Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
14:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten Economie 5 oktober 2018 - 18923808
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag (actuele zaken)
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan (niet-actuele zaken)
 5. Format Beeldvormende Bijeenkomst Statushouders en Arbeidsmarkt
  1. Publicatie - SAVE THE DATE - Beeldvormende Bijeenkomst Statushouders en Arbeidsmarkt - 18923647
  2. Publicatie - uitnodiging en programma (concept) BB statushouders en arbeidsmarkt
  3. Publicatie - format BB statushouders en arbeidsmarkt - 18923815
 6. Statenvoorstel notities netwerksturing, met bijlagen - 18924143
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) notities netwerksturing (18924143) - 18924656
  2. Brief GS van 25 september 2018 met Statenvoorstel notities netwerksturing, met bijlagen - 18923987
 7. Brief GS van 11 september 2018 over renovatie Stationsbrug Middelburg, aanwezigheid Chroom VI - 18922292
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Stationsbrug Middelburg en Chroom VI (18922292) - 18923222
  2. Brief GS over renovatie stationsbrug Middelburg aanwezigheid chroom VI - 18922292
  3. Brief GS (oplegnotitie) over Stationsbrug Middelburg en Chroom VI (18922292 en 18924026) - 18924783
  4. Brief GS van 2 oktober 2018 over renovatie Stationsbrug - aanwezigheid Chroom VI - 18924026
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst - 18923717
  1. Toezeggingenlijst Economie 5 oktober 2018 - 18923717
 9. Concept besluitenlijst commissie Economie van 31 augustus 2018
  1. Concept besluitenlijst gezamenlijke commissie Ruimte en Economie van 31 augustus 2018
  1. Besluitenlijst, concept, commissie Economie van 31 augustus 2018 - 18922511
 10. Volgende vergadering: 16 november 2018
 11. Sluiting
 12. Stukken ter kennisneming
 13. Brief GS van 18 september 2018 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste en tweede kwartaal 2018 - 18922317
  1. Brief GS (oplegnotitie) voortgangsrapportage Campus Zeeland - 18923519
  2. Brief GS van 18 september 2018 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste en tweede kwartaal 2018 - 18922317
  3. Publicatie - Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste en tweede kwartaal 2018, toegankelijke versie - 18922628
 14. Brief GS van 18 september 2018 met rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2017 - 18922319
  1. Brief GS (oplegnotitie) rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling OV 2017 - 18923523
  2. Brief GS van 18 september 2018 met rapportage klantentevredenheid en klachtenafhandeling openbaar vervoer 2017 - 18922319
 15. Brief GS van 25 september 2018 over benoeming directeur Westerschelde Ferry B.V. - 18922357
  1. Brief GS (oplegnotitie) benoeming directeur WSF B.V. - 18924213
  2. Brief GS van 25 september 2018 over benoeming directeur Westerschelde Ferry B.V. - 18922357
 16. E-mail over samenwerkingsplatform 'veiligheid en energietransitie' - 18923643
  1. E-mail (oplegnotitie) samenwerkingsplatform veiligheid en energietransitie - 18923643
  2. E-mail Bergen op Zoom m.b.t. vervolg samenwerkingsplatform bijeenkomst DOEL, met bijlage - 18923643
 17. Brief GS van 24 september 2018 over Projecten N62 - voortgangsrapportage tweede kwartaal 2018 - 18922356
  1. Brief GS (oplegnotitie) N62 voortgangsrapportages tweede kwartaal 2018 - 18924154
  2. Brief GS van 24 september 2018 over Projecten N62 - voortgangsrapportage tweede kwartaal 2018 - 18922356
  3. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding bijlagen 2e kwartaal 2018 - 18923813
  4. Publicatie - Kwartaalrapportage N62 Tractaatweg, Q2-2018 - 18924466
  5. Publicatie - Voortgangsrapportage N62 Sloeweg, fase 2, Q2-2018 - 18924467

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:54