Vergadering Commissie Gezamenlijk 28 januari 2022

Datum: 28 januari 2022
Starttijd: 14:00
Locatie: Digitaal via TEAMS

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief Rekenkamer Zeeland van 11 november 2021 met Onderzoeksrapport Woonbeleid - 104909
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 16 november 2021 Erratum onderzoeksrapport Woonbeleid - 105914
  1. Brief Rekenkamer van 11 november 2021 Onderzoeksrapport Woonbeleid - 104909
  2. Brief Rekenkamer (bijlage) van 11 november 2021 Onderzoeksrapport woonbeleid - Wonen in Zeeland - 104909
  3. Statenvoorstel (ontwerp) rekenkamerrapport Woonbeleid
  4. Vragen en antwoorden D66 (agendapunt 4) n.a.v. GS-reactie op Rekenkamerrapport Woonbeleid -104909
 5. Brief GS van 9 november 2021 over onderzoek Invloed corona op verhuismotieven Zeeland - 104546
  1. Brief GS van 9 november 2021 over onderzoek Invloed corona op verhuismotieven Zeeland - 104546
  2. Brief GS (bijlage - rappportage) van 9 november 2021 over onderzoek Invloed corona op verhuismotieven Zeeland - 104546
  3. Vragen en antwoorden L. Jacobusse (CU) brief GS 9 november 2021 over invloed corona op verhuismotieven Zeeland - 104546
 6. Besluitenlijsten (concept) van gezamenlijke commissie Ruimte en Economie van 15 oktober en 26 november 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Gezamenlijk Commissie Ruimte en Economie 15 oktober 2021
  2. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte en Economie 26 november 2021
 7. Sluiting
 8. Ingekomen stukken ter kennnisneming

Laatste wijziging 17-02-2022 17:44:43