Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Statenvoorstel Kadernota Campus Zeeland! - BLD-048
  1. Statenvoorstel kadernota Campus Zeeland! - BLD-048
  2. Brief nieuwsbrief Campus Zeeland! april 2015
  3. Statenvoorstel kadernota Campus Zeeland! - BLD-048; Bijlage pagina 9 en 10
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over nieuws van de dag
  3. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 6. Brief Gedeputeerde Staten van 15 maart 2016 over Hotspot Breskens - 16003772
  1. Brief Gedeputeerde Staten van 15 maart 2016 over Hotspot Breskens - 16003772
 7. Toezeggingenlijst Economie 22 april 2016
  1. Brief Gedeputeerde Staten van 22 maart 2016 over motie 10 stages en trainees - 16004874
  2. Brief Gedeputeerde Staten van 29 maart 2016 over toezegging 29 buurtbus 507 - 16005319
  1. Toezeggingenlijst Economie 22 april 2016
 8. Verslag (concept) commissie Economie van 18 maart 2016
  1. Verslag (concept) commissie Economie van 18 maart 2016
 9. Brief van Omroep Zeeland van 4 april 2016 over wijziging Mediawet - 16006374
  1. Brief van Omroep Zeeland van 4 april 2016 over wijziging Mediawet - 16006374
  2. Overige: Presentatie door Omroep Zeeland
 10. Volgende vergadering: 20 mei 2016
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief Zeeuwse Bibliotheek over Statische Atlas Zeeland 2015 - 16006181

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:05