Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
12:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Brief memo met onderwerpen in vergaderingen en bijeenkomsten
 2. Vaststellen gewijzigde agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
  3. Vragen over het nieuws van de dag
 5. Statenvoorstel financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085
  2. Statenvoorstel financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085
  3. Statenvoorstel financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085, technische vragen door ChristenUnie
 6. Brief van provincie Zeeland, Vereniging Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen van 29 september 2016 aan het Kabinet over structuurversterking - 16014759
  1. Brief van provincie Zeeland, Vereniging Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen van 29 september 2016 aan het Kabinet over structuurversterking - 16014759
 7. Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
  2. Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
  3. Brief gemeente Hulst van 15 maart 2016 over Kadernota Economische Agenda 2.0 - 16003771
 8. Statenvoorstel provinciale deelname aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland - DIO-090
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) provinciale deelname aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland - DIO-090
  2. Statenvoorstel provinciale deelname aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland - DIO-090
 9. Statenvoorstel Masterplan Campus Zeeland! - DIO-E&D-096
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Masterplan Campus Zeeland! - DIO-E&D-096
  2. Statenvoorstel Masterplan Campus Zeeland! - DIO-E&D-096
  3. Statenvoorstel (oplegnotitie) Masterplan Campus Zeeland! - DIO-E&D-096; technische vragen ChristenUnie over Masterplan Campus Zeeland
 10. Statenvoorstel Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093
  1. Brief Toeristisch Ondernemend Zeeland van 4 oktober 2016 over Behoud fiets-voetveer Breskens-Vlissingen - 16015086
  1. Statenvoorstel Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093
  2. bijdrage Keijmel op statenvoorstel 16015288
  3. oplegnotitie Statenvoorstel toekomstverkenning fietsvoetveer.docx
 11. Toezeggingenlijst bijgewerkt
  1. Brief GS van 13 september 2016 over toezegging 29 van actiegroep ZAAP aan de commissie Toekomstie Zorg Zeeland - 16012713
  1. Toezeggingenlijst bij commissie Economie 7 oktober 2016
 12. Verslag (concept) commissie Economie van 9 september 2016
  1. Verslag (concept) commissie Economie van 9 september 2016
 13. Volgende vergadering: 25 november 2016
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer van 13 september 2016 - 16013664

Laatste wijziging 20-07-2017 16:33:12