Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda - 19013049
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 16 april 2019 over Q1 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19011651
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 april 2019 over voortgang grote projecten eerste kwartaal 2019 (19011651) - 19012771.pdf
  2. Brief GS van 16 april 2019 over Q1 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19011651.pdf
  3. Rapport - 2019 Q1 kwartaalrapportage PS Marinierskazerne - 19012129.pdf
  4. Rapport - 2019 Q1 Voortgangsrapportage PS Waterdunen - 19012130.pdf
  5. Rapport - 2019 Q1 Voortgangsrapportage PS Thermphos - 19012131.pdf
  6. Rapport - 2019 Q1 Voortgangsrapportage PS NPW, met bijlage - 19012132.pdf
  7. Rapport - 2019 Q1 Risicoparagraaf GS en PS - 19012133.pdf
 6. Brief GS van 16 april 2019 over ontwerp begroting 2020 RUD Zeeland, met bijlage - 19011648
  1. E-mail RUD met verlengen van Zienswijzeprocedure verlengen tot 31 juli 2020 - 20011997
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 april 2019 over ontwerp begroting 2020 RUD Zeeland met bijlage (19011648) - 19013101.pdf
  2. Brief GS van 16 april 2019 over ontwerp begroting 2020 RUD Zeeland, met bijlage - 19011648.pdf
 7. E-mail Bomenstichting Achterhoek van 4 februari 2019 over zware kritiek van oud-directeur van Staatsbosbeheer - 19003782
  1. E-mail Bomenstichting Achterhoek (oplegnotitie) van 4 februari 2019 over zware kritiek van oud directeur van Staatsbosbeheer (19003782) - 19006056.pdf
  2. E-mail Bomenstichting Achterhoek van 4 februari 2019 over zware kritiek van oud-directeur van Staatsbosbeheer - 19003782.pdf
 8. Publicatie Rapport van Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, "de som der delen, verkenning samenvallende opgaven in de regio" - 19010002
  1. Publicatie - RLi Verkenning van de som der delen, maart 2019.pdf
  2. Publicatie - Zicht op de Delta 2050, infographic Rii.pdf
  3. Publicatie - Presentatie verkenning de som der delen, 26 maart 2019.pdf
 9. E-mail van de Stichtingen "Levende Delta" en "Red onze Polders" van 16 april 2019 m.b.t. klimaatverandering, verzilting, toenemende droogte, met bijlage - 19011874
  1. E-mail (oplegnotitie) van Stichting Levende Delta en Stichting Red onze Polders m.b.t. klimaatverandering, verzilting, toenemende droogte (19011874) - 19013102.pdf
  2. E-mail van de Stichtingen Levende Delta en Red onze Polders van 16 april 2019 m.b.t. klimaatverandering, verzilting, toenemende droogte, met bijlage - 19011874.pdf
  1. Brief van Let's Talk About Tech van 20 februari 2019 over 5G Space Appeal - 19007531
   1. Brief (oplegnotitie) van Let's talk about tech van 20 februari 2019 over 5G Space Appeal (19007531) - 19007534
   2. Brief van Let's talk about tech van 20 februari 2019 over 5G Space Appeal - 19007531
 10. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 8 februari 2019 - 19005328
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 8 februari 2019, met bijlage - 19005328
 11. Toezeggingenlijst, bijgewerkt (na vergadering 8 februari 2019), behandelen 10 mei 2019 - 19005203
  1. Brief GS van 26 februari 2019 over toezegging 170 en Rapport Ganzen in Zeeland - 19005523
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 26 februari 2019 over Toezegging 170 en toezending Rapport Ganzen in Zeeland (19005523) - 19008464
   2. Brief GS van 26 februari 2019 over Toezegging 170 en toezending Rapport Ganzen in Zeeland - 19005523
   3. Publicatie - Rapport Ganzen in Zeeland - 19006686
  2. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland - 19006675
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland (19006675) - 19008470
   2. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland - 19006675
  3. Brief GS van 2 april 2019 over afdoening diverse toezeggingen en moties - 19009882
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 2 april 2019 over afdoening toezeggingen en moties (19009882) - 19012384
   2. Brief GS van 2 april 2019 afdoening diverse toezeggingen - 19009882
  4. Brief GS van 26 maart 2019 over afdoening toezegging nr. 157 m.b.t. Scheepswerf Reimerswaal - 19008912
   1. Brief GS van 26 maart 2019 over afdoening toezegging nr. 157 m.b.t. Scheepswerf Reimerswaal - 19008912
   2. Brief (oplegnotitie) GS over toezegging 157 Scheepswerf Reimerswaal (19008912) - 19011772
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt (na verg. 8-2), behandelen 10 mei 2019 - 19005203
 12. Volgende vergadering: 14 juni 2019, aanvang 9:00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS (afschrift) aan Interjensen van 26 februari 2019 over Vergister - 19006010
  1. Brief GS (afschrift, oplegnotitie) aan Interjensen over Vergister (19006010) - 19007069
  2. Brief GS (afschrift) aan Interjensen van 26 februari 2019 over Vergister - 19006010
 16. E-mail Stichting Laagfrequent geluid van 15 april 2019 over Jaarrapportage 2018 Stichting Laagfrequent geluid, met bijlagen - 19012139
  1. E-mail (oplegnotitie) Stichting Laagfrequent geluid van 15 april 2019 over Jaarrapportage 2018 Stichting Laagfrequent geluid (19012139) - 19012517
  2. E-mail Stichting Laagfrequent geluid van 15 april 2019 over Jaarrapportage 2018 Stichting Laagfrequent geluid, met bijlage - 19012139
 17. Brief GS van 16 april 2019 over informeren over besluitvorming inzake voorgestelde wijziging Ministeriële regeling natuurbescherming - 19011632
  1. Brief GS (oplegnotitie) over informeren over besluitvorming inzake voorgestelde wijziging Ministeriele regeling natuurbescherming (19011632) - 19012951
  2. Brief GS van 16 april 2019 over informeren over besluitvorming inzake voorgestelde wijziging Ministeriële regeling natuurbescherming - 19011632
  3. Brief GS (afschrift) aan Min LNV van 16 april 2019 over instemming provincie zeeland met wijziging Regeling natuurbescherming - 19012008
  4. Brief GS (bijlage 1) - Instemming Provincie Zeeland met wijziging van de Ministeriele Regeling - 19012009
 18. Brief GS van 26 april 2019 over onderzoek naar gebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in Perkpolder door Rijkswaterstaat, met bijlage - 19012289
  1. Brief GS van 26 april 2019 over onderzoek naar gebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in Perkpolder door Rijkswaterstaat, met bijlage - 19012289

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:30