Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie Ruimte (na commissie 17 januari 2020) - 20004182
  1. Brief GS van 14 januari 2020 (met bijlage) over deelname van Provincie Zeeland aan het Schone Lucht Akkoord - 20000577
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 januari 2020 (met bijlage) over deelname van Provincie Zeeland aan het Schone Lucht Akkoord - 20004651
   2. Brief GS van 14 januari 2020 (met bijlage) over deelname van Provincie Zeeland aan het Schone Lucht Akkoord - 20000577
   3. Vragen PvdD naar feitelijke informatie en beantwoording over Schone Lucht - 20005428
  2. Brief GS van 21 januari 2020 over actualiteiten en afdoening toezeggingen varend ontgassen - 20002035
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 21 januari 2020 over actualiteiten en afdoening toezeggingen varend ontgassen - 20004662
   2. Brief GS van 21 januari 2020 over actualiteiten en afdoening toezeggingen varend ontgassen - 20002035
   3. Vragen PvdD naar feitelijke informatie en beantwoording over Varend Ontgassen - 20005429
  3. Brieven GS van 21 januari en 7 februari 2020 met resultaten analyse zuiveringsslib bij Beelen Terneuzen BV - 20002051 - 20004692
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 21 januari 2020 met resultaten analyse zuiveringsslib bij Beelen Terneuzen BV - 20002051.pdf
   2. Brief GS van 21 januari 2020 met resultaten analyse zuiveringsslib bij Beelen Terneuzen BV - 20002051
   3. Brief GS van 7 februari 2020 (met bijlage) met resultaten analyse zuiveringsslib Beelen Terneuzen - 20004692
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie Ruimte 14-02-2020 (na commissie 17-01-2020) 20004182
 6. Brief GS van 21 januari 2020 over Natuurrapportage Provincie Zeeland 2019 - 20002034
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 21 januari 2020 over Natuurrapportage Provincie Zeeland 2019 GS over Natuurrapportage 2019 - 20004786
  2. Brief GS van 21 januari 2020 over Natuurrapportage Provincie Zeeland 2019 - 20002034
  3. Brief GS (bijlage) - Natuurrapportage Zeeland 2019 - 20002358
  4. Vragen PvdD naar feitelijke informatie en beantwoording over Natuurrapportage Zeeland - 20004935
  5. Vragen en Antwoorden PvdD - naar feitelijke informatie en beantwoording t.b.v. commissie Ruimte 14-02-2020 - 20004935
 7. Brief GS van 14 januari 2020 over (MARF) advies `Verbinden en vernieuwen' Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade - 20000573
  1. Brief Dierenbescherming van 21 november 2019 met reactie op MARF advies Verbinden en Vernieuwen - 19432364
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 januari 2020 over (MARF) advies `Verbinden en vernieuwen' Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade - 20004664
  2. Brief GS van 14 januari 2020 over (MARF) advies `Verbinden en vernieuwen' Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade - 20000573
  3. Brief GS (bijlage 1) - Reactie LTO op MARF-advies Verbinden en vernieuwen - 20001343
  4. Brief GS (bijlage 2) - Brief Dierenbescherming reactie op MARF advies 'verbinden en vernieuwen' - 20001344
  5. Brief GS (bijlage 3) - advies MARF faunaschade beleid 'verbinden en vernieuwen' december 2018, met bijlagen - 20001345
 8. Brief GS van 7 januari 2020 inzake stand van zake inzake toezegging beleidsnota natuurwetgeving zwerfkatten - 20000075
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 januari 2020 inzake stand van zaken inzake toezegging beleidsnota natuurwetgeving zwerfkatten over stavaza zwerfkatten - 20005079
  2. Brief GS van 7 januari 2020 inzake stand van zaken inzake toezegging beleidsnota natuurwetgeving zwerfkatten - 20000075
 9. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte van 17 januari 2020 - 20002590
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 17-01-2020 - 20002590
  2. Besluitenlijst (bijlage 1) - Verslag startbijeenkomst 18-11-2019 gebiedsvisie Veerse Meer - 20002706
  3. Besluitenlijst (bijlage 2A) - Advies Schelderaad systeemanalyse LTP-N - 20002591
  4. Besluitenlijst (bijlage 2AB) - Verslag uitgebreid VNSC 5 juni 2019 - LTP-N - 20002592
 10. Volgende vergadering: 20 maart 2020, aanvang: 09:00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
 13. Brief GS van 28 januari 2020 over aanbieden werkplan 2020 van DCMR - 20002097
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 28 januari 2020 over aanbieden werkplan 2020 van DCMR - 20005087
  2. Brief GS van 28 januari 2020 over aanbieden werkplan 2020 van DCMR - 20002097
  3. Brief GS (bijlage 1) - Werkplan 2020 DCMR Milieudienst Rijnmond - 20003169

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:39