Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
10:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda - 19004923
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen gedeputeerden
  2. Nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Brief GS van 5 februari 2019 met statenvoorstel Stationsbrug Middelburg - Chroom-6 - 19004387
  1. Brief GS oplegnotitie statenvoorstel stationsbrug Middelburg chroom 6 - 19004744
  2. Brief GS van 5 februari 2019 over Stationsbrug Middelburg - Chroom-6 - 19004387
  3. Statenvoorstel Stationsbrug Middelburg - Chroom 6, nieuwe versie (aangepast dictum) - 19004700
  4. Statenvoorstel - Bijlage kostenramingen varianten Stationsbrug Middelburg - 19004679
  5. Statenvoorstel - Bijlage mca - gelakt - 19004681
  6. Statenvoorstel - Bijlage inspectie en onderzoek pijler - gelakt - 19004687
  7. Statenvoorstel - Bijlage offerte hollandia - gelakt - 19004684
  8. Statenvoorstel - Bijlage onderzoek coatingconstructie - 19004689
 6. Brief GS van 5 februari 2019 over Voortgangsrapportages vierde kwartaal 2018 projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) - 19003419
  1. Brief GS (oplegnotitie) N62 voortgangsrapportages vierde kwartaal 2018 - 19005027
  2. Brief GS van 5 februari 2019 over Voortgangsrapportages vierde kwartaal 2018 projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) - 19003419
  3. Statenvoorstel over bekrachtigen geheimhouding Projecten N62 Tractaat- en Sloeweg, Q4 2018 - 19003890
  4. Statenvoorstel (bijlage) - Kwartaalrapportage Tractaatweg B.V., 2018 Q4 - 19003891
  5. Statenvoorstel (bijlage) - Voortgangsrapportage IPA Sloeweg fase II +bijlage 2, 2018 Q4 - PZL - 19003892
 7. Bijgewerkte toezeggingenlijst - 19005360
  1. Toezeggingenlijst Economie 22 februari 2019 - 19005360
 8. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 8 februari 2019 - 19005336
  1. Besluitenlijst concept Economie 8 februari 2019 - 19005336
 9. Volgende vergadering: 10 mei 2019
 10. Sluiting
 11. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 8 februari 2019 - 19005366

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:21