Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening gezamenlijke commissievergadering en mededelingen van de voorzitter
   1. Memo overzicht bijeenkomsten en werkbezoeken Ruimte, vergadering 31082018- 18022005
   2. Memo 27082018 - verzoek Van Burg -Beeldvormende Bijeenkomst heroverweging verzilting Volkerak Zoommeer
 1. Vaststellen agenda
 2. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 3. Gelegenheid om in te spreken
   1. Brief Zeeuws Platform Stralingsrisico van 28 augustus 2018 met reactie op Nota van Antwoord Omgevingsplan 2018 - 18921373
  1. Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18021155
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 augustus 2018 over aanbieding omgevingsplan en -verordening (18021149) - 18921375
   2. Brief GS van 14 augustus 2018 met aanbieding Omgevingsplan en -verordening - 18020854
   3. Statenvoorstel Omgevingsplan Zeeland 2018 en Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18021155
   4. Publicatie - Concept Omgevingsplan Zeeland 2018 - 18021701
   5. Publicatie - Concept Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18021190
   6. Publicatie - Nota van antwoord - 18021158
   7. Publicatie - Milieueffectrapport Omgevingsplan 2018 - 18021147
   8. Publicatie - Aanvulling op het Milieueffectrapport
   9. Publicatie - Wijziging tarieventabel legesverordening - 18021159
   10. Publicatie - Advies MER toetsing Omgevingsplan Zeeland 2018
  2. Brief GS van 17 april 2018 over Omgevingsbalans 2018 - 18010624
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 april 2018 over Omgevingsbalans 2018 (18010624) - 18022266
   2. Brief GS van 17 april 2018 over Omgevingsbalans 2018 - 18010624
   3. Publicatie - Omgevingsbalans 2018 - 18011407
 4. Volgende reguliere vergadering: 5 oktober 2018
 5. Sluiting

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:39