Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  1. Overige: Memo over beeldvormende bijeenkomst Ruimte 17 februari 2017
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 17 januari 2017 met voortgangsrapportages grote projecten 4e kwartaal 2016 en toetsing aan adviesmodel - 17000609
  1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang grote projecten 4e kwartaal - 17000609
  2. Brief GS van 17 januari 2017 met voortgangsrapportages grote projecten 4e kwartaal 2016 en toetsing aan adviesmodel - 17000609
 6. Brief GS van 31 januari 2017 over instemming met 2e partiële herziening Programmatische Aanpak Stikstof PAS - 17001760
  1. Brief GS (oplegnotitie) over instemming 2e partiële herziening PAS - 17001760
  2. Brief GS over instemming met 2e partiële herziening Programmatische Aanpak Stikstof PAS - 17001760
  3. Brief (afschrift) GS aan Min EZ over instemming met 2e partiële herziening PAS - Bijlage 1 - 17001760
  4. Brief GS over instemming met 2e partiële herziening PAS - Bijlage 2 - Nota van Antwoord - 17001760
  5. Brief GS over instemming met 2e partiële herziening PAS - Bijlage 3 - Regeling StaS EZ tot wijziging Regeling Natuurbescherming - 17001760
  6. Brief GS over instemming met 2e partiële herziening PAS - Bijlage 4 -Programma Aanpak Stikstof - 17001760
 7. Brief GS van 14 februari 2017 met notitie mogelijkheden versoepeling bouwblokbeleid t.b.v. verduurzamen veehouderij conform het "Beter Leven Keurmerk” - 17002637
  1. Brief GS (oplegnotitie) toezegging 34 over verduurzamen veehouderij - 17002637
  2. Brief GS van 14 februari 2017 met notitie mogelijkheden versoepeling bouwblokbeleid t.b.v. verduurzamen veehouderij conform het "Beter Leven Keurmerk” - 17002637
 8. Verslag (concept) van commissie Ruimte van 20 januari 2017
  1. Verslag (concept) Ruimte 20-01-2017
 9. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 17002408
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt), na verg. 20-1-2017, behandelen februari
 10. Volgende vergadering: 24 maart 2017, aanvang om 09:00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS over aanpassing beleidsregel toedelen ontwikkelruimte stikstof - 17001801
   1. Brief GS (oplegnotitie) over aanpassing beleidsregel toedelen ontwikkelruimte stikstof - 17001801
   2. Brief GS aanpassen beleidsregel toedelen ontw ruimte stikstof - 17001801
  2. Brief GS van 14 februari 2017 m.b.t. aanbieden rapportage 'De lerende evaluatie van het natuurpact' van Planbureau voor de Leefomgeving en 'Voortgangsrapportage Natuur' 2015 van het IPO (17002892) en "Tweede Voortgangsrapportage Natuur (2015) (17002892) - 17002639
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 februari 2017 m.b.t. aanbieden rapportage 'De lerende evaluatie van het natuurpact' van Planbureau voor de Leefomgeving en 'Voortgangsrapportage Natuur' 2015 van het IPO (17002892) en "Tweede Voortgangsrapportage Natuur (2015) (17002892) - 17002639
   2. Brief GS van 14 februari 2017 m.b.t. aanbieden rapportage 'De lerende evaluatie van het natuurpact' van Planbureau voor de Leefomgeving en 'Voortgangsrapportage Natuur' 2015 van het IPO (17002892) en "Tweede Voortgangsrapportage Natuur (2015) (17002892) - 17002639
   3. Overige - Rapportage IPO-Boekje - Tweede Voortgangsrapportage Natuur (2015) - 17002892
   4. Overige - Rapportage PBL 2017 - Lerende evaluatie van het natuurpact - 17002845
  3. Brief GS van 9 februari 2017 over vijfde ronde Provinciale Impuls Wonen 2016 - 17002589
   1. Brief GS (oplegnotitie) vijfde ronde Provinciale Impuls wonen 2016 - 17002589
   2. Brief GS vijfde ronde Provinciale Impuls Wonen 2016 - 17002589
  4. Brief GS vaststelling beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte Ontwikkelgebieden Zeeland - 17002638
   1. Brief GS (oplegnotitie) vaststellen beleidsregel toedelen ontwikkelingsruimt - 17002638
   2. Brief GS vaststellen beleidsregel ontwikkelruimte - 17002638

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:41