Vergadering Commissie Ruimte 10 juni 2022

Datum: 10 juni 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 18 mei 2022 inzake Hedwigepolder - 155367
  1. Brief GS van 29 april 2022 Afschrift van brief van Ministerie van LNV inzake Hedwigepolder - 147809
   1. Brief GS van 29 april 2022 Afschrift van brief van Ministerie LNV inzake Hedwigepolder - 147809
   2. Brief GS (bijlage) van 29 april 2022 Afschrift van brief van Ministerie LNV inzake Hedwigepolder - 147809
  1. Brief GS van 18 mei 2022 inzake Hedwigepolder - 155367
  2. Brief GS (bijlage - brief aan LNV n.a.v. antwoordbrief) van 18 mei 2022 inzake Hedwigepolder - 155367
 6. Brief GS van 17 mei 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over februari, maart en april 2022 - 154645
  1. Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  2. Brief GS (bijlage - Risicoparagraaf) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Natuurpakket Westerschelde) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  4. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Traverse Kapellebrug) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  5. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Waterdunen) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  6. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Zanddijk) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  7. Vragen en antwoorden - D66 - voortgangsrapportages grote projecten Hedwige en Waterdunen - 154645
  8. Vragen en antwoorden PvdA - voortgangsraportages grote projecten NPW - 154645
 7. E-mail RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  1. E-mail RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557 -
  2. E-mail (bijlage - zienswijze) RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  3. E-mail (bijlage - zienswijze samenvatting) RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  4. E-mail RDA (publieksuitgave)van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  5. Vragen en antwoorden - PvdD - teruggevraagde email RDA 31 maart 2022 - aanbieding zienswijze dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  6. Vragen en antwoorden - PvdA - teruggevraagde email RDA 31 maart 2022 - aanbieding zienswijze dieren in het huis van Thorbecke - 136557
 8. Brief GS van 10 mei 2022 over aanbieden werkplan PFAS - 152528
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over zwemmen in Westerschelde in relatie tot PFAS - 151242
   1. Brief GS van 10 mei 2022 over zwemmen in Westerschelde in relatie tot PFAS - 151242
   2. Brief GS (bijlage - RIVM-VSP advies) van 10 mei 2022 over zwemmen in Westerschelde in relatie tot PFAS - 151242
   3. Brief GS (bijlage - persbericht) van 10 mei 2022 over zwemmen in Westerschelde in relatie tot PFAS - 151242
  2. Brief GS van 24 mei 2022 over PFAS resultaten (Briefrapport) RIVM voedselveiligheidsonderzoek - 156819
   1. Brief GS van 24 mei 2022 over PFAS Resultaten (Briefrapport) RIVM voedselveiligheidsonderzoek - 156819
   2. Brief GS (bijlage - Persbericht voedselveiligheidsonderzoek) van 24 mei 2022 over PFAS Resultaten (Briefrapport) RIVM voedselveiligheidsonderzoek - 156819
   3. Brief GS (bijlage WUR - PFAS in de Westerschelde 2022) van 24 mei 2022 over PFAS Resultaten (Briefrapport) RIVM voedselveiligheidsonderzoek - 1568199
   4. Brief GS (bijlage RIVM Voedselveiligheidsonderzoek Westerschelde) van 24 mei 2022 over PFAS Resultaten (Briefrapport) RIVM voedselveiligheidsonderzoek - 1568199
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over aanbieden werkplan PFAS - 152528
  2. Brief GS (bijlage werkplan) van 10 mei 2022 over aanbieden werkplan PFAS - 152528
  3. Vragen D66 en antwoorden over Brief GS van 10 mei 2022 over werkplan PFAS-coördinatoren - 152528
 9. Brief GS van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
  1. Brief GS van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
  2. Brief GS (bijlage - t070 brief) van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
  3. Vragen en antwoorden - SP - teruggevraagde brief GS advies SAR-helikopter vliegveld Midden-Zeeland - 128341
  4. Vragen en antwoorden - GL - teruggevraagde brief GS van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
 10. Brief GS van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie) - 122075
  1. Brief GS van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie) - 122075
  2. Brief GS (bijlage - evaluatie) van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie) - 122075
  3. Vragen en antwoorden - CDA - teruggevraagde brief openstelling subsidie groen dak - 122075
  4. Vragen en antwoorden - PvdA - teruggevraagde brief openstelling subsidie groen dak - 122075
 11. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 22 april 2022
  1. Besluitenlijst Commissie Ruimte 22 april 2022
 12. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 19 april 2022 over Euregiotuinen Oostburg (toezeggingen (97, 98 en 99 commissie Ruimte) - 144113
   1. Brief GS van 19 april 2022 over Euregiotuinen Oostburg (toezeggingen (97, 98 en 99 commissie Ruimte) - 144113
   2. Vragen en antwoorden PvdD - brief GS van 19 april over Euregiotuinen Oostburg (cie. toezeggingen 97 98 99) - 155367
  1. Toezeggingenlijst Ruimte, behandelen 10 juni 2022
 13. Volgende vergadering: 8 juli 2022, 9:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 8 februari 2022 over DVO en jaarplan 2022 met RUD Zeeland - 117321
  1. Brief GS van 17 mei 2022 over addendum op jaarplan 2022 - 154640
   1. Brief GS van 17 mei 2022 over addendum op jaarplan 2022 - 154640
   2. Brief GS (bijlage - addendum) van 17 mei 2022 over addendum op jaarplan 2022 - 154640
  1. Brief GS van 8 februari 2022 over DVO en jaarplan 2022 met RUD Zeeland - 117321
  2. Brief GS (bijlage - Jaarplan 2022) van 8 februari 2022 over DVO en jaarplan 2022 met RUD Zeeland - 117321
  3. Brief GS (bijlage - DVO 2022) van 8 februari 2022 over DVO en jaarplan 2022 met RUD Zeeland - 117321
 17. Brief GS van 12 april 2022 over CRO Jaarverslag en benoemingsprocedure voorzitter - 142283
  1. Brief GS van 12 april 2022 over CRO Jaarverslag en benoemingsprocedure voorzitter - 142283
  2. Brief GS (bijlage - Jaarverslag) van 12 april 2022 over CRO Jaarverslag en benoemingsprocedure voorzitter - 142283-AVG.pdf
 18. Brief GS van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146
  1. Bref GS van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146.pdf
  2. Bref GS (bijlage - Evaluatie PIW) van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146
 19. Brief GS van 17 mei 2022 aan PS over jaarverslag, jaarrekening en deelnemersrapportage RUD Zeeland over 2021 - 154477
  1. Brief GS van 17 mei 2022 aan PS over jaarverslag, jaarrekening en deelnemersrapportage RUD Zeeland over 2021 - 154477
  2. Brief GS (bijlage - Advies begeleidingscommissie concept jaarstukken RUD Zeeland) van 17 mei 2022 aan PS over jaarverslag, jaarrekening en deelnemersrapportage RUD Zeeland over 2021 - 154477
  3. Brief GS (bijlage - Voorlopige jaarrekening 2021 RUD Zeeland) van 17 mei 2022 aan PS over jaarverslag, jaarrekening en deelnemersrapportage RUD Zeeland over 2021 - 154477
  4. Brief GS (bijlage - Jaarverslag en jaarrekening 2021 RUD Zeeland) van 17 mei 2022 aan PS over jaarverslag, jaarrekening en deelnemersrapportage RUD Zeeland over 2021 - 1544774
  5. Brief GS (bijlage - Deelnemersrapportage 2021 Provincie Zeeland RUD Zeeland) van 17 mei 2022 aan PS over jaarverslag, jaarrekening en deelnemersrapportage RUD Zeeland over 2021 - 1544774
 20. Brief GS van 24 mei 2022 over Jaarverslag Vuurwerk 2021 - 157416
  1. Brief GS van 24 mei 2022 over Jaarverslag Vuurwerk 2021 - 157416
  2. Brief GS (bijlage - Jaarverslag RUD Zeeland) van 24 mei 2022 over Jaarverslag Vuurwerk 2021 - 157416
 21. E-mail RDA van 19 mei 2022 over zienswijze doden van dieren aan het licht - 155313
  1. E-mail RDA van 19 mei 2022 over zienswijze doden van dieren aan het licht - 155313
  2. E-mail (bijlage - rapport) RDA van 19 mei 2022 over zienswijze doden van dieren aan het licht - 155313
  3. E-mail (bijlage - samenvatting van rapport) RDA van 19 mei 2022 over zienswijze doden van dieren aan het licht - 155313

Laatste wijziging 24-06-2022 23:00:17