Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Beëdigen burger-commissielid namens Partij voor de Dieren
 3. Vaststellen agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen door gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 6. Brief GS van 29 oktober 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19428883
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Q3 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19431615
  2. Brief GS over Q3 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19428883
  3. Brief GS (bijlage) - 2019 Q3 voortgangsrapportage Markaz - 19429663
 7. Brief GS van 29 oktober 2019 over ontwikkelingen VVV Zeeland - 19428884
  1. Brief GS oplegnotitie ontwikkelingen VVV Zeeland - 19431483
  2. Brief GS van 29 oktober 2019 over ontwikkelingen VVV Zeeland - 19428884
  1. Brief Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) van 13 september 2019 over toegankelijkheid Westerscheldetunnel bij calamiteiten - 19425652
   1. Brief oplegnotitie SWG Walcheren 13 september 2019 - 19431635
   2. Brief Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) over toegankelijkheid Westerscheldetunnel bij calamiteiten - 19425652
  2. Brief GS van 12 november 2019 (met bijlage) over toegankelijkheid Westerscheldetunnel bij calamiteiten - 19429948
 8. Brief GS van 12 november 2019 over plan veerpont Sluiskil - 19429940
  1. Brief GS oplegnotitie Plan veerpont Sluiskil 12 november 2019 - 19431492
  2. Brief GS van 12 november 2019 over plan veerpont Sluiskil - 19429940
 9. Bijgewerkte toezeggingenlijst - 19431265
  1. Brief GS over Afdoening toezegging nr. 3 inzake contante betaling in het OV - 19427705
   1. Brief GS oplegnotitie 22 oktober 2019 afdoening toezegging contante betaling in OV - 19429195
   2. Brief GS over Afdoening toezegging nr. 3 inzake contante betaling in het OV - 19427705
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie d.d. 14-11-2019 - 19431265
 10. Concept besluitenlijst commissie Economie van 27 september 2019
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 27 september 2019 - 19426865
 11. Volgende vergadering: 17 januari 2020
 12. Besluit commissie tot besloten vergadering
  1. Heropening vergadering in beslotenheid, en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Wob
  2. Brief GS van 12 november 2019 m.b.t. vertrouwelijk informeren stand van zaken rond verstrekte subsidie aan TTC-GD B.V. (brief wordt ter inzage gelegd bij de statengriffie)
 13. Heropening vergadering in openbaarheid
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 24 september 2019 over voortgang Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 19424775
  1. Brief GS oplegnotitie 24 september 2019 voortgang investeringsprogramma zeeland in stroomversnelling - 19429233
  2. Brief GS van 24 september 2019 over voortgang Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 19424775
  3. Brief GS (bijlage 1) aan Min LNV (afschrift) van 24 september 2019 over voortgang Regio Deal Zeeland juli 2019, met diverse bijlagen - 19425962
  4. Brief GS (bijlage 1.1) - Tabel stand van zaken Regio Deal september 2019 extern - 19425947
  5. Brief GS (bijlage 2) - Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 (Regio Deal Zeeland) - 19425961
 17. Brief Commissariaat voor de Media van 15 oktober 2019 dat Omroep Zeeland wordt aangewezen als regionale publieke media-instelling, met bijlagen - 19427660
  1. Brief oplegnotitie afschrift 15 oktober 2019 Commissariaat voor de Media over Omroep Zeeland - 19429238
  2. Brief Commissariaat voor de Media van 15 oktober 2019 dat Omroep Zeeland wordt aangewezen als regionale publieke media-instelling, met bijlagen - 19427660
 18. Brief Belfort Basterds en Belfort Runners met verzoek voor verdere realisatie ontsluiten Voor- Wallengebied zuidzijde gemeente Sluis - 19428850
  1. Brief Belfort Basterds en Belfort Runners met verzoek voor verdere realisatie ontsluiten Voor- Wallengebied zuidzijde gemeente Sluis - 1942885019428850
 19. Brief GS van 5 november 2019 over samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed - 19429891
  1. Brief GS oplegnotitie 5 november 2019 samenwerking vrijwilligersorganisaties - 19431493
  2. Brief GS over Procedure-informatie samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed - 19429891

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:15