Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Besluit commissie tot besloten vergadering
  1. Heropening vergadering in beslotenheid, en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Wob
  2. Brief GS van 13 augustus 2019 m.b.t. vertrouwelijk informeren stand van zaken rond verstrekte subsidie aan TTC-GD B.V. (brief wordt ter inzage gelegd bij de statengriffie)
 4. Heropening vergadering in openbaarheid
 5. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 6. Presentatie Gebiedsgewijze aanpak Goes Noordwest over N664 (infra); verzoek van Dorpsraden
  1. E-mail Dorpsraden 's-Heer Arendskerke en 's-Heer Hendrikskinderen van 22 augustus 2019 over gebiedsgewijze aanpak Goes Noord west - 19422863
  1. Presentatie Nieuwe Rijksweg N664: Gebiedsgewijze aanpak Goes Noordwest (infra) - 19423638
  1. E-mail portefeuillehouder GS van 10 juli 2019 aan PS en Rapport 2019 Verbindend, vlot en veilig, Evaluatie realisatie project Tractaatweg -19419472 - 19419473
   1. E-mail (oplegnotitie) 10 juli 2019 en brief van GS van 20 augustus 2019 evaluatierapport Tractaatweg - 19423103
   2. E-mail portefeuillehouder GS van 10 juli 2019 aan PS en Rapport 2019 Verbindend, vlot en veilig, Evaluatie realisatie project Tractaatweg -19419472 - 19419473
  2. Brief GS 20 augustus 2019 evaluatie project N62 Tractaatweg - 19423016
 7. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 9 juli 2019 inzake Q2 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19019641
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 juli 2019 inzake Q2 rapportages grote projecten en risicoparagraaf (19019641) -19422497
   2. Brief GS van 9 juli 2019 inzake Q2 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19019641
   3. Brief GS (bijlage) - 2019 Q2 Voortgangrapportage PS Marinierskazerne - 19019852
   4. Brief GS (bijlage) - 2019 Q2 Risicoparagraaf GS en PS - 19019853
  2. Brief GS van 7 mei 2019 aan Ministerie van Defensie, staatssecretaris mevrouw B. Visser, over bestuurlijk overleg Marinierskazerne MARKAZ - 19014394
   1. Brief GS oplegnotitie 7 mei 2019 bestuurlijk overleg MARKAZ - 19015617
   2. Brief GS aan Min Defensie over bestuurlijk overleg MARKAZ - 19014394
 8. Besluitenlijst concept commissie Economie van 14 juni 2019 - 19017806
  1. Besluitenlijst1 Economie 14 juni 2019 - 19017806
 9. Volgende vergadering: 27 september 2019
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 9 juli 2019 over Masterplannen rijkskantoorhuisvesting en overzicht spreiding rijkswerkgelegenheid - 19018630
  1. Brief GS oplegnotitie 9 juli 2019 masterplannen rijkskantoorhuisvesting en spreiding rijkswerkgelegenheid - 19421775
  2. Brief GS van 9 juli 2019 over Masterplannen rijkskantoorhuisvesting en overzicht spreiding rijkswerkgelegenheid - 19018630
  3. Brief Min BZK (afschrift) van 2 juli 2019 over nieuwe masterplannen rijkskantoorhuisvesting en overzicht spreiding rijkswerkgelegenheid 2019-2023 - 19019600
 13. Jaarverslag Zeeuws Museum 2018 - 19020011
  1. Publicatie oplegnotitie nieuwsbrief Zeeuws Museum m.b.t. jaarverslag 2018 - 19421776
  2. Publicatie - Jaarverslag Zeeuws Museum 2018 - 19020011
 14. Brief GS van 9 juli 2019 over Intentieverklaring N.V. Westerscheldetunnel - 19018617
  1. Brief GS oplegnotitie 9 juli 2019 intentieverklaring WST - 19421781
  2. Brief GS van 9 juli 2019 over Intentieverklaring N.V. Westerscheldetunnel - 19018617
  3. Brief GS (bijlage) - Intentieverklaring N.V. Westerscheldetunnel 9 juli 2019 - 19019517
 15. Jaarverslag Zeeuws Archief 2018 - 19420153
  1. Publicatie - Jaarverslag Zeeuws Archief 2018 - 19420153
 16. Brief GS van 25 juni 2019 over Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en ontwikkeling Nationaal Strategisch Plan (NSP) - 19018187
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en ontwikkeling Nationaal Strategisch Plan - 19422584
  2. Brief GS over Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en ontwikkeling Nationaal Strategisch Plan (NSP) - 19018187
  3. Brief GS (bijlage) - Brief Min LNV (afschrift) over GLB-Nationaal Strategisch Plan 2021-2027 - 19018191
 17. Brief GS van 13 augustus 2019 met rapport onderzoek internationalisering primair onderwijs in Zeeland - 19421449
  1. Brief GS oplegnotitie 13 augustus 2019 onderzoek internationalisering primair onderwijs Zvl - 19422539
  2. brief GS van 13 augustus 2019 over Onderzoek internationalisering primair onderwijs in Zeeuws Vlaanderen - 19421449
  3. Eindrapportage internationalisering primair onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
 18. Brief GS van 4 juni 2019 over Jaarverslag Westerschelde Ferry BV 2018 - 19015481
  1. Brief GS van 4 juni 2019 (oplegnotitie) over Jaarverslag Westerschelde Ferry BV 2018 (19015481)
  2. Brief GS van 4 juni 2019 over Jaarverslag Westerschelde Ferry BV 2018 - 19015481
  3. Brief (bijlage) - Jaarverslag Westerschelde Ferry BV 2018 - 19016278
 19. Brief GS van 9 juli 2019 over Update inventarisatie Europese middelen in Zeeland, peildatum 1 maart 2019 - 19018615
  1. Brief GS van 9 juli 2019 over Update inventarisatie Europese middelen in Zeeland, peildatum 1 maart 2019 - 19018615
 20. Brief GS van 20 augustus 2019 evaluatie project N62 Tractaatweg - 19423016
  1. Brief GS van 20 augustus 2019 evaluatie project N62 Tractaatweg - 19423016

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:50