Vergadering Commissie Ruimte 10 juni 2022

Datum: 10 juni 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Brief GS van 10 mei 2022 over zwemmen in Westerschelde in relatie tot PFAS - 151242
  1. Brief GS van 10 mei 2022 over zwemmen in Westerschelde in relatie tot PFAS - 151242
  2. Brief GS (bijlage - RIVM-VSP advies) van 10 mei 2022 over zwemmen in Westerschelde in relatie tot PFAS - 151242
  3. Brief GS (bijlage - persbericht) van 10 mei 2022 over zwemmen in Westerschelde in relatie tot PFAS - 151242
 2. Opening en mededelingen van de voorzitter
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Brief GS van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
  1. Brief GS van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
  2. Brief GS (bijlage - t070 brief) van 11 maart 2022 over advies SAR- helikopter op vliegveld Midden-Zeeland - 128341
 7. Brief GS van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie) - 122075
  1. Brief GS van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie) - 122075
  2. Brief GS (bijlage - evaluatie) van 22 februari 2022 over openstelling subsidie groen dak 2021 (evaluatie) - 122075
 8. E-mail RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  1. E-mail RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557 -
  2. E-mail (bijlage - zienswijze) RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  3. E-mail (bijlage - zienswijze samenvatting) RDA van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
  4. E-mail RDA (publieksuitgave)van 31 maart 2022 over Aanbieding zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke - 136557
 9. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 22 april 2022
  1. Besluitenlijst Commissie Ruimte 22 april 2022
 10. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 19 april 2022 over Euregiotuinen Oostburg (toezeggingen (97, 98 en 99 commissie Ruimte) - 144113
 11. Volgende vergadering: 8 juli 2022, 9:00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 8 februari 2022 over DVO en jaarplan 2022 met RUD Zeeland - 117321
  1. Brief GS van 8 februari 2022 over DVO en jaarplan 2022 met RUD Zeeland - 117321
  2. Brief GS (bijlage - Jaarplan 2022) van 8 februari 2022 over DVO en jaarplan 2022 met RUD Zeeland - 117321
  3. Brief GS (bijlage - DVO 2022) van 8 februari 2022 over DVO en jaarplan 2022 met RUD Zeeland - 117321
 15. Brief GS van 12 april 2022 over CRO Jaarverslag en benoemingsprocedure voorzitter - 142283
  1. Brief GS van 12 april 2022 over CRO Jaarverslag en benoemingsprocedure voorzitter - 142283
  2. Brief GS (bijlage - Jaarverslag) van 12 april 2022 over CRO Jaarverslag en benoemingsprocedure voorzitter - 142283-AVG.pdf
 16. Bref GS van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146
  1. Bref GS van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146.pdf
  2. Bref GS (bijlage - Evaluatie PIW) van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146
 17. Brief GS van 29 april 2022 Afschrift van brief van Ministerie van LNV inzake Hedwigepolder - 147809
  1. Brief GS van 29 april 2022 Afschrift van brief van Ministerie LNV inzake Hedwigepolder - 147809
  2. Brief GS (bijlage) van 29 april 2022 Afschrift van brief van Ministerie LNV inzake Hedwigepolder - 147809

Laatste wijziging 17-05-2022 03:06:42