Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 21 april 2020 Regionale Innovatie Strategie RIS3 2021-2027 - 20013504
  1. Brief GS 21 april 2020 Regionale Innovatie Strategie RIS3 2021-2027 - 20013504
  2. Brief GS (bijlage) RIS3 Zuid-Nederland 2021-2027 Innoveren en Realiseren met impact - 20013746
  3. Brief GS 21 april 2020 Regionale Innovatie Strategie RIS 2021-2017 (20013504) - Vragen naar feitelijke informatie en beantwoording - 20025703
  1. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke - 20018554
   1. Statenvoorstel oplegnotitie SV Startnotitie N673 Zanddijk - 20026698
   2. Brief GS 9 juni 2020 met Startnotitie N673 Zanddijk - 20018554
   3. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018555
   4. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018556
   5. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018557
   6. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018558
   7. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018559
   8. Handboek projecten
   9. Statenvoorstel N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke - Technische vragen gesteld door Danielle de Clerck - VVD - 20026734
   10. Statenvoorstel N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke - Technische vragen gesteld door Frank Kuijpers - CDA - 20026700
   11. Statenvoorstel Startnotitie Zanddijk - PvdA- Vragen naar feitelijke informatie en beantwoording - 20020872
   12. Statenvoorstel N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke - Technische vragen gesteld door Adrie Kodde - CU - 20026769
  2. Brief GS van 28 augustus 2020 met update Zanddijk - 20026658
   1. Brief GS van 28 augustus 2020 met update Zanddijk - 20026658
   2. Brief GS met update Zanddijk (bijlage) Eindrapport Second opinion Zanddijk Ecorys 21 april 2020 - 20026647
   3. Brief GS met update Zanddijk (bijlage) Brief Ministerie V en W over project Zanddijk - 20026648
 6. Brief GS van 18 augustus 2020 Aanbieden voortgangsrapportages grote projecten over mei, juni en juli 2020 en risicoparagraaf - 20024157
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 augustus 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (20024873) - 20026924
  2. Brief GS 18 augustus 2020 Aanbieden voortgangsrapportages grote projecten over mei, juni en juli 2020 en risicoparagraaf - 20024157
  3. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Risicoparagraaf mei-juni-juli 2020 - 20025731
  4. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - N673 Zanddijk - 20025736
 7. Brief GS van 6 mei 2020 over richtinggevend advies NOVB inzake opschaling openbaar vervoer - 20013560
  1. Brief GS van 6 mei 2020 Richtinggevend advies NOVB inzake opschaling openbaar vervoer - 20013560
  2. Brief GS van 6 mei 2020 (bijlage) Advies NOVB inzake Coronamaatregelen openbaar vervoer - 20014716
  3. Brief GS van 6 mei 2020 Richtinggevend advies NOVB inzake opschaling openbaar vervoer - overig vragen PvdA en SGP - 20021249
 8. Brief GS van 21 april 2020 over Rolopvatting provincie in de zorg in relatie tot leefbaarheid - 20011459
  1. Brief GS van 21 april 2020 (met bijlage) Rolopvatting provincie in de zorg in relatie tot leefbaarheid - 20011459
  2. Brief GS (bijlage) Brief ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen over aandacht voor leefbaarheid van Zeeland - 20013676
  3. Brief GS 1 september 2020 Beantwoording gestelde vragen in Commissie Economie inzake rolopvatting provincie in de zorg - 20026150
  4. Brief GS 1 september 2020 (bijlage) Vragen n.a.v. teruggevraagde stukken schriftelijke afhandeling - GL - 20026895
  5. Brief GS 26 april 2020 vragen n.a.v. teruggevraagde stukken schriftelijke afhandeling - GL - 20021226
 9. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 4 september 2020 - 20026419
  1. Brief GS 14 juli 2020 met afdoening en voortgang inzake diverse moties (Provinciale Staten) - 20021333
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie 4 september 2020 - 20026419
  1. Besluitenlijst Economie 18 juni 2020 - 20020368
  2. Besluitenlijst Economie 3 juli 2020 - 20021398
 10. Volgende vergadering 9 oktober
 11. Sluiting
 12. Stukken ter kennisneming
 13. E-mail van VN ambassadeur met Advies document 'Eigen regie zonder belemmeringen voor een zelfstandig leven' - 20009114
  1. E-mail van VN ambassadeur met Advies document 'Eigen regie zonder belemmeringen voor een zelfstandig leven' - 20009114
 14. E-mail 3 juni 2020 Toiletalliantie met verzoek maak iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij - 20018687
  1. E-mail 3 juni 2020 Toiletalliantie met verzoek maak iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij - 20018687
 15. Brief GS 12 juni 2020 landelijke afspraken openbaar vervoer in relatie tot coronacrisis - 20018718
  1. Brief GS 12 juni 2020 landelijke afspraken openbaar vervoer in relatie tot coronacrisis - 20018718
 16. E-mail burger 24 juni 2020 inzake Connexxion busroute Koestraat, Hoogstraat, Stationsstraat Middelburg - Red onze busroute - 20020341
  1. E-mail burger 24 juni 2020 inzake Connexxion busroute Koestraat, Hoogstraat, Stationsstraat Middelburg - Red onze busroute - 20020341
 17. E-mail gemeenteraadfractie GL 19 juni 2020 met reactie aan burger inzake protest opheffen bushaltes Koestraat en Turfkaai in Middelburg - 20020358
  1. E-mail gemeenteraadfractie GL 19 juni 2020 met reactie aan burger inzake protest opheffen bushaltes Koestraat en Turfkaai in Middelburg - 20020358
 18. Brief GS 23 juni 2020 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet' - 20019209
  1. Brief GS 23 juni 2020 Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet' - 20019209
 19. Brief Dorpsvereniging Sint Laurens van 15 juli 2020 over ondersteuning molen 'De Hoop' - 20020787
  1. E-mail 15 juli 2020 Dorpsvereniging Sint Laurens verzoek ondersteunen plannen Restauratie en reconstructie molen De Hoop Sint Laurens - 20020787
 20. Brief GS 14 juli 2020 met notitie aanpak en instrumenten in verband met Coronacrisis voor MKB- 20020758
  1. Brief GS 14 juli 2020 met notitie aanpak en instrumenten in verband met Coronacrisis voor MKB- 20020758
  2. Brief GS 14 juli 2020 met notitie aanpak en instrumenten in verband met Coronacrisis voor MKB- bijlage - 20022735
 21. Brief GS 23 juli 2020 met jaarverslag ADBZ 2019 en politiemonitor 2019 - 20022873
  1. Brief GS 23 juli 2020 met jaarverslag ADBZ 2019 en politiemonitor 2019 - 20022873
  2. Brief GS 23 juli (bijlage) Jaarverslag 2019 Antie Discriminatie Bureau Zeeland (ADBZ) - 20024295
  3. Brief GS 23 juli 2020 (bijlage) Monitor 2019 Zeeland-West-Brabant - 20024293
 22. Brief GS 7 juli 2020 Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland - 20020700
  1. Brief GS 7 juli 2020 Jaarstukken NV Economische Impuls Zeeland - 20020700
  2. Brief GS (Bijlage) Jaarverslag 2019 Impuls Zeeland - 20021684
  3. Brief GS (Bijlage) Jaarrekening 2019 Impuls Zeeland - 20021687
  4. Brief GS (Bijlage) Jaarrekening 2019 IFZ BV - 20021688
 23. Brief GS 7 juli 2020 Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, Zeeuwse Uitvoeringsagenda - 20020717
  1. Brief GS 7 juli 2020 Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, Zeeuwse Uitvoeringsagenda - 20020717
  2. Brief GS (bijlage) Zeeuwse Uitvoeringsagenda Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - 20022101
 24. Email Overleggroep Poldertracé 15 juli 2020 met dossier Zanddijk nadere toelichting Overleggroep - 20022908
  1. Email Overleggroep Poldertracé 15 juli 2020 met dossier Zanddijk nadere toelichting Overleggroep - 20022908
  2. Email - bijlage - Overleggroep Poldertracé 15 juli 2020 met dossier Zanddijk nadere toelichting Overleggroep - 20022909
 25. Emails burger inzake geluidsdossier Vlissingen wegen- en sportvliegverkeer - 20023922
  1. Email burger 12 juli 2020 inzake sportvliegtuigverkeer boven Walcheren en de brief van ministerie van infra en waterstaat - 20023922
  2. Email burger 22 juli 2020 inzake sportvliegtuigverkeer boven Walcheren en de brief van ministerie van I&W (Incident 200712-000006) - 20023923
  3. Email burger 23 juli 2020 brief geluidsdossier Vlissingen wegen- en sportvliegverkeer - 20023925
  4. E-mail burger 17 augustus 2020 met verzoek tot een flink onderzoek mbt geluidsoverlast sportvliegverkeer in Zeeland - 20025700
 26. E-mail RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) 15 augustus 2020 Mobiliteit spoort in partijprogramma's - 20025348
  1. E-mail RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) 15 augustus 2020 Mobiliteit spoort in partijprogramma's - 20025348
  2. E-mail RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) 15 augustus 2020 Mobiliteit spoort in partijprogramma's - origineel - 20025348
 27. Brief GS van 18 augustus 2020 rapportage klanttevredenheidsonderzoek en klachtenafhandeling OV - 20024160
  1. Brief GS 18 augustus 2020 met Rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2019 - 20024160
 28. Brief GS van 18 augustus 2020 Nieuwe Sluis Terneuzen - 20024146
  1. Brief GS 18 augustus 2020 met informeren over vertraging project bouw Nieuwe Sluis Terneuzen - 20024146
 29. Brief GS 18 augustus 2020 Aanbieden monitoringsrapportage van periodieke EU-subsidies in Zuid Nederland - 20024154
  1. Brief GS 18 augustus 2020 Aanbieden monitoringsrapportage van periodieke EU-subsidies in Zuid Nederland - 20024154
  2. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) ERAC - Zuid-Nederland memo inventarisatie Europese euro's - 20025687

Laatste wijziging 18-09-2020 19:20:39