Vergadering Commissie Ruimte 15 oktober 2021

15 oktober 2021
09:00
Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Besluitenlijst (oncept) van commissie Ruimte van "datum"
 6. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
  1. Brief GS van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte (munitiedump Oosterschelde) - 94580
   1. Brief GS van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte (munitiedump Oosterschelde) - 94580
   2. Brief GS (bijlage - brief aan Tweede Kamer van Min. Def.) van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte (munitiedump Oosterschelde) - 94580
   3. Brief GS (bijlage - rapportage waterkwaliteit munitiepot Gat van Zierikzee) van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte - 94580
   4. Brief GS (bijlage - TNO rapport Monitoring munitiestort Oosterschelde 2020 ) van 7 september 2021 over afhandeling toezegging no. 46 commissie Ruimte - 94580
  2. Brief GS van 7 september 2021 beantwoording toezeggingen no. 58 en 59 commissie Ruimte over Natuurpakket Westerschelde - 96101
 7. Volgende vergadering: "datum", aanvang 09:00 uur
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 19-09-2021 13:28:50