Vergadering Commissie Economie 25 november 2022

Datum: 25 november 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk - 229748
  1. Statenvoorstel Kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk - 229748
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) - eindefasedocument ontwerp- en definitiefase - 229748
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) - Nota van antwoord N673 Omgevingsdialoog Ontwerp N673 - 229748
  4. Statenvoorstel (bijlage 3) - Brief van gemeente Reimerswaal aan GS inzake standpunt opknippen planologische procedure project Zanddijk - 229748
  5. Statenvoorstel (bijlage 4) - Ontwerp N673 Zanddijk Molendijk - 229748
  6. Statenvoorstel (bijlage 5) - Ontwerp N673 Zanddijk Molendijk Fietstunnel - 229748
  7. Statenvoorstel (bijlage 6) overzichtskaart nieuwe situatie Zanddijk - 229748
  8. Brief GS van 8 november 2022 over Kredietaanvraag N673 Zanddijk Molendijk - 229748
  9. Vragen en antwoorden VVD over Statenvoorstel van 8 november 2022 over kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk 1 - 229748-def
  10. Vragen en antwoorden PvdD over Statenvoorstel van 8 november 2022 over kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk 1 - 229748
 6. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  1. Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  2. Brief GS (bijlage 1) van 8 november 2022 over risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  3. Brief GS (bijlage 2) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Zanddijk aug. sept. okt. 2022 - 229847
  4. Brief GS (bijlage 3) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Waterdunen over aug. sept.okt. 2022 - 229847
  5. Brief GS (bijlage 4) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage traverse Kapellebrug over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  6. Brief GS (bijlage 5) van 8 november 2022 over voortgangsrapportage Natuurpakket Westerschelde (NPW) - over aug. sept. okt. 2022 - 229847
  7. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 8 november 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug. sept. okt. 2022
  1. Brief Het Zeeuws Orkest van 7 november 2022 over fair practice - fair pay - 230315
 7. Concept besluitenlijst commissie Economie van 14 oktober 2022
  1. (Concept) Besluitenlijst commissie Economie 14 oktober 2022
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 8 november 2022 over indienen propositie Regio Deal - 229816
   1. Brief GS van 8 november 2022 over indienen propositie Regio Deal - 229816
   2. Brief GS (bijlage) van 8 november 2022 over REGIO DEAL - Op de grens van kracht en kwetsbaarheid naar noodzakelijke versterking van brede welvaart - 229816
  2. Brief GS van 8 november 2022 over motie openbaar vervoer en dienstregeling - 229820
   1. Brief GS van 8 november 2022 over motie openbaar vervoer en dienstregeling 2023 - 229820
   2. Brief GS (bijlage) van 8 november 2022 over brief Stas transitievangnet ov 2023 en vernieuwing toekomstbeeld OV - 229820
  3. Brief GS van 10 november 2022 over Kernenergie - 231101
  4. Brief GS van 11 november 2022 over motie inclusief Zeeland bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer - 231267
   1. Brief GS van 11 november 2022 over motie inclusief Zeeland bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer - 231267
   2. Brief GS (bijlage) van 11 november 2022 over Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 - 231267
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Economie van 25 november 2022
 9. Volgende vergadering: 13 januari 2023
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 18 oktober 2022 over invoering nieuwe betaalwijzen OV - 220180
  1. Brief GS van 18 oktober 2022 over invoering nieuwe betaalwijzen OV - 220180
 13. Brief GS van 4 november 2022 over Nationaal Strategisch Plan - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 - 228362
  1. Brief GS van 4 november 2022 over Nationaal Strategisch Plan - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 - 228362
 14. Brief GS van 2 november 2022 over stand van zaken Regio Deal Zeeland in stroomversnelling 2.0 medio 2022 - 226157
  1. Brief GS van 2 november 2022 over stand van zaken Regio Deal Zeeland in stroomversnelling 2.0 medio 2022 - 226157
  2. Brief GS (bijlage 1) aan ministerie over voortgang Regio Deal Zeeland medio 2022 - 226157
  3. Brief GS (bijlage 2) behorend bij Brief aan ministerie voortgang regio deal Zeeland jul 2022 - 226157
 15. E-mail Gemeente Reimerswaal van 8 november 2022 over motie vreemd - plotseling sluiting aanlegsteigers Hansweert - 229749
  1. E-mail Gemeente Reimerswaal van 8 november 2022 over motie vreemd - plotseling sluiting aanlegsteigers Hansweert - 229749 - AVG
  2. E-mail (bijlage 1) van 8 november 2022 over beantwoording Kamervragen plotseling afsluiten steigers Hansweert - 229749 - AVG
  3. E-mail (bijlage 2) van 8 november 2022 over plotselinge sluiting aanlegsteigers Hansweert - 229749 - AVG
 16. Brief GS van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland - 232821
  1. Brief GS van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland - 232821
  2. Brief GS (bijlage) van 15 november 2022 over tandartsentekort in Zeeland, zaaknummer 98051 - 232821

Laatste wijziging 09-12-2022 23:30:52