Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen gewijzigde agenda
  1. Agenda - Gewijzigde
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed - UITV-031
  1. Statenvoorstel Kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed - UITV-031
  2. Statenvoorstel Kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed (kleiner formaat) - UITV-031
 6. E-mail Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten van 17 november 2015 met Kustanalyse 2015 - 15016593
  1. E-mail Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten van 17 november 2015 met Kustanalyse 2015 - 15016593
 7. Brief GS van 8 december 2015 over voortgang actualisatie GREX Waterdunen - 15017988
  1. Brief GS van 8 december 2015 over voortgang actualisatie GREX Waterdunen - 15017988
 8. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 13 november 2015 met advies aan Presdium
  1. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 13 november 2015 met advies aan Presdium
 9. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 10 november 2015 met beantwoording toezegging 7 inzake verwerken tuinbouwafval in Terneuzen - 15015651
  2. Brief GS van 24 november 2015 met beantwoording toezegging 14 inzake munitiestort Oosterschelde - 15016849
  1. toezeggingenlijst, Bijgewerkte
  2. toezeggingenlijst, Bijgewerkte
 10. Presentatie Ministerie EZ/Tennet over 380kV hoogspanningsverbinding
  1. Brief GS van 12 januari 2016 aan Minister EZ over nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding - 16000649
  2. Brief ZMf van 12 januari 2016 over nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding - 160xxxx
  1. Overige: Presentatie Ministerie EZ/Tennet over 380kV hoogspanningsverbinding
 11. Volgende vergadering: 12 februari 2016, aanvang: 09:00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 3 november 2015 over cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang - 15015544
  2. Brief GS van 1 december 2015 over instemming met partiële herziening PAS - 15017367
   1. Brief GS van 1 december 2015 over instemming met partiële herziening PAS - 15017367
   2. Brief GS van 1 december 2015 (bijlage) over instemming met partiële herziening - 15017367
  3. Brief AB Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 8 december 2015 met vastgestelde 2e begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van het 'schap' - 15017854
   1. Brief AB Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 8 december 2015 met vastgestelde 2e begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van het 'schap' - 15017854
   2. Brief AB Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 8 december 2015 met vastgestelde 2e begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van het 'schap' (kleiner formaat) - 15017854

Laatste wijziging 20-05-2020 08:52:49