Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. memo werkbezoeken Economie 8 februari 2019 - 19001669
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Brief GS van 18 december 2018 over afspraken Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport - 18933775
  1. Brief GS oplegnotitie afspraken MIRT 2018 - 19000273
  2. Brief GS van 18 december 2018 over afspraken MIRT 2018, met bijlage - 18933775
 6. E-mail van kerngroep Dorpsraden van 7 januari 2019 over openbaar vervoer en mobiliteit, met bijlagen - 19000614
  1. E-mail (oplegnotitie) van kerngroep Dorpsraden over openbaar vervoer en mobiliteit (19000614) - 19001414
  2. E-mail van kerngroep Dorpsraden van 7 januari 2019 over openbaar vervoer en mobiliteit, met bijlagen - 19000614
 7. Brief GS van 21 december 2018 over Inventarisatie chroom-6 in provinciale projecten - 18933388
  1. Brief GS (Oplegnotitie) over Inventarisatie chroom-6 in provinciale objecten (18933773) - 18933951
  2. Brief GS van 21 december 2018 over Chroom-6 in provinciale objecten, met bijlage - 18933773
 8. Brief GS over het cultuurprofiel van Zeeland - 18927714
  1. Brief GS oplegnotitie Het cultuurprofiel van Zeeland - 18929026
  2. Brief GS van 8 november 2018 over Aanbieden Zeeuws Regioprofiel 'Samen in Zee' Het cultuurprofiel van Zeeland, met bijlage - 18927714
  3. Presentatie Cultuurprofiel cie Economie feb 2019
 9. Brief GS van 27 november 2018 met Evaluatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2018 en Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 - 18929591
  1. Brief oplegnotitie GS evaluatie cultuur - 19000505
  2. Brief GS van 27 november 2018 over Uitvoeringsprogramma cultuur 2018 (Evaluatie) en 2019 - 18929591
  3. Brief GS (bijlage 1) - Evaluatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2018 - 18930101
  4. Brief GS (bijlage 2) - Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 - 18930193
  1. Brief GS van 8 januari 2019 over Rapport kansen voor robotisering in Zeeland - 19000145
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 januari 2019 over Rapport kansen voor robotisering in Zeeland (19000145) - 19001407
   2. Brief GS van 8 januari 2019 over Rapport Kansen van Robotisering voor Zeeland, met bijlage - 19000145
 10. Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf 4e kwartaal 2018 - 19001372
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang grote projecten vierde kwartaal 2018 (19001372) - 19003630
  2. Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf 4e kwartaal 2018 - 19001372
  3. Brief GS (bijlage) 2018 Q4 risicoparagraaf - Voortgangrapportage PS - 19002644
  4. Brief GS (bijlage) 2018 Q4 marinierskazerne - Voortgangrapportage PS - 19002645
 11. Bijgewerkte toezeggingenlijst - 19003001
  1. Brief GS van 29 januari 2019 over motie Cultuur App - 19002610
   1. Brief GS oplegnotitie 29 januari 2019 afdoening motie 50 over cultuur app - 19003823
   2. Brief GS van 29 januari 2019 over motie Cultuur App - 19002610
   3. Brief GS (bijlage) - Brief Dialogic over onderzoek naar Motie CultuurApp - 19003061
  1. toezeggingen Economie 8 februari 2019 - 19003001
 12. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 11 januari 2019 - 19001680
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 11 januari 2019 - 19001680
 13. Volgende vergadering: 10 mei 2019 (onder voorbehoud)
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 15 januari 2019 over Jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19000957
  1. Brief GS oplegnotitie jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19001586
  2. Brief GS van 15 januari 2019 over Jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19000957
 17. Brief GS van 15 januari 2019 over Visserij Zuidwest Nederland, met bijlage - 19001456
  1. Brief GS oplegnotitie Agenda 2022 Visserij ZW Nederland - 19001588
  2. Brief GS van 15 januari 2019 over Visserij Zuidwest Nederland, met bijlage - 19001456
 18. Brief GS van 18 januari 2019 over Jaarplan en begroting 2019 NV Economische Impuls Zeeland en begroting Investeringsfonds Zeeland - 19001331
  1. Brief GS oplegnotitie jaarplan begroting 2019 EIZ en begroting 2019 IFZ - 19002334
  2. Brief GS van 18 januari 2019 over Jaarplan en begroting 2019 NV Economische Impuls Zeeland en begroting Investeringsfonds Zeeland - 19001331
  3. Brief GS (bijlage 1) - Begroting 2019 NV Economische Impuls Zeeland - 19001840
  4. Brief GS (bijlage 2) - Jaarplan 2019 NV Economische Impuls Zeeland - 19001841
  5. Brief GS (bijlage 3) - Toelichting begroting 2019 Economische Impuls Zeeland - 19001842
  6. Brief GS (bijlage 4) - Begroting 2019 Investeringsfonds Zeeland IFZ - 19001843
 19. E-mail van ZB Planbureau Bibliotheken van 29 januari 2019 met afschrift bericht burger over intimidatie en afpersingspraktijken van ZB Planbureau Bibliotheken - 19003003
  1. E-mail oplegnotitie met klacht over Zeeuwse bibliotheek - 19003009
  2. E-mail van ZB Planbureau Bibliotheken van 29 januari 2019 met afschrift bericht burger over intimidatie en afpersingspraktijken van ZB Planbureau Bibliotheken - 19003003
 20. Brief GS van 29 januari 2019 over Jaarplan Economische Agenda 2019 - 19002613
  1. Brief GS oplegnotitie jaarplan EA 2019 - 19003472
  2. Brief GS van 29 januari 209 over Jaarplan Economische Agenda 2019 - 19002613
  3. Brief GS (Bijlage) - Jaarplan Economische Agenda 2019 - 19003243
 21. Brief Commissariaat voor de Media van 29 januari 2019 met Verzoek advies uitbrengen op aanvraag Omroep Zeeland - 19002580
  1. Brief oplegnotitie Commissariaat Media over Omroep Zeeland van 29 januari 2019 - 19003474
  2. Brief Commissariaat voor de Media met Verzoek advies uitbrengen op aanvraag Omroep Zeeland - 19002580

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:15