Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke
  1. Brief Dorpsraad Yerseke van 18 september 2019 over goede en veilige ontsluiting van dorpskern Yerseke en diverse bedrijventerreinen - 19424731
  2. E-mail met bijlage van bewoners Kaasgat over variant Bruin als mogelijk tracé voor Zanddijk N673 Yerseke - 19433051
  3. Brief (afschrift) aan Provinciale Staten van 2 december 2019 van diverse bedrijven inzake ontsluiting Yerseke - 19433630
  4. E-mail burger van 15 december 2019 over nadelen variant Bruin i.r.t. fietsveiligheid, met bijlage - 19435391
  5. E-mail namens ondernemersvereniging Reimerswaal met inspraakreactie aanpak Zanddijk Yerseke - 20001799
  6. Brief burgers 28 mei 2020 met noodkreet burgers Zanddijk Kruiningen-Yerseke - 20017222
  7. Brief burger 28 mei 2020 (met bijlagen) met reactie op besluitvorming Zanddijk - 20017224
   1. Brief burger 28 mei 2020 (met bijlagen) met reactie op besluitvorming Zanddijk - 20017224
   2. Brief burger 28 mei 2020 Bijlage 1. Presentatie met reactie op besluitvorming Zanddijk - 20017225
   3. Brief burger 28 mei 2020 Bijlage 2. analyse over Zanddijk, besluitvorming gemeente Reimerswaal - 20017223
  8. E-mail Overleggroep van 18-06-2020 Toekomen advertentie Help ons op de goede weg inzake N673 Zanddijk-Molendijk - 20019368
  9. Brief Dorpsraad Kruiningen van 17 januari 2020 met Pleidooi voor Oostelijk Poldertracé - Rood - 20019725
  10. E-mail 25 juni 2020 van Comité Ui en Holland Onion Association inzake de ontsluiting Yerseke - N673 - 20020365
  1. Brief GS 9 juni 2020 met Startnotitie N673 Zanddijk - 20018554
  2. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018555
  3. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018556
  4. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018557
  5. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018558
  6. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018559
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Volgende vergadering: 4 september 2020
 6. Sluiting

Laatste wijziging 17-07-2020 17:24:42