Vergadering Commissie Economie 16 september 2022

Datum: 16 september 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 4 juli 2022 over Afronding onderzoek Deltaweg A256 N255 - 173021
  1. Brief GS van 4 juli 2022 over Afronding onderzoek Deltaweg A256 N255 - 173021
  2. Brief GS (bijlage - Werkdocument RHDHV) van 4 juli 2022 over Afronding onderzoek Deltaweg A256 N255 - 173021
 6. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 7. Concept besluitenlijst commissie Economie van [datum]
 8. Volgende vergadering:
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming
 11. Vragen m.b.t. kernenergie n.a.v. GS-informatiebijeenkomst
  1. Vragen en antwoorden PvdA over kernenergie n.a.v. GS-informatiebijeenkomst

Laatste wijziging 06-07-2022 21:09:15