Vergadering Commissie Economie 26 november 2021

Datum: 26 november 2021
Starttijd: 14:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen Gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Tegemoetkoming Coronaschade cultuur (Specifieke uitkering Cultuur) 2020 - 104518
  1. Statenvoorstel Tegemoetkoming Coronaschade cultuur (Specifieke uitkering Cultuur) 2020 - 104518
  2. Brief GS van 9 november 2021 over tegemoetkoming coronaschade cultuur (Specifieke uitkering cultuur) 2020 - 104518
 6. Brief GS van 9 november 2021 over Voortgang N673 (Zanddijk-Molendijk) - 104945
  1. Brief GS van 9 november 2021 over Voortgang N673 (Zanddijk-Molendijk) - 104945
  2. Brief GS (bijlage - indicatief overzicht) van 9 november 2021 Voortgang N673 (Zanddijk-Molendijk) - 104945
  3. Vragen en antwoord (CU ) GS-Informatiebijeenkomst Zanddijk-Molendijk
  4. Vragen en antwoorden (FvD) Brief GS van 9 november 2021 over Voortgang N673 (Zanddijk-Molendijk)
 7. Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
  1. Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
  2. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project N290 Traverse Kapellebrug - 104880
  3. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project N673 Zanddijk - 104880
  4. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Programma Natuurpakket Westerschelde - 104880
  5. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project Waterdunen - 104880
  6. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 104880
  7. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Risicoparagraaf augustus-september-oktober 2021 - 104880
 8. Brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen - 96313
  1. Brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen - 96313
  2. Vragen en antwoorden (CU) Brief GS van 7 september 2021 invoering zero-emissiebussen - 96313
 9. Brief GS van 9 november 2021 Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 (Regionale Economie) - 104753
  1. Brief GS van 9 november 2021 Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 (Regionale Economie) - 104753
  2. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 - 104753
  3. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Programma Ondernemend Zeeland - 104753
 10. Brief GS van 19 oktober 2021 over antwoorden Statenvragen - FVD - Zonnepark Koudekerke - 98491 - 230
  1. Antwoorden Statenvragen - FVD - Zonnepark Koudekerke - 98491 - 230
 11. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 26 november 2021
  1. Brief GS van 2 november 2021 Afronden renovatie Stationsbrug - Chroom 6 - 103167
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 26 november 2021
 12. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 15 oktober 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 15 oktober 2021
 13. Volgende vergadering: 21 januari 2022
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 19 oktober 2021 Toekenningen Subsidieregeling Samen in Zee; versterken van cultuur in Zeeland - 100792
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 Toekenningen Subsidieregeling Samen in Zee; versterken van cultuur in Zeeland - 100792
  2. Brief GS van 19 oktober 2021 (Bijlage 1) overzicht toekenningen eerste openstelling Samen in Zee - 100792
 17. Brief GS van 19 oktober 2021 Afschrift van brief aan Stichting Vestingcross over intentieverklaring WK Cyclo Cross 2026 Zeeland - 100817
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 Afschrift van brief aan Stichting Vestingcross over intentieverklaring WK Cyclo Cross 2026 Zeeland - 100817.pdf
  2. Vragen en antwoorden (PvdA) Brief GS van 19 oktober 2021 Afschrift van brief aan Stichting Vestingcross over intentieverklaring
 18. Brief GS van 19 oktober 2021 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nationaal Strategisch Plan - 101118
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nationaal Strategisch Plan - 101118
  2. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Potientiele ecoregelingen - 101118
  3. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Analyse van de landbouw en het landelijk gebied - 101118
  4. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Kamerbrief Ministerie LNV voortgang Nationaal Strategisch Plan d.d. 24 september 2021 - 101118
  5. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Praktijktoets Nationaal Strategisch Plan - 101118
  6. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Notitie - Positie provincies Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en Nationaal Strategisch Plan - 101118
  7. Vragen en antwoorden (PvdD) Brief GS van 19 oktober 2021 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nationaal Strategisch Plan - 10111
 19. Brief GS van 1 november 2021 Voortgang investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 103052
  1. Brief GS van 1 november 2021 Voortgang investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 103052
  2. Brief GS van 1 november 2021 Afschrift van brief aan Minister van LNV over Voortgang Regio Deal juli 2021 - 103052
  3. Brief GS (Bijlage) van 1 november 2021 Voortgangstabel - 103052
  4. Vragen en antwoorden (PvdA) Brief GS van 1 november 2021 Voortgang investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 103052
 20. 098081 Klantentevredenheid en klachten openbaar vervoer 2020
 21. E-mail burger van 4 november 2021 Afschrift van brief aan KZS over Zeeuwse pendel in beeld - 103958
  1. E-mail Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving van 10 november 2021 met reactie op mail van burger over Zeeuwse pendel in beeld 2021 - 103958
  1. E-mail burger van 4 november 2021 Afschrift van brief aan KZS over Zeeuwse pendel in beeld - 103958
  2. Vragen en antwoorden (CU) E-mail burger van 4 november 2021 Afschrift van brief aan KZS over Zeeuwse pendel in beeld - 103958
 22. Brief GS van 9 november 2021 over klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2020 - 104612
  1. Brief GS van 9 november 2021 over klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2020 - 104612
 23. Vragen en antwoorden(PvdA) - Brief GS van 7 september 2021 convenant Duurzame Havens 2030
  1. Vragen en antwoorden(PvdA) - Brief GS van 7 september 2021 convenant Duurzame Havens 2030.pdf

Laatste wijziging 17-02-2022 17:38:48