Vergadering Commissie Economie 24 november 2023

Datum: 24 november 2023
Starttijd: 14:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 7 november 2023 over voortgang busconcessie - 377524
  1. Brief GS van 20 oktober 2023 over Aanbesteding busconcessie Zeeland 2025 - 372937
  2. Brief GS van 7 november 2023 over tariefplan busvervoer 2024 - 377160
   1. Brief GS van 7 november 2023 over tariefplan busvervoer 2024 - 377160
   2. Vragen VVD en antwoord over Brief GS van 7 november 2023 over tariefplan busvervoer 2024 - 377160, agendapunt 5.2
  1. Brief GS van 7 november 2023 over voortgang busconcessie - 377524
  2. Vragen PvdA-GL en antw over Brief GS van 7 november 2023 over voortgang busconcessie – 377524, agendapunt 5
  3. Vragen BBB en antwoord over Brief GS van 7 november 2023 over voortgang busconcessie - 377524 agendapunt 5
  4. Bijlage 1 bij Vragen BBB en antwoord over Brief GS over voortgang busconcessie - Gemiddeld aantal instappers per lijn per dag 2021, 2022, 2023.8
  5. Bijlage 2 bij Vragen BBB en antwoord over Brief GS over voortgang busconcessie - Instappers per lijn 2021-2022-2023.8 per jaar
 6. Brief GS van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  1. Brief GS van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  2. Brief GS (bijlage - Traverse Kapellebrug) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  3. Brief GS (bijlage - Zanddijk) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  4. Brief GS (bijlage - NPW) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  5. Brief GS (bijlage - Waterdunen) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  6. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  7. Vragen VVD en antw over Brief GS van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf – 377472, agendapunt 6
 7. Antwoorden Statenvragen - VVD - berichtgeving stremming sluizencomplex Hansweert - 019 - 358829
  1. Antwoorden Statenvragen VVD over berichtgeving stremming sluizencomplex Hansweert - 019 - 358829
 8. Brief GS van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  1. Brief GS van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  2. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage) van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  3. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage - appendix) van 19 september 2023 over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074
  4. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS over Campus Zeeland Voortgangsrapportage en appendix 2023-1 - 367074, agendapunt 8
  5. Vragen BBB en antwoorden over Brief GS over Campus Zeeland Voortgangsrapp. en appendix 2023-1 367074 agendapunt 8
 9. E-mail Nederlandse Archeologievereniging van 23 september 2023 over Verwachtingen en vragen provinciale overheden - 368678
  1. E-mail Nederlandse Archeologievereniging van 23 september 2023 over Verwachtingen en vragen provinciale overheden - 368678
  2. E-mail Nederlandse Archeologievereniging (bijlage - Brief) van 23 september 2023 over Verwachtingen en vragen provinciale overheden - 368678
  3. Vragen PvdA-GL en antwoorden over E-mail Nederlandse Archeologievereniging over Verwachtingen en vragen provinciale overheden - 368678
  4. Aanvullende vragen en antw PvdA-GL over E-mail Nederlandse Archeologievereniging over Verwachtingen en vragen provinciale overheden - 368678
 10. Antwoorden Statenvragen PvdA-GroenLinks over landbouwsubsidie - 021 - 360518
  1. Antwoorden Statenvragen PvdA-GroenLinks over landbouwsubsidie - 021 - 360518
  2. Vragen PvdD en antwoord over Antwoorden Statenvragen PvdA-GroenLinks over landbouwsubsidie - 021 – 360518, agendapunt 10
 11. Antwoorden Statenvragen PvdD, PvdA-GL, SP - Geitenhouderij - 025 - 364557
  1. Antwoorden Statenvragen PvZ, PvdA-GL, SP - Geitenhouderij - 025 - 364557
  2. Vragen PvdD en antwoord over Antwoorden Statenvragen PvdD, PvdA-GL, SP - Geitenhouderij - 025 - 364557, agendapunt 11
 12. Besluitenlijst (concept) commissie Economie van 13 oktober 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Economie 13 oktober 2023
 13. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 10 oktober 2023 over voortgangsrapportage RMS - 370914
   1. Brief GS van 10 oktober 2023 over voortgangsrapportage RMS - 370914
   2. Brief GS (bijlage - voortgangsrapportage) van 10 oktober 2023 over voortgangsrapportage RMS - 370914
  2. Brief GS van 19 oktober 2023 over Stand van zaken bomenkap N251 en N668 vanwege actieplan Veilige inrichting bermen - 372904
   1. Brief GS van 19 oktober 2023 over Stand van zaken bomenkap N251 en N668 vanwege actieplan Veilige inrichting bermen - 372904
   2. Vragen BBB en antw over Brief GS van 19 oktober 2023 over Stand van zaken bomenkap N251 en N668 vanwege actieplan Veilige inrichting bermen – 372904, agendapunt 13.2
  3. Brief GS van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen – 377471
   1. Brief GS van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   2. Brief GS (bijlage 1 Cie. Ruimte) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   3. Brief GS (bijlage 2 Cie. Economie) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   4. Brief GS (bijlage 3 Cie. Bestuur) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   5. Brief GS (bijlage 3A Cie. Bestuur) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   6. Brief GS (bijlage 4 Cie. SO) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   7. Brief GS (bijlage 5 PS) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   8. Brief GS (bijlage 5A PS) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie economie 24 november 2023
 14. Volgende vergadering: 26 januari 2024, aanvang 13:30 uur
 15. Sluiting
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
 17. Brief (afschrift) Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke van 2 november 2023 over reactie op Vernieuwing dorpsentree ’s-Heer Hendrikskinderen - 376405
  1. Brief (afschrift) Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke van 2 november 2023 over reactie op Vernieuwing dorpsentree ’s-Heer Hendrikskinderen - 376405
  2. Vragen BBB en antw over Brief Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke van 2 nov 2023 over reactie op Vernieuwing dorpsentree ’s-Heer Hendrikskinderen – 376405, agpt 101
 18. E-mail Gemeente Reimerswaal van 9 november 2023 over verspreiden moties - 377951
  1. E-mail Gemeente Reimerswaal van 9 november 2023 over verspreiden moties - 377951
  2. E-mail Gemeente Reimerswaal (bijlage - Motie Bestrijding appelbloesemkever) van 9 november 2023 over verspreiden moties - 377951
  3. E-mail Gemeente Reimerswaal (bijlage - Motie Noodkreet agrarische sector) van 9 november 2023 over verspreiden moties - 377951
 19. Brief GS van 13 november 2023 over uitkomsten BO MIRT 2023 landsdeel Zuidwest Nederland - 378616
  1. Brief GS van 13 november 2023 over uitkomsten BO MIRT 2023 landsdeel Zuidwest Nederland - 378616
  2. Brief GS (bijlage - Kamerbrief: BO's MIRT november 2023) van 13 november 2023 over uitkomsten BO MIRT 2023 landsdeel Zuidwest Nederland - 378616
  3. Brief GS (bijlage - Moties en toezeggingen MIRT) van 13 november 2023 over uitkomsten BO MIRT 2023 landsdeel Zuidwest Nederland - 378616

Laatste wijziging 29-11-2023 15:04:03