Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
18:00 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Gelegenheid om in te spreken
  4. Statenvoorstel Perkpolder - DIO-152 - 17014216
    1. Statenvoorstel Perkpolder - DIO-152 - 17014216
  5. Volgende reguliere vergadering commissie Ruimte: vrijdag 8 september 2017. Commissie Bestuur: 15 september 2017 , aanvang: 09:00 uur
  6. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:02