Locatie: 
Digitaal: Teams
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel over POP3-verordening- 36370
  1. Brief GS van 16 maart 2021 over POP3 Verordening - 36370
  2. Statenvoorstel over verlenging POP3 verordening - 36370
  3. Brief GS (bijlage - Provinciaal Blad) van 16 maart 2021 over POP3 Verordening - 36370
  4. Brief GS (bijlage - wijziging verordening) van 16 maart 2021 over POP3 Verordening - 36370
  5. Brief GS (bijlage - verordening subsidies) van 16 maart 2021 over POP3 Verordening - 36370
 6. Brief GS van 9 maart 2021 over Corona update - 36369
  1. Brief GS van 9 maart 2021 over Corona update - 36369
  2. Vragen en beantwoording (50PLUS CU, FVD) Brief GS van 9 maart 2021 over Corona update - 36369 (agendapunt 6)
 7. Brief GS van 9 maart 2021 over Digitale Agenda - themalijn connectiviteit - 36996
  1. Brief GS van 9 maart 2021 over Digitale Agenda - themalijn connectiviteit - 36996
  2. Vragen en beantwoording (50plus) Brief GS van 9 maart 2021 over Digitale Agenda - themalijn connectiviteit - 36996 (agendapunt 7)
 8. Brief GS van 9 maart 2021 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2e halfjaar 2020 - 37028
  1. Brief GS van 9 maart 2021 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2e halfjaar 2020 - 37028
  2. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2e halfjaar 2020 - 37028
  3. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2e halfjaar 2020 (appendix) - 37028
  4. Vragen en beantwoording GL op Brief GS Brief GS van 9 maart 2021 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland 2e halfjaar 2020 - 37028 (agendapunt 8)
 9. Brief GS van 19 januari 2021 over Jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021 - 11356
  1. Brief GS van 19 januari 2021 over Jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021 - 11356
  2. Vragen en antwoorden PvdA Brief GS van 19 januari 2021 over Jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021 – 11356 - agendapunt 102
  3. Vragen (politiek) PvdA Brief GS van 19 januari 2021 over Jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021 – 11356
 10. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 26 maart 2021
  1. Brief GS van 9 maart 2021 over motie 'Zeeuwse met afstand tot arbeidsmarkt aan de slag' wn opvolging Rekenkamerrapport - 36402
  2. Brief GS van 9 maart 2021 Motie PS over besteding kosten Nieuwjaarsreceptie aan goed doel - 36327
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 26 maart 2021
 11. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 26 februari 2021
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 26 februari 2021
 12. Volgende vergadering:
 13. Sluiting om 17:05 uur
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 12 februari 2021 met jaarplan 2021, begroting 2021, toelichting op begroting EIZ en IFZ - 23762
  1. Brief GS van 12 februari 2021 met jaarplan 2021, begroting 2021, toelichting op begroting EIZ en IFZ - 23762
  2. Brief GS van 12 februari 2021 (Bijlage 1) Begroting IFZ 2021 - 23762
  3. Brief GS van 12 februari 2021 (Bijlage 2) Begroting Impuls 2021 - 23762
  4. Brief GS van 12 februari 2021 (Bijlage 3) Toelichting begroting Impuls 2021 - 23762
  5. Brief GS van 12 februari 2021 (Bijlage 4) Jaarplan Impuls Zeeland 2021 - 23762
 16. Brief GS van 23 februari 2021 over aanbieding jaarstukken ROVZ - 27991
  1. Brief GS van 23 februari 2021 over aanbieding jaarstukken ROVZ - 27991.pdf
  2. Brief GS (bijlage) van 23 februari 2021 210127 over Activiteitenoverzicht ROVZ 2020 - 27991.pdf
  3. Brief GS (bijlage) van 23 februari 2021 ROVZ-werkplan 2021- 27991.pdf
 17. Brief GS van 2 maart 2021 oVoortgang Regio Deal Zeeland - investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 32355
  1. Brief GS van 2 maart 2021 over Voortgang Regio Deal Zeeland - investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 32355.pdf
  2. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) brief aan Minister LNV over voortgang regio deal Zeeland - 32355 -.pdf
  3. Brief GS (bijlage) van 2 maart 2021 over Mid-term Reviwu Regio Deal Zeeland en investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 32355.pdf
 18. Brief van Fossielvrij NL van 3 maart 2021 over ABP's investeringen in fossiele industrie - 24224
  1. Brief van Fossielvrij NL van 3 maart 2021 over ABP's investeringen in fossiele industrie - 24224.pdf
  2. Brief van Fossielvrij NL (bijlage) over Aanjager-of-Obstakel-FossielvrijNL-2021 - 24224.pdf
 19. Brief GS van 2 maart 2021 over benoeming operationeel directeur Westerschelde Ferry BV - 37193
  1. Brief GS van 2 maart 2021 over benoeming operationeel directeur Westerschelde Ferry BV - 37193
 20. Brief GS van 16 maart 2021 over Marktconsultatie Westerschelde Ferry - 42113
  1. Brief GS van 16 maart 2021 over Marktconsultatie Westerschelde Ferry - 42113

Laatste wijziging 09-04-2021 23:19:35