Vergadering Commissie Ruimte 1 december 2023

Datum: 1 december 2023
Starttijd: 08:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen van burger-commissieleden
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen petit-comité samenwerking milieutaakveld
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Statenvoorstel 1ste wijziging Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland - 377475
  1. E-mail burger van 19 november 2023 over Zienswijze omgevingsvisie/-verordening - 380725
  1. Brief GS van 7 november 2023 over Statenvoorstel 1ste wijz. Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland - 377475
  2. Statenvoorstel 1ste wijz. Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland - 377475
  3. Statenvoorstel (bijlage besluit PS) 1ste wijz. Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland - 377475
  4. Statenvoorstel (bijlage Antwoordnota) 1ste wijz. Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordeinng Zeeland - 377475
  5. Statenvoorstel (bijlage Zienswijze burger) 1ste wijz. Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland - 377475
  6. Statenvoorstel (bijlage Zienswijze Noord-Beveland) 1ste wijz. Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland - 377475
  7. Statenvoorstel (bijlage Zienswijze Dorpsraad Renesse) 1ste wijz. Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland - 377475
 7. Statenvoorstel Intrekken Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO)-verordening - 379040
  1. Brief GS van 7 november 2023 over Intrekken PCO-verordening - 379040
  2. Statenvoorstel Intrekken PCO-verordening - 379040
 8. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, BBB, JA21, D66, PvZ - Uitbreiding Roompot Kamperland - 007 - 357722
  1. E-mail burger van 6 maart 2023 over stop uitbreiding recreatieparken - 291864
   1. E-mail burger van 6 maart 2023 over stop uitbreiding recreatieparken - 291864
   2. Vragen en antwoorden SP (Huib Ghijssen), over E-mail burger van 6 maart 2023 over stop uitbreiding recreatieparken - 291864
  1. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, BBB, JA21, D66, PvZ - Uitbreiding Roompot Kamperland - 007 - 357722
  2. Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, BBB, JA21, D66, PvZ - Uitbreiding Roompot Kamperland - 012 - 357722
  3. Vragen PvdA-GL en antwoord over Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, BBB, JA21, D66, PvZ - Uitbreiding Roompot Kamperland - 007 - 357722, agendapunt 8
 9. Nota van Antwoord Ministerie van EKZ – (voor)ontwerp Net op Zee Nederwiek 1 - 381581
  1. Brief Ministerie EZK (bijlage - Advertentie) van 23 november 2023 over terinzagelegging ontwerp inpassingsplan en ontwerpbesluit inzake Net op Zee Nederwiek 1 - 381581
  2. Brief Ministerie EZK van 23 november 2023 over terinzagelegging ontwerp inpassingsplan en ontwerpbesluit inzake Net op Zee Nederwiek 1 - 381581
  3. Nota van Antwoord Ministerie van EKZ – (voor)ontwerp Net op Zee Nederwiek 1 - 381581
  4. VERVALLEN Nota van Antwoord Ministerie van EKZ – (voor)ontwerp Net op Zee Nederwiek 1 - 381581
  5. Nota van Antwoord (oplegnotitie) Ministerie van EKZ – (voor)ontwerp Net op Zee Nederwiek 1 - 381581
 10. Brief GS van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  1. Brief GS van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  2. Brief GS (bijlage - NPW) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  3. Brief GS (bijlage - Waterdunen) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  4. Brief GS (bijlage - Zanddijk) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  5. Brief GS (bijlage - Traverse Kapellebrug) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
  6. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 7 november 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over aug-sept. en okt 2023 - 377472
 11. Antwoorden Statenvragen PvdA-GL, PvdD, SP over haaien- en roggenvissen - 023 - 364555
  1. Antwoorden Statenvragen PvdA-GL, PvdD, SP over haaien- en roggenvissen -023 - 364555
 12. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte 13 oktober 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 13 oktober 2023
 13. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   1. Brief GS van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   2. Brief GS (bijlage 1) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   3. Brief GS (bijlage 2) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   4. Brief GS (bijlage 2.1) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   5. Brief GS (bijlage 3) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   6. Brief GS (bijlage 3.1) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   7. Brief GS (bijlage 4) van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830
   8. Vragen PvdA-GL en antwoorden over Brief GS van 4 juli 2023 over Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord - 284830, agendapunt 9.1
  2. Brief GS van 2 november 2023 over Voortgangsbericht inzake panoramaheuvel Hedwigepolder - 376273
  3. Brief GS van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen – 377471
   1. Brief GS van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   2. Brief GS (bijlage 1 Cie. Ruimte) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   3. Brief GS (bijlage 2 Cie. Economie) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   4. Brief GS (bijlage 3 Cie. Bestuur) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   5. Brief GS (bijlage 3A Cie. Bestuur) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   6. Brief GS (bijlage 4 Cie. SO) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   7. Brief GS (bijlage 5 PS) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
   8. Brief GS (bijlage 5A PS) van 7 november 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 377471
  1. TOEZEGGINGENLIJST Commissie Ruimte 1 december 2023
 14. Volgende vergadering: 19 januari 2024, aanvang 09:00 uur
 15. Sluiting
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
 17. Brief GS van 10 oktober 2023 over Calamiteit afvalinzameling incident AVR - 371495
  1. Brief GS van 10 oktober 2023 over Calamiteit afvalinzameling incident AVR - 371495
  2. Brief GS (bijlage 1 - Brief GS aan ZRD) van 10 oktober 2023 over Calamiteit afvalinzameling incident AVR - 371495
  3. Brief GS (bijlage 2 - Brief OLAZ aan GS) van 10 oktober 2023 over Calamiteit afvalinzameling incident AVR - 371495
  4. Brief GS (bijlage 3 - Verzoek ZRD aan Provincie Zeeland) van 10 oktober 2023 over Calamiteit afvalinzameling incident AVR - 371495
 18. E-mail RUD Zeeland van 26 oktober 2023 over reactie op zienswijzen ontwerpbegroting 2024 en 1ste begrotingswijziging 2023 - 327197
  1. E-mail RUD Zeeland van 26 oktober 2023 over reactie op zienswijzen ontwerpbegroting 2024 en 1ste begrotingswijziging 2023 - 327197
  2. E-mail RUD Zeeland (bijlage) van 26 oktober 2023 over reactie op zienswijzen ontwerpbegroting 2024 en 1ste begrotingswijziging 2023 - 327197
 19. Brief Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving van 3 november 2023 over Aanbieding Agenda Natuurinclusief 2.0 - 376748
  1. Brief Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving van 3 november 2023 over Aanbieding Agenda Natuurinclusief 2.0 - 376748
  2. Brief Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (bijlage - Agenda Natuurinclusief) van 3 november 2023 over Aanbieding Agenda Natuurinclusief 2.0 - 376748
 20. Brief GS van 7 november 2023 over Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022 - 377457
  1. Brief GS van 7 november 2023 over Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022 - 377457
 21. Brief GS van 7 november 2023 over start procedure inpassingsplan vliegveld Midden-Zeeland - 377458
  1. Brief GS van 7 november 2023 over start procedure inpassingsplan vliegveld Midden-Zeeland - 377458
 22. Brief GS van 7 november 2023 over omgevingsdiensten in beeld rapport 2023 - 377466
  1. Brief GS van 7 november 2023 over omgevingsdiensten in beeld rapport 2023 - 377466
  2. Brief GS (bijlage -rapport) van 7 november 2023 over omgevingsdiensten in beeld rapport 2023 - 377466
  3. Brief GS (bijlage -bijlagenrapport) van 7 november 2023 over omgevingsdiensten in beeld rapport 2023 - 377466
  4. Brief GS (bijlage - reactie) van 7 november 2023 over omgevingsdiensten in beeld rapport 2023 - 377466
 23. Brief GS van 14 november 2023 over grondwatermonitoring en toezicht bij Reko - 379370
  1. Brief GS van 14 november 2023 over grondwatermonitoring en toezicht bij Reko - 379370
  2. Brief GS (bijlage - resultaten grondwatermonitoring 2021 Beelen) van 14 november 2023 over grondwatermonitoring en toezicht bij Reko - 379370
  3. Brief GS (bijlage- controle Beelen) van 14 november 2023 over grondwatermonitoring en toezicht bij Reko - 379370
  4. Brief GS (bijlage - resultaten herbemonstering maart 2022) van 14 november 2023 over grondwatermonitoring en toezicht bij Reko - 379370
  5. Brief GS (bijlage - resultaten grondwatermonitoring 2023) van 14 november 2023 over grondwatermonitoring en toezicht bij Reko - 379370
  6. Brief GS (bijlage- brief aan gem. Terneuzen) van 14 november 2023 over grondwatermonitoring en toezicht bij Reko - 379370

Laatste wijziging 29-11-2023 15:05:34