Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten Economie 9 februari 2018 - 18002554
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
   1. Vragen over het nieuws van de dag
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Informatie over de opgaven via netwerksturing
  1. Format Beeldvormende Bijeenkomst Bereikbaar Zeeland - 18002551
  1. Publicatie - Nieuwsbrief van uit Tafel van 15, januari 2018 - 18000959
  2. Memo stand van zaken Energietransitie 9 februari 2018 - 18003902
  3. Zeeuwse Energiedialoog
 6. Brief GS van 28 november 2017 met Uitvoeringsprogramma cultuur 2017 evaluatie en Uitvoeringsprogramma cultuur 2018 - 17026310
  1. Brief GS (oplegnotitie) Uitvoeringsprogramma cultuur 2017 evaluatie en 2018
  2. Brief GS over Uitvoeringsprogramma cultuur 2017 en 2018, met bijlagen - 17026310
 7. Publicatie "Schone energie in Zeeland voor iedereen", SP fractie - 17028454
  1. Publicatie (oplegnotitie) bij nota SP schone energie - 17028754
  2. Publicatie: Schone energie voor iedereen - SP fractie - 17028454
 8. Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland - 17029151
  1. statenvoorstel (oplegnotitie) beheerkader infrastructuur provincie Zeeland - 17029601
  2. Statenvoorstel beheerskader infrastructuur provincie Zeeland – 17029151
  3. Publicatie - Beheerkader Provinciale Infra
  4. Statenvoorstel Bijlage 2 Beheerkader - Line of Sight Zeeland - 18001060
  5. Statenvoorstel Bijlage 3 Beheerkader - Meerjarig budgetoverzicht 2018-2027 - 18001068
  6. Gestelde vragen presentatie beheerkader 8 februari 2018
  7. Statenvoorstel Bijlage 1 Toelichting Getoonde Tekorten - Verzoek van de heer Bosch (PVV) 8 februari 2018
  1. Statenvoorstel Wijziging verordening subsidies POP-3 - 18001684
   1. Brief GS (oplegnotitie) wijziging verordening POP-3 subsidie Zeeland - 18003959
   2. Brief GS met Statenvoorstel wijziging verordening POP-3 - 18001684
   3. Brief GS (Bijlage 1) Ontwerpbesluit inzake wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 - 18002461
   4. Brief GS (Bijlage 2) Geintegreerde versie ontwerp Verordening subsidies PLattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP3) - 18002462
   5. Brief GS (bijlage 3) Herzieningen in de wijzigingen in de algemene en artikelsgewijze toelichting - 18002463
   6. Brief GS (bijlage 4) Concept publicatieversie provinciaal blad - 18002464
   7. Brief GS (Bijlage 2) Geintegreerde versie ontwerp Verordening subsidies PLattelandsontwikkelingsprogramma 2014 - 2020 (POP3) - 18002462
 9. Brief GS van 19 december 2017 over Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17028430
  1. Brief GS (oplegnotitie) VO Zeeuws Vlaanderen - 17029487
  2. Brief GS VO Zeeuws Vlaanderen - 17028430
  3. Brief GS (Bijlage) Reactie Provincie Zeeland op advies Taskforce VO
  4. Brief GS (bijlage) VO
 10. Brief GS van 9 januari 2018 met jaarplan en begroting 2018 N.V. Economische Impuls Zeeland - 18000249
  1. Brief GS (oplegnotitie) jaarplan en begroting Impuls - 18000954
  2. Brief GS van 9 januari 2018 met jaarplan en begroting 2018 N.V. Economische Impuls Zeeland - 18000249
 11. E-mail van een burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV - 17024624
  1. E-mail (oplegnotitie) van GS aan burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV - 17027856
  2. E-mail aan burger in antwoord op mail over ziekenhuiszorg en OV 17027850
  3. E-mail van burger m.b.t. Zeeuwse ziekenzorg en OV, zonder persoonsgegevens - 17024624
 12. Brief GS van 16 januari 2018 met voortgangsrapportage grote projecten - 18000855
  1. Brief GS (oplegnotitie )met voortgangsrapportage grote projecten 4e kwartaal 2017 (18000855) - 18002515
  2. Brief GS met Voortgangsrapportage grote projecten, met bijlagen - 18000855
  3. Brief Min Defensie met Vastgoedrappportage Defensie aan TK - 18003377
  1. Publicatie De Staat van Zeeland - 18002355
   1. Publicatie (oplegnotitie) De staat van Zeeland - 18002356
   2. Publicatie - De Staat van Zeeland 2017 - 18002355
 13. Toezeggingenlijst - 17028298
  1. Brief GS van 30 januari 2018 over afdoening diverse toezeggingen en een motie gedeputeerde V.d. Maas - 18001714
   1. Brief GS (oplegnotitie) afdoening toezeggingen en moties gedeputeerde v.d. Maas - 18003130
   2. Brief GS diverse toezeggingen en moties v.d. Maas - 18001714
  1. Memo: Handreiking Klimaatparagraaf in statenvoorstellen - 18001533
  2. Toezeggingenlijst Economie 9 februari 2018 - 17028298
 14. Besluitenlijst concept Economie 12 januari 2018 - 17001320
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 12 januari 2018 - 18001320
 15. Volgende vergadering: 9 maart 2018
 16. sluiting
 17. Verslag van het Overleg Platform Openbaar Vervoer van 5 december 2017 - 18001285
  1. Verslag (oplegnotitie) OPOV 5 december 2017 - 18001291
  2. Verslag OPOV 5 december 2017 - 18001285
 18. Publicatie - Food Agenda - 18000977
  1. publicatie Food Agenda (oplegnotitie) - 18001263
  2. E-mail De Bat over Voedselrijk Zeeland - Food agenda 2018 - 18000977
 19. Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. - 18000825
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. (18000825) - 18001774
  2. Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. - 18000825
 20. Brief GS van 16 januari 2018 over nieuw betaalsysteem vaste klanten fietsvoetveer - 18000826
  1. Brief GS (oplegnotitie) nieuw betaalsysteem fietsvoetveer - 18001771
  2. Brief GS met uitleg nieuw betaalsysteem vaste klanten fietsvoetveer - 18000826
 21. Brief GS van 23 januari 2018 met uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2018 - 18001649
  1. Brief GS (oplegnotitie) met uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2018 - 18002382
  2. Brief GS over Uitvoeringsnotitie jongerenparticipatie 2018, met bijlage - 18001649
 22. Brief GS van 30 januari 2018 over verschuiving budget tussen twee infrastructuurprojecten - 18001713
  1. Brief GS (oplegnotitie) verschuiving budget tussen twee infraprojecten - 18003115
  2. Brief GS verschuiving budget tussen infraprojecten - 18001713

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:29