Locatie: 
Digitaal: GoToMeeting: Toegangscode staat in instructie
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel over inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040937
  1. Statenvoorstel over inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040937
  2. Brief GS van 15 december 2020 over aanbieden statenvoorstel met betrekking tot inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 20040936
  3. Statenvoorstel (bijlage 1 - globale aanduiding gebied inpassingsplan) over inpassingsplan Vliegveld Midden Zeeland - 20039999
  4. Statenvoorstel (bijlage 2 - concept bestuursovereenkomst ) - 20040035
  5. E-mail vragen met antwoorden GL m.b.t. SV inpassingsplan Vliegveld Midden Zeeland
  6. E-mail vragen met antwoorden PvdA m.b.t. SV inpassingsplan Vliegveld Midden Zeeland
  7. E-mail vragen met antwoorden D66 m.b.t. inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland
  8. E-mail vragen met antwoorden SP m.b.t. SV inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland
 6. PAUZE
 7. Brief GS van 15 december 2020 over landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie - 20040873
  1. Brief GS (oplegnotitie) 15 december 2020 over Landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie
  2. Brief GS van 15 december 2020 over Landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie - 20040873
  3. Brief GS van 15 december 2020 (bijlage) over Landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie - 20040870
  4. Brief GS van 15 december 2020 (bijlage) over Landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie - 20040871
  5. Brief GS van 15 december 2020 (bijlage) over Landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie - 20040872
  6. E-mail vragen met antwoorden PvdD m.b.t. Zeeuwse Bosvisie
  7. E-mail vragen met antwoorden D66 nav. over landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse bosvisie
  8. E-mail vragen met antwoorden VVD m.b.t. Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie
  9. Publicatie Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied commissie Ruimte 15-01-2021
 8. Brief GS van 8 december 2020 over Programmaplan Natuur - 20039744
  1. Brief GS van 8 december 2020 over Programmaplan Natuur - 20039744
  2. Brief GS 8 december 2020 (bijlage 1) Kamerbrief Ministerie LNV programma natuur - 20039745
  3. Brief GS 8 december 2020 (bijlage 2) Uitvoeringsprogramma Natuur - 20039746
  4. E-mail vragen D66 nav. stukken op de agenda van Cie. ruimte van 15 januari 2021 - behorend bij agendapunt 8
  5. E-mail FvD met vragen met antwoorden nav agenda Cie. Ruimte - behorend bij agendapunt 8
  6. E-mail vragen met antwoorden VVD m.b.t. Programmaplan Natuur, agendapunt 8
 9. E-mail Zeeuwse natuurorganisaties van 28 oktober 2020 Aanbiedingsbrief de Zeeuwse Natuurambitie - 20033925
  1. E-mail Zeeuwse natuurorganisaties van 28 oktober 2020 Aanbiedingsbrief de Zeeuwse Natuurambitie - 20033925
  2. E-mail vragen PvdD n.a.v. Brief natuurorganisaties van 28 oktober 2020 Aanbiedingsbrief de Zeeuwse Natuurambitie (20033925)
 10. E-mail Dierenbescherming 9 november 2020 met brief en rapport Jacht op wildlijstsoorten inperken - 20035035
  1. E-mail Dierenbescherming 9 november 2020 met brief en rapport Jacht op wildlijstsoorten inperken - 20035035
  2. E-mail vragen PvdD mbt brief en rapport Jacht op wildlijstsoorten inperken - 20035035
  3. E-mail vragen met antwoorden FvD m.b.t. brief en rapport op wildlijstsoorten inperken - 20035035
 11. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 27 november 2020 - 20039843
  1. Besluitenlijst Commissie Ruimte 27 november 2020 - 20039843
 12. Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen 15 januari 2021
  1. Brief GS van 8 december 2020 over Zeegroenten en schelpdieren - 20037758
   1. Brief GS van 8 december 2020 over Zeegroenten en schelpdieren - 20037758
   2. E-mail vragen met antwoorden FvD m.b.t. Brief over zeegroenen en schelpdieren - 20037758
   3. Rapport Passende beoordeling snijden zeegroenten en handmatig schelpdieren rapen in de provincie Zeeland
  2. Brief GS van 8 december 2020 Wijziging Bijlagen K en L van de Omgevingsverordening 2018 - 20039742
   1. Brief GS van 8 december 2020 Wijziging Bijlagen K en L van de Omgevingsverordening 2018 - 20039742
   2. E-mail vragen met antwoorden FVD m.b.t. wijziging bijlagen K en L van de Omgevingsverordening 2018 - 2009742
  3. Brief GS van 1 december 2020 over Resultaat interessepeiling voedselbossen - 20038532
   1. Brief GS van 1 december 2020 over Resultaat interessepeiling voedselbossen - 20038532
   2. E-mail vragen met antwoorden FvD m.b.t. brief resultaat interessepeiling voedselbossen - 20038532
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte te behandelen 15 januari 2021
 13. Volgende vergadering: 26 februari 2021, aanvang 09:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming van 10 december 2020 sneak preview Bossenstrategie - 20040193
  1. E-mail Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming van 10 december 2020 sneak preview Bossenstrategie - 20040193
 17. E-mail burger van 11 december 2020 Toezenden afschrift van brief inzake Nota Bos van de toekomst - 20040703
  1. E-mail burger van 11 december 2020 Toezenden afschrift van brief inzake Nota Bos van de toekomst - 20040703
 18. Brief GS van 15 december 2020 Aanbieden Werkplan 2021 DCMR - 20040767
  1. Brief GS van 15 december 2020 Aanbieden Werkplan 2021 DCMR - 20040767
  2. Brief GS van 15 december 2020 (Bijlage) Werkplan 2021 DCMR Milieudienst Rijnmond - 20040768
 19. Brief (afschrift) Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) van 18 december 2020 over Bossenstrategie - 20041619
  1. Brief Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) van 18 december 2020 over Bossenstrategie - 20041619
 20. Brief GS van 18 december 2020 Mededeling besluit om Faunabeheerplan Vos 2020-2025 gedeeltelijk goed te keuren -20041969
  1. Brief GS van 18 december 2020 Mededeling besluit om Faunabeheerplan Vos 2020-2025 gedeeltelijk goed te keuren -20041969

Laatste wijziging 29-01-2021 23:22:22