Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie) Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
  2. Statenvoorstel Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
  3. Overige: Memo beantwoording technische vragen Statenvoorstel Ontgassen, GL
  4. E-mail Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart van 11 mei 2017 met reactie op varend ontgassen, zonder persoonsgegevens - 17010426
 6. Brief GS van 18 april 2017 over concept begroting RUD Zeeland 2018 - 17008505
  1. Brief GS (oplegnotitie) concept begroting RUD Zeeland 2018 - 17009813
  2. Brief GS van 18 april 2017 over concept begroting RUD Zeeland 2018 - 17008505
 7. Brief GS van 25 april 2017 over afdoening PS-motie 37 "mogelijk wegvallen BRZO-taken RUD Zeeland" - 17008529
  1. Brief GS (oplegnotitie 17009697) over afdoening PS-motie 37 "mogelijk wegvallen BRZO-taken RUD Zeeland" - 17008529
  2. Brief GS van 25 april 2017 over afdoening PS-motie 37 "mogelijk wegvallen BRZO-taken RUD Zeeland" - 17008529
 8. Brief GS van 11 april 2017 met voortgangsrapportages grote projecten eerste kwartaal 2017 - 17007780
  1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang grote projecten 1e kwartaal 2017 - 17009695
  2. Brief GS van 11 april 2017 met voortgangsrapportages grote projecten eerste kwartaal 2017 - 17007780
 9. Brief GS van 7 maart 2017 met Tussenevaluatie Fonds Impuls Bedrijventerreinen - 17004616
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 maart 2017 met Tussenevaluatie Fonds Impuls Bedrijventerreinen - 17004616
  2. Brief GS van 7 maart 2017 met Tussenevaluatie Fonds Impuls Bedrijventerreinen - 17004616
 10. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 24 maart 2017, met bijlage - 17008341
  1. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 24 maart 2017, met bijlage - 17008341
 11. Toezeggingenlijst Ruimte, bijgewerkt - behandelen 12 mei 2017 - 17009509
  1. Brief GS van 22 maart 2017 over informatie WOB-verzoek Hedwigepolder - 17005681
   1. Brief GS (oplegnotitie) over WOB-verzoek Hedwigepolder - 17007495
   2. Brief GS van 22 maart 2017 over informatie WOB-verzoek Hedwigepolder - 17005681
  2. Brief GS van 18 april 2017 m.b.t. informeren over de voortgang van diverse toezeggingen - 17008478
   1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang diverse toezeggingen - 17009616
   2. Brief GS van 18 april 2017 m.b.t. informeren over de voortgang van diverse toezeggingen - 17008478
  1. Toezeggingenlijst Ruimte, bijgewerkt - behandelen 12 mei 2017 - 17009509
 12. Volgende vergadering: 16 juni 2017, aanvang 9:00 uur
 13. Voorstel overgaan tot besloten vergadering i.v.m. vaststellen verslag besloten commissievergadering van 19 april 2017.
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Samenvatting GS-informatiebijeenkomst 31 maart 2017 Werkatelier Oosterschelde 2018-2024
  1. Overige: Samenvatting (oplegnotitie) GS-info 31 maart 2017 Werkatelier Oosterscheldevisie 2018-2024 - 17009590
  2. Overige: Samenvatting Werkatelier Oosterscheldevisie 2018-2024
 17. Brief GS van 18 april 2017 met Monitoringsplan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2017-2021 - 17007830
  1. Brief GS (oplegnotitie) over monitoringsplan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 17010039
  2. Brief GS van 18 april 2017 met Monitoringsplan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2017-2021 - 17007830
 18. Brief Raad voor dierenaangelegenheden met Jaarverslag 2016 - 17009536
  1. Brief (oplegnotitie) Raad voor Dierenaangelegenheden met jaarverslag 2016 - 17009536
  2. Brief Raad voor dierenaangelegenheden met Jaarverslag 2016 - 17009536

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:52