Vergadering Commissie Economie 16 september 2022

Datum: 16 september 2022
Starttijd: 12:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel onderzoeksrapport Rekenkamer Zeeland van 2 september 2022 over Landbouwtransitie in Zeeland - 199224
  1. Statenvoorstel Rekenkamerrapport landbouwtransitie in Zeeland - 199224
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 2 september 2022 over Onderzoeksrapportage Landbouwtransitie in Zeeland - 199224
  3. Brief Rekenkamer Zeeland (bijlage - Onderzoeksrapportage) van 2 september 2022 over Onderzoeksrapportage Landbouwtransitie in Zeeland - 199224
  4. Vragen en antwoorden PvdD over Statenvoorstel onderzoeksrapport Rekenkamer Zeeland van 2 september 2022 over Landbouwtransitie in Zeeland - 199224
 6. Brief GS van 31 mei 2022 over Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda PS - 159524
  1. Brief GS van 31 mei 2022 over Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda PS - 159524
  2. Brief GS (bijlage - Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda) van 31 mei 2022 over Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda PS - 159524
  3. Vragen en antwoorden GL over Brief GS van 31 mei 2022 over Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda PS - 159524
 7. Brief GS van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  1. Brief GS van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Traverse Kapellebrug) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Zanddijk) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  4. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage NPW) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  5. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Waterdunen) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  6. Brief GS (bijlage - Risicoparagraaf) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  7. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
 8. Brief GS van 22 juni 2022 over Onderzoek binnenvaart - 168566
  1. Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Afsluiting afloopsteigers Hansweert
  1. Brief GS van 22 juni 2022 over Onderzoek binnenvaart - 168566
  2. Brief GS (bijlage - Onderzoeksrapport ligplaatsen Zeeland van Panteia) van 22 juni 2022 over Onderzoek binnenvaart - 168566
 9. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  1. Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  2. Brief GS (bijlage - fiche Groeifonds) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  3. Brief GS ( bijlage - 2-pager-Idee aanvraag NGZ) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  4. Brief GS (bijlage - Rail Ghent-Terneuzen) van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
  5. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 15 april 2022 over Rail Gent-Terneuzen - 143388
 10. Brief GS van 4 juli 2022 over Afronding onderzoek Deltaweg A256 N255 - 173021
  1. Brief GS van 4 juli 2022 over Afronding onderzoek Deltaweg A256 N255 - 173021
  2. Brief GS (bijlage - Werkdocument RHDHV) van 4 juli 2022 over Afronding onderzoek Deltaweg A256 N255 - 173021
  3. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 4 juli 2022 over Afronding onderzoek Deltaweg A256 N255 - 173021
 11. Brief GS van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
  1. Brief GS van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
  2. Brief GS (bijlage - brief aan minister VWS van 7 juni 2022) van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
  3. Brief GS (bijlage - brief aan minister VWS van 5 oktober 2021) van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
  4. Vragen en antwoorden SP over Brief GS van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
  5. Vragen en antwoorden PvdD over Brief GS van 7 juni 2022 aan voorzitter PS inzake tandartsentekort in Zeeland - 162296
 12. Brief GS van 6 september 2022 over Nota van Uitgangspunten busconcessie - 200543
  1. Brief GS van 6 september 2022 over Nota van Uitgangspunten busconcessie - 200543
  2. Brief GS (bijlage - Nota van Uitgangspunten) van 6 september 2022 over Nota van Uitgangspunten busconcessie - 200543
  3. Brief GS (bijlage - Oplegnotitie bij Nota van Uitgangspunten) van 6 september 2022 over Nota van Uitgangspunten busconcessie - 200543
  4. Vragen en antwoorden CU over Brief GS van 6 september 2022 over Nota van Uitgangspunten busconcessie - 200543
  5. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 6 september 2022 over Nota van Uitgangspunten busconcessie - 200543
 13. Brief GS van 16 juni 2022 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 166454
  1. Brief GS van 20 juli 2022 over de nulmeting voor Cultuurmonitor - 181602
  1. Brief GS van 16 juni 2022 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 166454
  2. Brief GS (bijlage - Zeeland Museumland; Visienota Museumbeleid Provincie Zeeland) van 16 juni 2022 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 166454
  3. Brief GS (bijlage - Kamerbrief cultuur 2022) van 16 juni 2022 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 166454
  4. Vragen en antwoorden CU over Brief GS van 16 juni 2022 over Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 166454
 14. Brief GS van 12 juli 2022 over Uitvoeringsagenda Erfgoed - 178141
  1. Brief GS van 8 juli 2022 over Erfgoedmonitor - 180117
   1. Brief GS van 8 juli 2022 over Erfgoedmonitor - 180117
   2. Brief GS (bijlage - Erfgoedmonitor Zeeland 2018-2021) van 8 juli 2022 over Erfgoedmonitor - 180117
  1. Brief GS van 12 juli 2022 over Uitvoeringsagenda Erfgoed - 178141
  2. Brief GS (bijlage - Koersnota uitvoeringsagenda Erfgoed) van 12 juli 2022 over Uitvoeringsagenda Erfgoed - 178141
 15. Concept besluitenlijst commissie Economie van 1 juli 2022
  1. (Concept) Besluitenlijst commissie Economie 1 juli 2022 - AP
 16. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Economie 16 september 2022
 17. Volgende vergadering: 14 oktober 2022 om 13.30u
 18. Sluiting
 19. Ingekomen stukken ter kennisneming
 20. Brief GS van 5 juli 2022 inzake mid-term review Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling - 173484
  1. Brief GS van 5 juli 2022 inzake mid-term review Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling - 173484
  2. Brief GS (bijlage - Rapport Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling) van 5 juli 2022 inzake mid-term review Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling - 173484
 21. Brief GS van 7 juli 2022 over Overgang ambtelijk secretariaat Prins Bernhard Cultuurfonds - 175332
  1. Brief GS van 7 juli 2022 over Overgang ambtelijk secretariaat Prins Bernhard Cultuurfonds - 175332
  2. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 7 juli 2022 over Overgang ambtelijk secretariaat Prins Bernhard Cultuurfonds - 175332
 22. Brief GS van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
  1. Brief GS van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
  2. Brief GS (bijlage - Merkanalyse Zeeland) van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
  3. Brief GS (bijlage - Positionering en merkwaarden) van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
  4. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 19 juli 2022 over Stand van zaken positionering en imago - 181898
 23. Brief GS van 20 juli 2022 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 - 181707
  1. Brief GS van 20 juli 2022 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 - 181707
 24. Brief GS van 12 juli 2022 over Jaarrekening Westerschelde Ferry BV 2021 - 178151
  1. Brief GS van 12 juli 2022 over Jaarrekening Westerschelde Ferry BV 2021 - 178151
  2. Brief GS (bijlage - Jaarrekening) van 12 juli 2022 over Jaarrekening Westerschelde Ferry BV 2021 - 178151
 25. E-mail Stichting Zorg om boer en tuinder van 17 augustus 2022 over Aandacht agrarische sector - 193680
  1. E-mail Stichting Zorg om boer en tuinder van 17 augustus 2022 over Aandacht agrarische sector Jaarverslag - 193680
  2. E-mail Stichting Zorg om boer en tuinder (origineel) van 17 augustus 2022 over Aandacht agrarische sector - 193680
  3. E-mail Stichting Zorg om boer en tuinder van 17 augustus 2022 over Aandacht agrarische sector - 193680
 26. Vragen m.b.t. kernenergie n.a.v. GS-informatiebijeenkomst
  1. Vragen en antwoorden PvdA over kernenergie n.a.v. GS-informatiebijeenkomst
 27. Vragen m.b.t. rondweg Oud-Vossemeer
  1. Vragen en antwoorden VVD over rondweg Oud-Vossemeer

Laatste wijziging 30-09-2022 23:50:51