beantwoording op vragen FVD -Brief GS van 24 november 2020 over Onderzoeken coronacrisis – 20037355
  5. Beantwoording op vragen CU -Brief GS van 24 november 2020 over Onderzoeken coronacrisis - 20037355
 11. Brief GS van 8 december 2020 onderzoek naar de rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem - 20040196
  1. Brief GS van 8 december 2020 onderzoek naar de rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem - 20040196
  2. Brief GS van 8 december 2020 (Bijlage 1) Onderzoek naar de rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem - 20040197
  3. Brief GS van 8 december 2020 (Bijlage 2) Strategienotitie Kernenergie - 20040198
  4. Beantwoording op vragen 50Plus - Brief GS van 8 december 2020 onderzoek naar de rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem - 20040196
  5. Beantwoording op vragen PvdD Brief GS van 8 december 2020 onderzoek naar de rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem - 20040196
  6. Beantwoording op vragen D66 - brief GS van 8-12-2020 Realisatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2020 en Uitvoeringsprogramma cultuur 2021 - 20039759
 12. Brief GS van 1 december 2020 over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 20038533
  1. Brief GS van 1 december 2020 - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)- 20038533
  2. Brief GS van 1 december 2020 (bijlage) - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)- 20038534
  3. Beantwoording op vragen PvdA - Brief GS van 1 december 2020 over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
 13. Brief GS van 1 december 2020 over Verdeelsystematiek wind- en zonenergie (Route 35) - 20038524
  1. Brief GS van 1 december 2020 over Verdeelsystematiek wind- en zonenergie (Route 35) - 20038524
 14. E-mail Smart Delta Resources 8 oktober 2020 met Persbericht en Rapport Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio - 20031714
  1. E-mail Smart Delta Resources 8 oktober 2020 met Persbericht en Rapport Grootschalig potentieel voor groene waterstof in de Schelde-Deltaregio - 20031714
  2. E-mail Smart Delta Resources 8 oktober 2020 (bijlage) met Persbericht - 20031715
  3. E-mail Smart Delta Resources 8 oktober 2020 (bijlage) met rapport - 20031717
  4. Beantwoording op vragen Fvd - E-mail SDR
 15. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie 15 januari 2021
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie 15 januari 2021
  2. E-mail met vragen PvdD - Trees Janssens - aanpassing POP3 subsidie
 16. Besluitenlijst (concept) Economie 27 november 2020 - 20042018
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 27 november 2020 - 20042018
 17. Volgende vergadering 26 februari 2021
 18. Sluiting
 19. Ingekomen stukken ter kennisneming
 20. Brief GS van 2 december 2020 Afschrift aan Ministerie LNV over verzoek tot herziening regelgeving gebruiksruimte fosfaat - 20037729
  1. Brief GS van 2 december 2020 Afschrift aan Ministerie LNV over verzoek tot herziening regelgeving gebruiksruimte fosfaat - 20037729
 21. Brief GS 8 december 2020 Afspraken BO MIRT Zuidwest 2020 - 20039758
  1. Brief GS 8 december 2020 Afspraken BO MIRT Zuidwest 2020 - 20039758
  2. Brief GS 8 december 2020 (Bijlage) Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 2020 Zuidwest-Nederland - 20039754
 22. E-mail van 'Red onze busroute' van 14 december 2020 over bushalte Koestraat-Turfkaai Middelburg - 20040552
  1. E-mail van 'Red onze busroute' van 14 december 2020 over bushalte Koestraat-Turfkaai Middelburg - 20040552
  2. Beantwoording op vragen FVD - E-mail van 'Red onze busroute' van 14 december 2020 over bushalte Koestraat-Turfkaai (20040552)
 23. E-mail Zeeuws Archief van 17 december 2020 Beleidsplan Zeeuws Archief 2021-2024 - 20041363
  1. E-mail Zeeuws Archief van 17 december 2020 Beleidsplan Zeeuws Archief 2021-2024 - 20041363
 24. E-mail Overleggroep Zanddijk van 19 december 2020 met verzoek nog geen beslissing te nemen inzake N673 Zanddijk-Molendijk - 20041670
  1. E-mail Overleggroep Zanddijk van 19 december 2020 met verzoek nog geen beslissing te nemen inzake N673 Zanddijk-Molendijk - 20041670
 25. E-mail burger van 27 december 2020 over veiligheid buspassagiers (Help slechte wetgeving te corrigeren)
  1. E-mail burger van 27 december 2020 over veiligheid buspassagiers (Help slechte wetgeving te corrigeren)
  2. Beantwoording op vragen CU - E-mail burger van 27 december 2020 over veiligheid buspassagiers (Help slechte wetgeving te corrigeren)
 26. E-mail Regenboogteam van 28 december 2020 over zorgvuldig ingeleide vragen tav prik en ‘informed consent’
  1. E-mail Regenboogteam van 29 december 2020 over Zorgvuldig ingeleide vragen tav nieuwe prik en ‘informed consent’ (Regenboogteam).pdf
  2. E-mail Regenboogteam van 29 december 2020 (bijlage 1) over vragen over de nieuwe prik
  3. E-mail Regenboogteam van 29 december 2020 (bijlage 2) over Wgbo Bijlage
  4. E-mail Regenboogteam van 29 december 2020 (bijlage 3) over Brief en vragen versie
  1. Brief van burgers van 27 december 2020 over Zanddijk m.b.t. afstand nemen van beweringen namens de zgn. Overleggroep mbt. onder druk zetten van burgers
  1. E-mail WISE Nederland 11 januari 2021 met reactienotitie op rapport De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem
  1. E-mail eRisk Group van 12 januari 2020 met reactie op kritiek van WISE op rapport De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem

Laatste wijziging 29-01-2021 23:22:23