Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

  1. Presentatie namens samenwerkingsverband 'De Zeeuwse Natuur'' , start 8.45 uur.
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel ambitiebepaling voorbereiding Omgevingswet - 18014797
  1. Statenvoorstel ambitiebepaling Omgevingswet, met bijlagen - 18014797
 6. Brief GS van 6 juni 2018 met Oosterscheldevisie 2018-2024 , met bijlage - 18014774
  1. Brief GS van 6 juni 2018 over Oosterscheldevisie 2018-2024 "De Oosterschelde pakt door", met bijlage - 18014774
 7. Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving - 18014607
   1. Brief Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 1 mei 2018 met reactie op concept Kadernota Natuurwetgeving - 18013486
    1. Brief GS (oplegnotitie) over zienswijze NOJG en KNJV op concept Kadernota Natuurwetgeving (18013486) - 18014589
    2. Brief Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 1 mei 2018 met reactie op concept Kadernota Natuurwetgeving - 18013486
   2. Brief DB Waterschap Scheldestromen van 1 mei 2018 met zienswijze Kadernota Natuurwetgeving - 18013604
    1. Brief GS (oplegnotitie) over zienswijze Waterschap op concept Kadernota Natuurwetgeving (18013604) - 18014568
    2. Brief DB Waterschap Scheldestromen van 1 mei 2018 met Zienswijze Kadernota Natuurwetgeving - 18013604
  1. Brief GS van 29 mei 2018 over Statenvoorstel Kadernota Natuurwetgeving - 18013420
  2. Statenvoorstel inzake Kadernota Natuurwetgeving - 18014607
  3. Publicatie - Kadernota Natuurwetgeving - 18014891
  4. Publicatie - Kadernota Natuurwetgeving - Resultaten consultatie Kadernota Natuurwetgeving - 18014892
  5. Publicatie - Reactie publiek internet consultatie concept Kadernota Natuurwetgeving (Wing) - 18014893
  6. Publicatie - Reacties consultatie PCGR concept Kadernota Natuurwetgeving - 18014918
  7. Amendement - Tabel voor eventuele amendementen Kadernota natuurwetgeving
  1. Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 7 mei 2018 met reactie op notitie RUD - 18012956
   1. Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 8 april 2018 over problematiek van groene BOA (buitengewoon opsporingsambtenaren) - 18009910
    1. Brief (oplegnotitie) Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 8 april 2018 over problematiek van groene BOA (buitengewoon opsporingsambtenaren) (18009910) - 18010777
    2. Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 8 april 2018 over problematiek van groene BOA (buitengewoon opsporingsambtenaren) - 18009910
  2. Brief GS van 5 juni 2018 over correspondentie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN), met bijlage - 18014777
   1. Brief GS van 20 maart 2018 met notitie over inzet RUD, handhaving Groene Wetten - 18006960
    1. Brief (oplegnotitie) GS van 20 maart 2018 met notitie over inzet RUD, handhaving Groene Wetten (18006960) - 18011174
    2. Brief GS van 20 maart 2018 met notitie over inzet RUD, handhaving Groene Wetten - 18006960
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 5 juni 2018 over correspondentie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN), met bijlage (18014777) - 18015777
   2. Brief GS van 5 juni 2018 over correspondentie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN), met bijlage - 18014777
 8. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V. - 18015309
  1. Brief GS van 29 mei 2018 over Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V. - 18014776
  2. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V. - 18015309
 9. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 18 mei 2018 - 18014322
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 18 mei 2018 - 18014332
 10. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 18015195
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt, behandelen 15 juni 2018 - 18015195
 11. Volgende vergadering: 31 augustus 2018, aanvang 9:00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Nieuwsbrief mei 2018 van Poldernatuur Zeeland - 18013708
  1. Publicatie - Poldernatuur Zeeland - Nieuwsbrief 4 - Mei 2018 - 18013708
 15. Publicatie - Nieuwsbrief RUD Zeeland mei 2018 - 18013837
  1. Publicatie - Nieuwsbrief RUD Zeeland mei 2018 - 18013837
 16. Brief GS van 5 juni 2018 over onderzoek Thermisch Gereinigde Grond (TGG) Perkpolder, met bijlagen -18014799
  1. Brief GS van 5 juni 2018 over onderzoek TGG Perkpolder, met bijlagen -18014799

Laatste wijziging 29-06-2018 18:16:04