Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. 20-06-18 Richtlijnen fysieke vergadering Commissies.docx
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Publicatie van Pamflet van het Zeeuws Cultuuroverleg- 20031635
 5. Brief GS van 29 september 2020 over Impact COVID-19 op culturele sector & Zeeuws stimuleringsfonds Cultuur - 20029931
  1. Brief GS 29 september 2020 (Oplegnotitie) over Impact COVID-19 op culturele sector & Zeeuws stimuleringsfonds Cultuur (20029860) - 20031187
  2. Brief GS 29 september 2020 over Impact COVID-19 op culturele sector & Zeeuws stimuleringsfonds Cultuur - 20029931
  1. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke - 20018554
   1. Schriftelijke ingestuurde vragen tweede termijn
    1. Vragen CU agendapunt 6 Zanddijk - 20030999
    2. Beantwoording vragen CU agendapunt 6 Zanddijk - 20031487
   1. Statenvoorstel oplegnotitie SV Startnotitie N673 Zanddijk - 20026698
   2. Brief GS 9 juni 2020 met Startnotitie N673 Zanddijk - 20018554
   3. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018555
   4. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018556
   5. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018557
   6. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018558
   7. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018559
   8. Handboek projecten
   9. Statenvoorstel N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke - Technische vragen gesteld door Danielle de Clerck - VVD - 20026734
   10. Statenvoorstel N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke - Technische vragen gesteld door Frank Kuijpers - CDA - 20026700
   11. Statenvoorstel Startnotitie Zanddijk - PvdA- Vragen naar feitelijke informatie en beantwoording - 20020872
   12. Statenvoorstel N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke - Technische vragen gesteld door Adrie Kodde - CU - 20026769
   13. Antwoorden op vragen bij SV Startnotitie Zanddijk - 20027373
  2. Brief GS van 28 augustus 2020 met update Zanddijk - 20026658
   1. Brief GS van 28 augustus 2020 met update Zanddijk - 20026658
   2. Brief GS met update Zanddijk (bijlage) Eindrapport Second opinion Zanddijk Ecorys 21 april 2020 - 20026647
   3. Brief GS met update Zanddijk (bijlage) Brief Ministerie V en W over project Zanddijk - 20026648
 6. Brief GS van 18 augustus 2020 Aanbieden voortgangsrapportages grote projecten over mei, juni en juli 2020 en risicoparagraaf - 20024157
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 augustus 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (20024873) - 20026924
  2. Brief GS 18 augustus 2020 Aanbieden voortgangsrapportages grote projecten over mei, juni en juli 2020 en risicoparagraaf - 20024157
  3. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Risicoparagraaf mei-juni-juli 2020 - 20025731
  4. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - N673 Zanddijk - 20025736
 7. Brief GS 23 september 2020 Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 20028029
  1. Brief GS 23 september 2020 (oplegnotitie) Voortgangsrapportage Campus Zeeland (20028029) - 20031186
  2. Brief GS 23 september 2020 Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 20028029
  3. Brief GS 23 september 2020 (Bijlage) Voortgangsrapportage Campus Zeeland 1e halfjaar 2020 - 20029457
 8. Brief GS van 6 mei 2020 over richtinggevend advies NOVB inzake opschaling openbaar vervoer - 20013560
  1. Brief GS van 6 mei 2020 Richtinggevend advies NOVB inzake opschaling openbaar vervoer - 20013560
  2. Brief GS van 6 mei 2020 (bijlage) Advies NOVB inzake Coronamaatregelen openbaar vervoer - 20014716
  3. Beantwoording vragen PvdA en SGP bij Brief GS van 6 mei 2020 Richtinggevend advies NOVB inzake opschaling openbaar vervoer - 20021249
 9. Brief GS 7 juli 2020 Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, Zeeuwse Uitvoeringsagenda - 20020717
  1. Brief GS 7 juli 2020 Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, Zeeuwse Uitvoeringsagenda - 20020717
  2. Brief GS (bijlage) Zeeuwse Uitvoeringsagenda Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - 20022101
  3. Vragen bij brief GS Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - 20028277
  4. Beantwoording Vragen Commissie Economie Brief GS 7 juli 2020 Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - 20030370
 10. Brief GS van 21 april 2020 over Rolopvatting provincie in de zorg in relatie tot leefbaarheid - 20011459
  1. Brief GS van 21 april 2020 (met bijlage) Rolopvatting provincie in de zorg in relatie tot leefbaarheid - 20011459
  2. Brief GS (bijlage) Brief ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen over aandacht voor leefbaarheid van Zeeland - 20013676
  3. Vragen GL Brief GS 26 april 2020 vragen n.a.v. teruggevraagde stukken schriftelijke afhandeling - 20021226
  4. Brief GS 1 september 2020 Beantwoording gestelde vragen in Commissie Economie inzake rolopvatting provincie in de zorg - 20026150
  5. Brief GS 1 september 2020 (bijlage) Vragen n.a.v. teruggevraagde stukken schriftelijke afhandeling - GL - 20026895
 11. Brief GS van 1 september 2020 met Concept Ziekenhuisvisie 2030 Bravis Ziekenhuis - 20026151
  1. Brief GS 1 september 2020 (Oplegnotitie) concept Ziekenhuisvisie 2030 Bravis Ziekenhuis - 20031185
  2. Brief GS 1-9-2020 Concept Ziekenhuisvisie 2030 Bravis Ziekenhuis - 20026151
  3. Brief GS 1-9-2020 (bijlage 1) concept ziekenhuisvisie 2030 -20026898
  4. Brief GS 1-9-2020 (bijlage 2) concept ziekenhuisvisie 2030- 20026899
 12. E-mail Comité tot Herstel en Instandhouding Molen de Hoop 31 augustus 2020 inzake perspectief en restauratie van molen in Sint Laurens - 20027224
  1. E-mail Comité tot Herstel en Instandhouding Molen de Hoop 31 augustus 2020 inzake perspectief en restauratie van molen in Sint Laurens - 20027224
  2. Vragen CU agendapunt 13 over E-mail Comité tot herstel en instandhouding Molen de Hoop - 20030996
 13. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 9 oktober 2020 - 20028362
  1. Brief GS 14 juli 2020 met afdoening en voortgang inzake diverse moties (Provinciale Staten) - 20021333
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 9 oktober 2020 - 20028362
 14. Besluitenlijst concept Economie 4 september 2020 - 20027853
  1. Besluitenlijst commissie Economie 4 september 2020 - 20027853
 15. Volgende vergadering: 27 november
 16. Sluiting
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming
 18. Brief GS 15 september 2020 IPO-Herstelplan Regionale Economie (met bijlage) - 20027984
  1. Brief GS 15 september 2020 IPO-Herstelplan Regionale Economie (met bijlage) - 20027984
 19. Brief GS 16 september 2020 Stremming Sloebrug - 20027995
  1. Brief GS 16 september 2020 Stremming Sloebrug - 20027995
 20. E-mail Overleggroep Ontsluiting Kruiningen-Yerseke 24 september 2020 verzoek nieuwe start discussie project Zanddijk - 20029821
  1. E-mail Overleggroep Ontsluiting Kruiningen-Yerseke 24 september 2020 verzoek nieuwe start discussie project Zanddijk - 20029821
  1. E-mail ZLTO 7 oktober 2020 Notitie aangaande beslissing ontsluiting Yerseke - Provinciale weg Zanddijk en Molendijk (N673) - 20031521

Laatste wijziging 23-10-2020 19:17:34