Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
12:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Overige: memo met onderwerpen in vergaderingen en bijeenkomsten
 2. Vaststellen gewijzigde agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
  3. Vragen over het nieuws van de dag
 5. Statenvoorstel financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085
  2. Statenvoorstel financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085
  3. Statenvoorstel financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085, technische vragen door ChristenUnie
 6. Brief van provincie Zeeland, Vereniging Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen van 29 september 2016 aan het Kabinet over structuurversterking - 16014759
  1. Brief van provincie Zeeland, Vereniging Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen van 29 september 2016 aan het Kabinet over structuurversterking - 16014759
 7. Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
  2. Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
  3. Brief gemeente Hulst van 15 maart 2016 over Kadernota Economische Agenda 2.0 - 16003771
 8. Statenvoorstel provinciale deelname aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland - DIO-090
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) provinciale deelname aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland - DIO-090
  2. Statenvoorstel provinciale deelname aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland - DIO-090
 9. Statenvoorstel Masterplan Campus Zeeland! - DIO-E&D-096
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Masterplan Campus Zeeland! - DIO-E&D-096
  2. Statenvoorstel Masterplan Campus Zeeland! - DIO-E&D-096
  3. Overige: technische vragen ChristenUnie over Masterplan Campus Zeeland
 10. Statenvoorstel Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093
  1. Brief Toeristisch Ondernemend Zeeland van 4 oktober 2016 over Behoud fiets-voetveer Breskens-Vlissingen - 16015086
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) toekomstverkenning fietsvoetveer
  2. Statenvoorstel Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093
  3. Overige: bijdrage Keijmel op statenvoorstel 16015288
 11. Toezeggingenlijst bijgewerkt
  1. Brief GS van 13 september 2016 over toezegging 29 van actiegroep ZAAP aan de commissie Toekomstie Zorg Zeeland - 16012713
  1. Toezeggingenlijst bij commissie Economie 7 oktober 2016
 12. Verslag (concept) commissie Economie van 9 september 2016
  1. Verslag (concept) commissie Economie van 9 september 2016
 13. Volgende vergadering: 25 november 2016
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer van 13 september 2016 - 16013664

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:20