Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda - 19002061
 3. Gelegenheid om in te spreken
  1. Inspraakreactie ontwerp klimaatakkoord - 20001544
 4. Brief GS van 18 januari 2019 over ontwerp Klimaatakkoord - 19001330
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 18 januari 2019 ontwerp Klimaatakkoord - 19002457
  2. Brief GS van 18 januari 2019 over ontwerp Klimaatakkoord - 19001330
  3. Beantwoording op informatieve vragen klimaatakkoord - 20001562
 5. Sluiting
 6. Ingekomen stukken ter kennisneming
 7. E-mail CdK van 21 december 2018 over ontwerp Klimaatakkoord met brief IPO van 21 december 2018
  1. E-mail CvdK van 21 december 2018 over ontwerp Klimaatakkoord - 19002058
  2. Brief IPO aan GS van 21 december 2018 over analyse ontwerp van het Klimaatakkoord - 19002059
 8. Presentatie die is gehouden bij de Zicht op Beleid sessie van vrijdagmiddag 1 februari 2019
  1. Presentatie PS Zicht op Beleid over Klimaatakkoord 1 februari 2019 - 20001591
 9. Persbericht van VNG, IPO en Unie van Waterschappen van 21 december 2018 over klimaatopgave - 19002060
  1. Persbericht van VNG, IPO en Unie van Waterschappen van 21 december 2018 over klimaatopgave - 19002060
 10. E-mail Agrobosbouw van 22 januari 2019 over klimaatbuffer - 19001983
  1. E-mail Agrobosbouw over klimaatbuffer, met bijlage - 19001983
 11. BriBrief Commissie MER van 31 januari 2019 over Regionale energiestrategie RES en MER - 19003693ef van commissie MER van 31 januari 2019 - 19003691
  1. Brief (oplegnotitie) commissie MER van 31 januari 2019 - 19003694
  2. Brief Commissie MER van 31 januari 2019 over Regionale energiestrategie RES en MER - 19003693
  3. Brief Commissie MER (bijlage) - Factsheet Naar een regionale energiestrategie - 19003692
 12. Presentatie uit GS informatiebijeenkomst van 23 november 2019 over Smart Delta Resources
  1. Presentatie uit GS informatiebijeenkomst van 23 november 2019 over Smart Delta Resources - 20001625
 13. Brief burger van 1 februari 2019 over Convenant Ambitie 2030 m.b.t. Klimaatakkoord - 19003886
  1. Brief burger van 1 februari 2019 over Convenant Ambitie 2030 m.b.t. Klimaatakkoord - 19003886

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:12