Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 1. Vaststellen agenda
 2. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Statenvoorstel Financiering ecologisch bermbeheer en POP3 project in landelijk gebied - 18933917
  1. Statenvoorstel (Oplegnotitie) Financiering ecologisch bermbeheer en POP3 project in landelijk gebied (18933917) - 19000398
 5. Brief GS van 8 januari 2019 over stand van zaken Volkerak-Zoommeer en project Roode Vaart - 19000159
  1. Brief GS (oplegnotitie) over stand van zaken Volkerak-Zoommeer en project Roode Vaart (19000159) - 19000906
  2. Brief GS van 8 januari 2019 over stand van zaken Volkerak-Zoommeer en project Roode Vaart - 19000159
 6. Brief GS van 18 december 2018 over Voortgang Taskforce varend ontgassen - 18933110
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Voortgang Taskforce varend ontgassen (18933110) - 18933732
  2. Brief GS van 18 december 2018 over Voortgang Taskforce varend ontgassen - 18933110
  3. Brief (afschrift) Provincie Noord-Holland van 5 november 2018 over voortgang Taskforce Varend ontgassen - 18933492
  4. Brief (afschrift) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerbrief 51218) van 5 december 2018 met toelichting op het varend ontgassen van tankschepen, origineel - 18933493
  5. Beantwoording art. 44 vragen Varend Ontgassen - 18931743
 7. Brief GS van 20 november 2018 over brief Minister LNV aan Tweede Kamer over uitspraak Hof van Justitie over Programma Aanpak Stikstof (PAS), met bijlage - 18929559
  1. Brief GS (Oplegnotitie) brief van Min LNV aan TK over uitspraak van het Hof van Justitie over PAS, met bijlage (18929559) - 18933442
  2. Brief GS van 20 november 2018 over brief Minister LNV aan Tweede Kamer over uitspraak Hof van Justitie over Programma Aanpak Stikstof (PAS), met bijlage - 18929559
  3. Beantwoording Art. 44 vragen over PAS - 18932490
 8. Brief GS van 14 november 2018 over Convenant Vlaamse Landmaatschappij - 18927745
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Convenant Vlaamse Landmaatschappij - Provincie Zeeland (18927745) - 18929807
  2. Brief GS van 14 november 2018 over Convenant Vlaamse Landmaatschappij - 18927745
  3. Technische vragen D66 n.a.v. brief GS van 14 november 2018 over Convenant Vlaamse Landmaatschappij - 19000910
 9. Verslag (concept) commissie Ruimte van 16 november 2018 - 18930893
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 16 november 2018, met bijlage - 18930893
 10. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 18932011
   1. Brief GS van 18 december 2018 over vergister Rilland - 18933772
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 december 2018 over vergister Rilland (18933772) - 18933946
    2. Brief GS van 18 december 2018 over vergister Rilland - 18933772
   1. Brief Wildbeheereenheid Reimerswaal van 6 december 2018 over Verordening Leges - 18932109
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt), na verg. 16-11-2018, behandelen 11-1-2019 - 18932011
 11. Volgende vergadering: 8 februari 2019, aanvang: 09:00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 27 november 2018 over Ontwerp Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, versie 2.0 voor inspraak, met bijlage - 18930703
  1. Brief GS (oplegnotitie) over Ontwerp Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, versie 2.0 voor inspraak, met bijlage (18930703) - 18933555
  2. Brief GS van 27 november 2018 over Ontwerp Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, versie 2.0 voor inspraak, met bijlage - 18930703
 15. E-mail en afschrift brief Rli van 20 november 2018 over publicatie Rli-advies Nationale Omgevingsvisie - Lakmoesproef voor het omgevingsbeleid - 18929937
  1. E-mail Rli van 20 november 2018 over publicatie Rli-advies Nationale Omgevingsvisie - Lakmoesproef voor het omgevingsbeleid - 18929937
  2. Brief (afschrift) Rli aan Minister van BZK van 20 november 2018 met advies nationale omgevingsvisie - Lakmoesproef voor het omgevingsbeleid - 18929938.pdf
 16. Brief GS (afschrift) aan Interjensen B.V. van 27 november 2018 over beantwoording vragen Green Deal 54 vergister Rilland - 18931000
  1. Brief GS (oplegnotitie) (afschrift) aan Interjensen B.V. over beantwoording vragen Green Deal 54 vergister Rilland (18931000) - 18933550.pdf
  2. Brief GS (Afschrift) aan Interjensen B.V. van 27 november 2018 over beantwoording vragen Green Deal 54 vergister Rilland - 18931000
 17. E-mail Dierencoalitie van 6 december 2018 over afschieten verwilderde katten -18932085
  1. E-mail Dierencoalitie van 6 december 2018 over afschieten verwilderde katten t.b.v. PS 7 december 2018 - 18932085
 18. E-mail burger van 17 december 2018 over luchtkwaliteit , met bijlagen - 18933337
  1. E-mail burger (oplegnotitie) over luchtkwaliteit , met bijlagen (18933337) - 18933543
  2. E-mail burger van 17 december 2018 over luchtkwaliteit , met bijlagen - 18933337
 19. E-mail burger van 27 december 2018 over Houtstook Schone Lucht Akkoord 2019, met bijlagen - 19000023
  1. E-mail burger (Oplegnotitie) van 27 december 2018 over Houtstook Schone Lucht Akkoord 2019, met bijlagen (19000023) - 19000427
  2. E-mail burger van 27 december 2018 over Houtstook Schone Lucht Akkoord 2019, met bijlagen - 19000023
  1. Brief GS van 8 januari 2019 over bestuursovereenkomst Getij Grevelingen, met bijlage - 19000157
   1. Brief GS (Oplegnotitie) over bestuursovereenkomst Getij Grevelingen (1900157) - 19000919
   2. Brief GS van 8 januari 2019 over bestuursovereenkomst Getij Grevelingen, met bijlage - 19000157
  1. Verslag (kort) van Ambtelijk College Vlaams Nederlandse Scheldecommissie van 13 december 2018 - 19000692

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:06