Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Kennismaking met secretaris Campus Zeeland! de heer Paul Bleumink en korte stand van zaken Campus Zeeland!
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Informatie uitwisseling
  1. mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  1. Brief GS van 10 mei 2016 met voortgangsrapportages 1e kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland - 16007727
   1. Brief GS van 10 mei 2016 met voortgangsrapportages 1e kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland - 16007727
   2. Brief met presentatie Provinciale Staten, gemeenteraad Vlissingen en AV Waterschap Scheldestromen over Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne
  2. Brief Gedeputeerde Staten van 7 juni 2016 over Michiel Adriaanszoon de Ruijterkazerne - 16008664
  1. Brief Gedeputeerde Staten van 31 mei 2016 over voortgang projecten N62 Sloe- en Tractaatweg eerste kwartaal 2016 - 16007147
  2. Brief Gedeputeerde Staten van 14 juni 2016 over Knooppunt N62-Sloeweg - 16008927
 6. Statenvoorstel Mobiliteitsplan Zeeland - BLD-064
  1. Statenvoorstel Mobiliteitsplan Zeeland - BLD-064
  2. Statenvoorstel Mobiliteitsplan Zeeland - BLD-064; Bijlage 1 Mobiliteitsplan Zeeland programma-uitwerking verkeer en vervoer 2016-2019
  3. Statenvoorstel Mobiliteitsplan Zeeland - BLD-064; Bijlage 2 Mobiliteitsvisie Zeeland 2028 Samen op weg naar kwaliteit
  4. Statenvoorstel Mobiliteitsplan Zeeland - BLD-064; Bijlage 3 Mobiliteitsplan Zeeland 2016-2019 Bijlagenboek
 7. Statenvoorstel Garantstelling lening ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland - BLD-068
  1. Statenvoorstel Garantstelling lening ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland - BLD-068
 8. Toezeggingenlijst bijgewerkt - 16008892
  1. Brief Gedeputeerde Staten toezegging 23 infrastructurele projecten - 16007750
  2. Brief Gedeputeerde Staten toezeggingen PS 46 en 47 kilometerheffing Vlaanderen - 16007151
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt, Economie 3 juni 2016
 9. Brief Jaarverslag Jouw Zeeland 2015
  1. Brief Jaarverslag Jouw Zeeland - 16007706
 10. Verslag (concept) commissie Economie van 20 mei 2016 - 16008891
  1. Verslag (concept) commissie Economie van 20 mei 2016 - 16008891
 11. Volgende vergadering:
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief afschrift Gedeputeerde Staten van 25 april 2016 aan Algemeene Schippers Vereeniging ASV - 16006485
  2. Brief Gedeputeerde Staten van 24 mei 2016 met jaarstukken 2015 N.V. Economische Impuls Zeeland - 16007252
  3. Brief jaarverslag 2015 van de Boerderijenstichting - 16008466

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:11