Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten 24 november 2017 17024710
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Recht om in te spreken
 4. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Informatie over de opgaven via netwerksturing
  1. memo update energiedialoog 24 nov 2017 - 17026556
  1. Bijgewerkte toezeggingenlijst - 17024633
  2. Brief GS van 7 november 2017 over motie Toegankelijk Zeeland - 17023401
   1. Brief GS oplegnotitie over motie toegankelijk Zeeland - 17024696
   2. Brief GS met Afdoening motie nr. 33 (16-12-2016) - Toegankelijk Zeeland - 17023401
  3. Brief GS van 21 oktober 2017 over sponsorbeleid - 17025103
   1. Brief GS oplegnotitie over sponsoring evenementen toezegging PS 114
   2. Bijlage bij brief GS over sponsorbeleid: Beleidsregel sponsoring (Zichtbaar Zeeland) - 17026217
   3. Brief GS van 21 oktober 2017 over sponsorbeleid - 17025103
 6. Brief GS van 24 oktober 2017 over voortgang grote projecten – 17023297
  1. Brief GS (oplegnotitie ) van 27 oktober 2017 met voortgang grote projecten 3e kwartaal 2017 (17023297) - 17024587
  2. Brief GS van 24 oktober 2017 over voortgang grote projecten – 17023297
  3. Bijlage bij Brief GS (17023297) - Marinierskazerne Vlissingen MARKAZ - 17023624
  4. vragen en antwoorden marinierskazerne
 7. Brief GS van 31 oktober 2017 met voortgangsrapportages projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg 3e kwartaal 2017 - 17023385
  1. Brief (oplegnotitie) en SV voortgang projecten Sloeweg Tractaatweg derde kwartaal 2017 17024651
  2. Brief GS van 31 oktober 2017 met voortgangsrapportages projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg 3e kwartaal 2017 - 17023385
  1. Brief GS van 31 oktober 2017 met Rapport advies Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17023338
   1. Brief GS (oplegnotitie) Advies Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (17023338) - 17024030
   2. Brief GS met advies Taskforce VO Zeeuws-Vlaanderen - 17023338
   3. Brief GS bijeenkomst Taskforce VO Zeeuws Vlaanderen - 17025856
  2. Brief GS van 21 november 2017 over vervolg advies Taskforce Zeeuws-Vlaanderen - 17025105
   1. Brief GS oplegnotitie Taskforce VO Zvl
   2. Brief GS van 21 november 2017 over vervolg advies Taskforce Zeeuws-Vlaanderen - 17025105
   3. Vraag ChristenUnie over Taskforce VO Zeeuws Vlaanderen.docx
 8. E-mail van een burger over de prijsverhoging van het busvervoer - 17022425
  1. E-mail (oplegnotitie) van burger over prijsverhoging busvervoer 17022993
  2. E-mail burger met verzoek ongedaan maken van gigantische busprijsverhoging, zonder persoonsgegevens - 17022425
 9. Besluitenlijst concept commissie Economie 6 oktober 2017 - 17022102
  1. besluitenlijst Economie 6 oktober 2017 17022102
 10. Sluiting
 11. Volgende vergadering 20 januari 2018
  1. Brief GS over Incidentonderzoek Sloebrug - 17023325
   1. Brief GS oplegnotitie over incidentonderzoek Sloebrug - 17024266
   2. Brief GS over Incidentonderzoek Sloebrug, met bijlage - 17023325
  2. E-mail van een burger over Energietransitie en houtstook - 17024251
   1. E-mail (oplegnotitie) van burger over verwarmen woningen met houtstook - 17024264
   2. E-mail burger van 3 november 2017 over Energietransitie, zonder persoonsgegevens - 17024251
   3. overig - informatie natuur en milieu Gelderland over houtstook 17025864
  3. E-mail van een burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV - 17024624
   1. E-mail (oplegnotitie) van burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV - 17024646
   2. E-mail van burger mbt Zeeuwse ziekenzorg en OV, zonder persoonsgegevens - 17024624
  4. Verslag concept Overlegplatform Openbaar vervoer 26 september 2017 - 17024699
   1. Verslag oplegnotitie concept OPOV 26 september 2017 17024700
   2. Verslag concept OPOV 26 september 2017

Laatste wijziging 08-12-2017 18:25:58