Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  1. Memo overzicht bijeenkomsten en werkbezoeken Ruimte 1 helft 2018 - 17029339
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 22 december 2017 over implementatieplan PxQ 2018 RUD Zeeland - 17029175
  1. Brief GS (oplegnotitie) implementatieplan PxQ (17029175) - 18000321
  2. Brief GS Brief GS van 22 december 2017 om geen zienswijze in te dienen tegen implementatieplan PxQ 2018 RUD Zeeland - 17029175
  3. Brief GS (Bijlage) Concept implementatieplan PxQ - 17029625
  4. Brief GS (Bijlage) Memo Deloitte - Gevolgen interne beheersing facturatie op basis van werkelijke productie - 17029626
  5. Brief GS (Bijlage) Actieprogramma PxQ - 17029627
  6. Brief GS (Bijlage) Afschrift brief aan Raden over zienswijze PxQ op stuksniveau - 17029622
  7. Memo beantwoording technische vragen van het lid Rijksen (CU)
 6. Brief Advocatenkantoor Van de Sanden & Peters aan PS met afschrift brief aan GS over subsidieverlening bedrijventerrein Zierikzee - 17017072
  1. Brief GS (afschrift) van 13 december 2017 aan Van de Sanden Advocaten over subsidie herstructurering bedrijventerrein Haringvlietplein - 17028148
   1. Brief GS afschrift (oplegnotitie) subsidieverlening Haringvlietplein (17028148) - 18000325
   2. Brief GS (afschrift) van 13 december 2017aan Van de Sanden Advocaten over subsidie herstructurering bedrijventerrein Haringvlietplein - 17028148
  1. Brief Advocatenkantoor Van de Sanden (oplegnotitie) subsidie Haringvlietplein (17017072) - 17021328
  2. Brief Advocatenkantoor Van de Sanden en Peters over subsidieverlening herstructurering bedrijventerrein Zierikzee - 17017072
 7. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 24 november 2017 - 17027286
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 24-11-2017 - 17027286
 8. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 17027162
  1. Brief GS van 19 december 2017 over astbesthoudend straalgrit, afdoening commissietoezegging nr. 50 - 17028431
   1. Brief GS (oplegnotitie) asbesthoudend straalgrit cietoezegging 50 (17028431) - 18000309
   2. Brief GS van 19 december 2017 over astbesthoudend straalgrit, afdoening commissietoezegging nr. 50 - 17028431
  2. Brief GS van 19 december 2017 met tenpager over Energie en Ruimte, afdoening commissietoezegging nr. 54 - 17028432
   1. Brief GS (oplegnotitie) tenpager energie en ruimte cietoezegging 54 (17028432) - 18000317
   2. Brief GS van 19 december 2017 met tenpager over Energie en Ruimte, afdoening commissietoezegging nr. 54 - 17028432
  3. Brief GS van 19 december 2017 met stand van zaken over project normering regionale waterkeringen, afdoening commissietoezegging nr. 55, met bijlage - 18000248
   1. Brief GS (oplegnotitie) normering regionale waterkeringen cietoezegging 55 (18000248) - 18000344
   2. Brief GS van 19 december 2017 met stand van zaken over project normering regionale waterkeringen, afdoening commissietoezegging nr. 55, met bijlage - 18000248
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt, Ruimte 12012018 behandelen -17027286
  2. Memo beantwoording technische vragen van het lid Rijksen (CU)
 9. Volgende vergaderingen : 26 januari en 9 februari 2017, aanvang: 09:00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief GS van 14 november 2017 over Zeeuwse Brzo inspecties 2016 en Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016, met bijlagen - 17025048
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 november 2017 over Zeeuwse Brzo inspecties 2016 en Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016, met bijlagen (17025048) - 18000308
  2. Brief GS van 14 november 2017 over Zeeuwse Brzo inspecties 2016 en Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016, met bijlagen - 17025048
 13. Brief GS van 28 november 2017 over instemming 3e partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 17026327
  1. Brief GS (oplegnotitie) derde herziening PAS (17026327) - 18000318
  2. Brief GS van 28 november 2017 over Instemming 3e herziening Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - 17026327
  3. Brief GS (Bijlage 1) Instemming derde partiele herziening PAS 2017 - 17027018
  4. Brief GS (Bijlage 2) Nota van Antwoord PAS herziening 15 december 2017 - 17027019
  5. Brief GS (Bijlage 3) PAS Programma na herziening 15 december 2017 - 17027020
  6. Brief GS (Bijlage 4) Overzicht wijzigingen herziening PAS 15 december 2017 - 17027021
 14. Brief Rekenkamer Zeeland van 11 december 2017 met definitieve startnotitie onderzoek rol PS en GS bij project Zuid-West 380 kV West - 17028694
  1. Brief Rekenkamer Zeeland (oplegnotitie) definitieve startnotitie onderzoek 380 kV Zuid-West (17028187) - 18000319
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 11 december 2017 met definiteve startnotitie onderzoek rol PS en GS bij project Zuid-West 380 kV West - 17028694
 15. Brief GS (afschrift) aan Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 19 december 2017 met reactie op brief over invulling toezichthoudende taken door RUD Zeeland - 17028609
  1. Brief GS, afschrift, (oplegnotitie) toezichttaken RUD (17028609) - 18000323
  2. Brief GS, afschrift, aan Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 19 december 2017 met reactie op brief over invulling toezichthoudende taken door RUD Zeeland - 17028609
 16. E-mail met berichtgeving vaststelling financiële stukken NR-schap Zuidwestelijke Delta door AB NR-schap ZWD – 17028300
  1. E-mail (oplegnotitie) secretaris NR-schap ZWD (oplegnotitie) vaststelling AB financiële stukken 2017 (17028300) - 18000167
  2. Brief ZWD over 3e begrotingswijziging 2017 van het NR-schap ZWD met bijlagen - 17028300
 17. Nieuwsbrief Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB) december 2017 - 18000040
  1. Nieuwsbrief BZZB (Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland) 12-2017 - 18000040

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:19