Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
15:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Economie 8 februari 2019

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Gelegenheid om in te spreken
  4. Besluit commissie tot besloten vergadering
  5. Heropening vergadering in beslotenheid, en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Provinciewet en WOB
  6. Informatie uitwisseling over de stationsbrug in Middelburg, en gelegenheid tot het stellen van vragen
  7. Sluiting

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:17