Vergadering Commissie Ruimte 15 oktober 2021

Datum: 15 oktober 2021
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 28 september 2021 over 4e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 Externe Veiligheid RUD Zeeland - 97795
  1. Brief GS van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
  2. Brief GS (bijlage - brief RUD d.d. 15 september 2021) van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
  3. Brief GS (bijlage - AB RUD voorstel) van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
  4. Brief GS (bijlage bij voorstel RUD en VRZ) van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
  5. Brief GS (bijlage - voorstel begeleidingscommissie) van 28 september 2021 over 4de begrotingswijziging 2021 en 1ste begrotingswijziging 2022 (externe veiligheid) RUD Zeeland - 97795
 6. Statenvoorstel Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027 - 97813
  1. Statenvoorstel Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027 - 97813
  2. Brief GS van 28 september 2021 Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (RWP) - 97813
  3. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Nota beantwoording Zienswijzen Regionaal Waterprogramma (RWP) - 97813
  4. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Regionaal Waterprogramma 2022-2027 Provincie Zeeland - 97813
  5. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Bijlagenrapport Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (RWP) - 97813
  6. Vragen en antwoorden PvdA (agendapunt 6) Regionaal Waterprogramma 2022-2027
  7. Vragen en antwoorden PvdD (agendapunt 6) Regionaal Waterprogramma 2022-2027
 7. Brief GS van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
  1. Brief GS van 7 september 2021 beantwoording toezeggingen no. 58 en 59 commissie Ruimte over Natuurpakket Westerschelde - 96101
  1. Brief GS van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
  2. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 91676
  3. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage N673-Zanddijk - 91676
  4. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage Waterdunen - 91676
  5. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage N290-Traverse Kapellebrug - 91676
  6. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage NPW - 91676
  7. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
 8. Brief Dierenbescherming van 25 juni 2021 m.b.t vossenbescherming in Zeeland - 70394
  1. Brief Dierenbescherming van 25 juni 2021 m.b.t vossenbescherming in Zeeland - 70394
  2. Vragen en antwoorden PvdA (nav teruggevraagde brief 102) over vossenbescherming in Zeeland
  3. Vragen en antwoorden PvZ (nav teruggevraagde brief 102) over vossenbescherming in Zeeland
  4. Vragen en antwoorden CDA (nav teruggevraagde brief 102) over vossenbescherming in Zeeland
  5. Vragen en antwoorden PvdA (agendapunt 8) n.a.v. brief Dierenbescherming 25 juni 2021 vossenbescherming in Zeeland - 70394
 9. Brief van Farmers Defence Force van 28 juli 2021 over Jacobskruiskruid (Senecio Jacobea) en andere giftige planten - 82239
  1. Brief van Farmers Defence Force van 28 juli 2021 over Jacobskruiskruis (Senecio Jacobea) en andere giftige planten - 82239
  2. Vragen en antwoorden PvZ (nav teruggevraagde brief 105) over Farmers Defence Force
  3. Vragen en antwoorden CDA (nav teruggevraagde brief 105) over Farmers Defence Force
  4. Antwoorden Statenvragen - CDA - Beheer jacobskruiskruid - 81190 - 227
  5. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Jacobskruiskruid - 81149 - 228
  6. Brief (origineel) van Farmers Defence Force van 28 juli 2021 over Jacobskruiskruis (Senecio Jacobea) en andere giftige planten - 82239
 10. Besluitenlijsten (concept) van commissie Ruimte van 16 en 17 en van 24 september 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 16 en 17 september 2021
  2. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 24 september 2021
 11. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte (munitiedump Oosterschelde) - 94580
   1. Brief GS van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte (munitiedump Oosterschelde) - 94580
   2. Brief GS (bijlage - brief aan Tweede Kamer van Min. Def.) van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte (munitiedump Oosterschelde) - 94580
   3. Brief GS (bijlage - rapportage waterkwaliteit munitiepot Gat van Zierikzee) van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte - 94580
   4. Brief GS (bijlage - TNO rapport Monitoring munitiestort Oosterschelde 2020 ) van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte - 94580
  2. Brief GS van 22 september 2021 met afdoening van toezegging nr. 69 commissie Ruimte over ecologisch bermbeheer - 97282
  3. Brief GS van 28 september 2021 afhandeling toezegging nr. 47 commissie Ruimte over Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 97815
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte
 12. Volgende vergadering: 26 november 2021 aanvang 09:00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 13 juli 2021 over ontwikkelingen Getij Grevelingen - 76270
  1. Brief GS van 13 juli 2021 over ontwikkelingen Getij Grevelingen - 76270
  2. Brief GS (bijlage) van 13 juli 2021 over ontwikkelingen Getij Grevelingen - 76270
 16. Brief GS van 21 september 2021 Tweede kwartaalrapportage meetpunt Sluiskil - 97418
  1. Brief GS van 21 september 2021 Tweede kwartaalrapportage meetpunt Sluiskil - 97418
  2. Brief GS (bijlage) van 21 september 2021 Monitoring luchtkwaliteit Sluiskil 2 -Tweede kwartaalrapportage 2021 - 97418
 17. Brief GS van 28 september 2021 over vastgestelde begroting 2022 en jaarrekening 2020 RUD Zeeland - 97797
  1. Brief GS van 28 september 2021 Vastgestelde jaarrekening 2020 en begroting 2022 RUD - 97797
  2. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Vastgestelde begroting 2022 RUD - 97797
  3. Brief GS (bijlage) van 28 september 2021 Vastgestelde begroting 2022 RUD Zeeland en reactie RUD op ingediende zienswijze - 97797

Laatste wijziging 17-02-2022 17:31:48